European Commission logo
Create an account
News
Správy

Prihlasovanie kandidátov na ocenenie prínosu pre udržateľný rozvoj Agendy 2030

Ciele_sdg_1

Ocenenie prínosu pre udržateľný rozvoj Agendy 2030 OSN vyhlasujú mládežnícki delegáti Slovenskej republiky pri OSN Nikola Sekerešová a Šimon Babjak. Cieľom ocenenia je prezentovať prácu a prínos jednotlivcov alebo organizácií v podpore dodržiavania 17 cieľov udržateľného rozvoja OSN, medzi ktoré patrí aj zabezpečenie inkluzívneho, spravodlivého a kvalitného vzdelávania a podporovanie celoživotných vzdelávacích príležitostí pre všetkých (Cieľ 4. Kvalitné vzdelanie).

Nominovať jednotlivca alebo organizáciu je možné prostredníctvom prihlasovacieho formulára do 30.4.2021. Nominovaní jednotlivci alebo organizácie budú hodnotení podľa prínosu k napĺňaniu konkrétneho cieľa Agendy 2030, prínosu k rozvoju regiónu, podľa zapojenia miestnej komunity do svojich aktivít a schopnosti zvyšovať povedomie širokej verejnosti v nominovanej oblasti. Nominácie budú posudzovať členovia poroty, ktorých vyberá usporiadateľ. Každý člen poroty bude hodnotiť prihlášku anonymne. Celkovo môže člen poroty udeliť prihláške maximálne 40 bodov. Tri prihlášky s najvyšším počtom bodov v každej kategórií získajú špeciálnu cenu a postúpia následne do hlasovania verejnosti. Minimálne mesiac pred oficiálnym vyhlásením víťaza bude spustené verejné hlasovanie o Cenu verejnosti. Cieľom Ceny verejnosti je priblížiť najzaujímavejšie a najinšpiratívnejšie príbehy spomedzi nominovaných. Výsledky vyhlási usporiadateľ prostredníctvom sociálnych sietí. V prípade priaznivej pandemickej situácie sa výsledky vyhlásia aj na prezenčnom podujatí.

Hodnotenie zaslaných prihlášok bude prebiehať do 13. 5. 2021. Výsledky budú zverejnené 14. 5. 2021, hlasovanie verejnosti bude prebiehať od 15. 5. – 23. 5. 2021 a vyhlásenie výsledkov Ceny verejnosti bude 26. 5. 2021.

Viac informácií nájdu záujemcovi na webe http://sdgsk.proxia.sk/

 

Udrzatelny_rozvoj

 

Login (3)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Chcete napísať článok?

Neváhajte!

Kliknite na odkaz nižšie a uverejnite nový článok!

Posledná diskusia

Diskusia EPALE: Budovanie inkluzívnej jazykovej rozmanitosti v Európe

Učenie sa jazykov je kľúčom nielen k sociálnemu začleneniu, mobilite pracovnej sily, ale tiež prispieva k súdržnej a kultúrne bohatej Európe. Zúčastnite sa našej ďalšej diskusie a prediskutujte úlohu jazykového vzdelávania v dnešnej Európe!

Viac

Online diskusia EPALE: Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam

V rámci aktuálnej témy v mesiacoch apríl - jún 2020  - Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam - organizuje EPALE online diskusiu.  

Viac