News
Správy

Praktické inštrukcie pre zlepšenie prístupu cudzincov na trh práce v Chorvátsku, Českej republike, Maďarsku a na Slovensku

Piaty a zároveň posledný výstup projektu Career Path reaguje na kľúčové zistenia projektu a pozostáva zo série štyroch letákov s praktickými inštrukciami k zlepšeniu prístupu štátnych príslušníkov tretích krajín na pracovný trh, k efektívnejšiemu napĺňaniu ich kariérnych cieľov a socio-kultúrnej participácie. Každý leták je adresovaný inej cieľovej skupine - cudzincom, zamestnávateľom a mimovládnym a vzdelávacím inštitúciám. K letákom bola vytvorená i stručná príručka slúžiaca k ich čo možno najefektívnejšiemu používaniu. 

 

Odkaz na inštrukcie pre cudzincov v slovenčine.

 

Odkaz na inštrukcie pre cudzincov v angličtine.

 

Odkaz na inštrukcie pre zamestnávateľov v slovenčine.

 

Odkaz na inštrukcie pre vzdelávacie a mimovládne organizácie v slovenčine.

 

Login (1)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Chcete napísať článok?

Neváhajte!

Kliknite na odkaz nižšie a uverejnite nový článok!

Posledná diskusia

Diskusia EPALE: Budovanie inkluzívnej jazykovej rozmanitosti v Európe

Učenie sa jazykov je kľúčom nielen k sociálnemu začleneniu, mobilite pracovnej sily, ale tiež prispieva k súdržnej a kultúrne bohatej Európe. Zúčastnite sa našej ďalšej diskusie a prediskutujte úlohu jazykového vzdelávania v dnešnej Európe!

Viac

Online diskusia EPALE: Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam

V rámci aktuálnej témy v mesiacoch apríl - jún 2020  - Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam - organizuje EPALE online diskusiu.  

Viac

EPALE diskusia: ako prispieť k environmentálnemu povedomiu v oblasti vzdelávania dospelých.

V naväznosti na hlavnú EPALE tému v tomto období, ktorou je Environmentálne povedomie a ochrana životného prostredia , platforma EPALE organizuje  písanú diskusiu o tom, ako prispieť k environmenálnemu povedomiu vo vzdelávaní dospelých. Živá diskusia sa uskutoční na tejto webovej stránke 18 marca 2020 v čas od 10:00 - 16:00 hod. 

Viac