Skočiť na hlavný obsah
News
Správy

Prihlasovanie kandidátov na ocenenie prínosu pre udržateľný rozvoj Agendy 2030

Ocenenie prínosu pre udržateľný rozvoj Agendy 2030 OSN vyhlasujú mládežnícki delegáti Slovenskej republiky pri OSN Nikola Sekerešová a Šimon Babjak. Cieľom ocenenia je prezentovať prácu a prínos jednotlivcov alebo organizácií v podpore dodržiavania 17 cieľov udržateľného rozvoja OSN, medzi ktoré patrí aj zabezpečenie inkluzívneho, spravodlivého a kvalitného vzdelávania a podporovanie celoživotných vzdelávacích príležitostí pre všetkých (Cieľ 4. Kvalitné vzdelanie).

Nominovať jednotlivca alebo organizáciu je možné prostredníctvom prihlasovacieho formulára do 30.4.2021. Nominovaní jednotlivci alebo organizácie budú hodnotení podľa prínosu k napĺňaniu konkrétneho cieľa Agendy 2030, prínosu k rozvoju regiónu, podľa zapojenia miestnej komunity do svojich aktivít a schopnosti zvyšovať povedomie širokej verejnosti v nominovanej oblasti. Nominácie budú posudzovať členovia poroty, ktorých vyberá usporiadateľ. Každý člen poroty bude hodnotiť prihlášku anonymne. Celkovo môže člen poroty udeliť prihláške maximálne 40 bodov. Tri prihlášky s najvyšším počtom bodov v každej kategórií získajú špeciálnu cenu a postúpia následne do hlasovania verejnosti. Minimálne mesiac pred oficiálnym vyhlásením víťaza bude spustené verejné hlasovanie o Cenu verejnosti. Cieľom Ceny verejnosti je priblížiť najzaujímavejšie a najinšpiratívnejšie príbehy spomedzi nominovaných. Výsledky vyhlási usporiadateľ prostredníctvom sociálnych sietí. V prípade priaznivej pandemickej situácie sa výsledky vyhlásia aj na prezenčnom podujatí.

Hodnotenie zaslaných prihlášok bude prebiehať do 13. 5. 2021. Výsledky budú zverejnené 14. 5. 2021, hlasovanie verejnosti bude prebiehať od 15. 5. – 23. 5. 2021 a vyhlásenie výsledkov Ceny verejnosti bude 26. 5. 2021.

Viac informácií nájdu záujemcovi na webe http://sdgsk.proxia.sk/

 

 

Login (3)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Chcete napísať článok?

Neváhajte!

Kliknite na odkaz nižšie a uverejnite nový článok!

Posledná diskusia

Online diskusia EPALE: Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam

V rámci aktuálnej témy v mesiacoch apríl - jún 2020  - Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam - organizuje EPALE online diskusiu.  

Viac

EPALE diskusia: ako prispieť k environmentálnemu povedomiu v oblasti vzdelávania dospelých.

V naväznosti na hlavnú EPALE tému v tomto období, ktorou je Environmentálne povedomie a ochrana životného prostredia , platforma EPALE organizuje  písanú diskusiu o tom, ako prispieť k environmenálnemu povedomiu vo vzdelávaní dospelých. Živá diskusia sa uskutoční na tejto webovej stránke 18 marca 2020 v čas od 10:00 - 16:00 hod. 

Viac