Skočiť na hlavný obsah
News
Správy

Projekt BLUESS - Blueprints for Basic Skills Development in Slovakia sa blíži do finále!

Počet evidovaných nezamestnaných na Slovensku predstavuje približne 170 000, z čoho takmer 60 000 predstavujú osoby s najnižšou úrovňou vzdelania. Podľa odhadov je podobný počet nízkokvalifikovaných osôb mimo evidencie úradov práce. Pre týchto ľudí predstavujú nenáročné úlohy akými sú čítanie, písanie, jednoduché výpočty či používanie počítača, veľký problém.

Projekt BLUESS je jedným zo štyroch projektov v EÚ schválených v rámci výzvy Európskej komisie zameranej na zavádzanie nástrojov na hodnotenie základných zručností u dospelých. Projekt podporuje koordinovaný prístup a stratégiu pri hodnotení a rozvoji základných zručností na Slovensku. Pri realizácii projektu na Slovensku poskytujú slovenským inštitúciám a organizáciám významnú podporu a pomoc zahraniční partneri. ​

Cieľom projektu je podporiť koordinovaný prístup a stratégiu pri hodnotení a rozvoji základných zručností v SR. Projekt sa realizuje v období 1.4.2019 – 31.3.2021 s finančnou podporou Európskej komisie v rámci programu EaSI (Program na podporu zamestnanosti a sociálnej inovácie).

Projekt realizuje sú Štátny inštitút odborného vzdelávania s partnermi:

 

Projekt je reakciou na výzvu Európskej komisie Podpora rozvoju hodnotenia zručností pri implementácii Cesty zvyšovania úrovne zručností - Upskilling pathways.  Jedným z hlavných cieľov projektu bolo otvoriť diskusiu o potrebe riešenia problematiky základných zručností/gramotností na národnej úrovni.

A z toho vyplývajú aj výstupy projektu, ktoré a v účasnom období spracúvajú experti a dostupné budú na jeseň 2020:

  • BLUESS mapovanie situácie v oblasti základných zručností (s dôrazom na nízko kvalifikované osoby), identifikovanie hlavných problémov a navrhnutie odporúčaní pre tvorcov politík,
  • Nástroje na identifikáciu potrieb nízko kvalifikovaných osôb v oblasti gramotností a spôsobu ich hodnotenia, 
  • Príručka pre pracovníkov s nízkokvalifikovanými cieľovými skupinami, ktorá bude obsahovať aj príklady vyučovacích hodín, 
  • Výmena informácií a dobrej praxe na podporu národných stratégií v tejto oblasti v SR. 

Aktivity projektu môžete sledovať aj prostredníctvom facebookovej stránky projektu BLUESS

Tím BLUESS Slovensko 

Login (2)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Chcete napísať článok?

Neváhajte!

Kliknite na odkaz nižšie a uverejnite nový článok!

Posledná diskusia

Online diskusia EPALE: Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam

V rámci aktuálnej témy v mesiacoch apríl - jún 2020  - Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam - organizuje EPALE online diskusiu.  

Viac

EPALE diskusia: ako prispieť k environmentálnemu povedomiu v oblasti vzdelávania dospelých.

V naväznosti na hlavnú EPALE tému v tomto období, ktorou je Environmentálne povedomie a ochrana životného prostredia , platforma EPALE organizuje  písanú diskusiu o tom, ako prispieť k environmenálnemu povedomiu vo vzdelávaní dospelých. Živá diskusia sa uskutoční na tejto webovej stránke 18 marca 2020 v čas od 10:00 - 16:00 hod. 

Viac