chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe

 
 

Spravodajstvo

Potreba vekového manažmentu

20/07/2018
Jazyk: SK

Vekový manažment definuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vo svojom metodickom materiáli (Definícia vekového manažmentu a vytvorenie zásad, 2016) ako spravodlivé zaobchádzanie so zamestnancami rôzneho veku. Vzťahuje na rôzne dimenzie riadenia ľudských zdrojov v rámci organizácie s výslovným dôrazom na starnutie a všeobecnejšie tiež na celkové riadenie starnutia pracovnej sily prostredníctvom verejnej politiky alebo kolektívneho vyjednávania. Vekový manažment má holistickú, medzigeneračnú a celoživotnú orientáciu. Správny vekový manažment by mal byť súčasťou každodenných princípov riadenia organizácií.

Opatrenia vekového manažmentu zahŕňajú činnosti k riešeniu demografickej situácie a demografických zmien na pracovisku a sú určené k podpore vekovej diverzity na pracovisku. Takéto opatrenia by mali predovšetkým zaistiť, aby každý zamestnanec mal možnosť využiť svoj potenciál a nebol znevýhodnený kvôli svojmu veku. 

Stratégie vekového manažmentu by mali byť smerované ku všetkým vekovým skupinám zamestnancov, t. j. k začínajúcim zamestnancom, k zamestnancom stredného veku a k tým zamestnancom, ktorí pomaly ukončujú svoju pracovnú dráhu.

 

Populačné starnutie predstavuje pre Slovensko jednu z najväčších výziev 21. storočia, ktorá nezvratne zasiahne všetky sféry fungovania spoločnosti (Národný program aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020). Zatiaľ čo v rámci EÚ bude v dôsledku starnutia populácie v roku 2050 chýbať 15 % pracovnej sily, na Slovensku to bude až 21 %. Zamestnávatelia by teda už teraz mali myslieť na to, ako vytvoriť vhodné podmienky na prácu starnúcej populácie a motivovať starších zamestnancov k čo najdlhšiemu zotrvaniu v pracovnom živote.

Zamestnávatelia by už teraz mali svoj čas venovať analýze vekovej štruktúry zamestnancov (súčasnej a budúcej), a to aj podľa pracovných kategórií a regiónov. Keďže povedomie manažmentov v slovenských firmách o téme aktívneho starnutia je veľmi nízke, resp. tento pojem sa väčšinou mylne interpretuje, je potrebné klásť dôraz na komunikáciu a priblížiť vedeniam firiem nielen demografický vývoj, ale aj výhody zamestnávania starších. Veľmi dôležitá je aj interná komunikácia smerom k samotným zamestnancom (mladším aj starším) a zvyšovanie povedomia o prínosoch vekovej rôznorodosti na pracovisku a špecificky starších zamestnancov pre firmu. 

Aj napriek tomu, že v súčasnosti nie sú ešte prejavy starnutia slovenskej populácie také citeľné, vývoj vekovej štruktúry obyvateľov poukazuje na zrýchľovanie procesu starnutia populácie na Slovensku. Dôchodkový vek dosahujú silné povojnové ročníky a vo veku najvyššej fekundity fyziologickej plodnosti sú málo početné vekové skupiny narodené v prvej polovici 90-tych rokov minulého storočia. V súčasnosti je na Slovensku pomer medzi počtom osôb v produktívnom veku, t. j. 15 – 64 rokov (71,5 % v roku 2012) a počtom osôb v predproduktívnom (15,4 % v roku 2012) a v poproduktívnom veku (13,1 % v roku 2012) ešte pomerne priaznivý. Ide však o dočasnú situáciu.

V ďalších rokoch sa pomer medzi osobami v produktívnom veku a osobami v poproduktívnom a v predproduktívnom veku začne meniť. Postupne sa dostávajú do poproduktívneho veku početné generácie mužov a žien narodených v druhej polovici 40-tych rokov a v 50-tych rokoch, čím sa v najbližších desiatich rokoch zásadne zmení pomer medzi produktívnou a poproduktívnou zložkou slovenskej populácie. Práve posun početných generácií mužov a žien do veku nad 50 rokov významne prispieva k nárastu počtu starších ľudí na trhu práce. Úbytok obyvateľstva môže zmierniť migrácia. Zrýchľujúci sa proces populačného starnutia však zrejme významnejšie neovplyvní.

Populačné starnutie si vyžaduje reakciu zo strany vlády, zamestnávateľov, odborov, ale aj formálneho a neformálneho vzdelávacieho systému. Prispeť k riešeniu neľahkej situácie v strednej Europe sa snaží aj projekt Age Management Uptake, ktorý reflektuje na horeuvedené trendy a dáva si za cieľ poskytnúť odborníkom v oblasti vzdelávania, osobám pôsobiacim v oblasti riadenia ľudských zdrojov a tvorcom politík kurikulum vekového manažmentu, vďaka ktorému získajú relevantné vedomosti a zručnosti, ktoré rozšíria a rozvinú ich kompetencie, aby sa stali poradcami v oblasti vekového manažmentu. Viac o tomto projekte , ktorý je realizovaný v rámci programu Erasmus+ dozviete v článku: Age Management Uptake – ako na vekový manažment? resp. na webstránke projektu www.agemanagementuptake.eu

 

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn