chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe

 
 

Spravodajstvo

Portfólio služieb Poradenských centier je rozšírené o psychodiagnostické metódy v poradenstve a personalistike

12/09/2017
Jazyk: SK

 

Tútori v Poradenských centrách pre dospelých (PCD), ktoré zriadil ešte v r. 2013 Národný ústav celoživotného vzdelávania (NÚCŽV) v rámci národného projektu „Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce“  sa neustále vzdelávajú, získavajú nové vedomosti, zručnosti, spôsobilosti ... Zároveň  sa  rozširuje portfólio služieb PCD, ktorými pomáhajú klientom rôzneho veku, vzdelania, ekonomického a sociálneho statusu uplatniť sa na trhu práce.

Novinkou v praxi tútorov je aj ponuka a využitie štandardizovaných psychodiagnostických metód, ktorými vedia otestovať klientov a na základe výsledkov ich navigovať  pri výbere povolania, plánovania budúcnosti a kariéry, zisťujú sebaobraz klienta s prihliadnutím k nárokom profesie, či miery motivácie k dosahovaniu osobných a profesionálnych cieľov.

Začiatkom februára tútori absolvovali akreditovaný školiaci a výcvikový kurz Hogrefe pre personalistiku a poradenstvo pre metódy BIP SK, LMI  SK a DVP.

Čo je zameraním, cieľom týchto metód a čo klient získa ich interpretáciou?

Bochumský inventár profesijných charakteristík osobnosti – BIP SK

Cieľ dotazníka:

Cieľom je zistenie sebaobrazu klienta s prihliadnutím k nárokom profesie

Obsah, zameranie:

Prvý okruh v dotazníku popisuje motiváciu  vzťahujúcu sa k výkonu profesie. Zachytáva, čo motivuje klienta pri plánovaní a utváraní vlastnej kariéry a na čo pri svojej práci kladie dôraz. Druhý okruh sa sústreďuje na rôzne spôsoby správania pri práci, tretí okruh na spôsob, akým sa klient správa k druhým ľuďom a aké k nim má vzťahy. Posledný okruh popisuje psychickú konštitúciu. Ide tu predovšetkým o emocionálnu stabilitu, schopnosť zvládať záťaž a sebavedomie.

Čo klient získa interpretáciou:

Poznanie tých  osobnostných predpokladov, ktoré sú rozhodujúce pre úspech v povolaní. 14 diagnostických dimenzií, ktoré sú priradené k štyrom rôznym oblastiam profesijných predpokladov: 1.pracovné zameranie, 2. pracovné správanie, 3. sociálne kompetencie, 4. psychická konštitúcia.

 

Využiteľnosť pre kariérne plánovanie:

Výsledky testu môžu predstavovať dostatočný informačný zdroj pri poradenských rozhovoroch a výberových konaniach. Sú vhodné ako nosný základ hlbšej explorácie , nakoľko je možné zamerať sa na rôzne aspekty pracovného správania sa. Môžu tiež predstavovať základ k príprave koučingových a tréningových opatrení.

 

BIP je určený na diagnostiku osobnostných predpokladov, ktoré sú rozhodujúce pre úspech v zamestnaní. 14 diagnostických dimenzií /210 položiek/, ktoré sú priradené  k 4 rôznym oblastiam profesijných predpokladov, poskytuje profil osobnosti, ktorý možno využiť ako jedno z kritérií pri výbere a umiestňovaní pracovníkov, pri poradenstve v kariérovom vývine a  v ďalších oblastiach.

Pracovné zameranie     

o   Motív podávať výkon

alebo iniciatívnosť

o   Motív viesť iných

Pracovné správanie

o   Svedomitosť

alebo flexibilnosť

o   Rozhodnosť / schopnosť rýchlo realizovať svoje zámery

Sociálne kompetencie

o   Vnímavosť /citlivosť na iných ľudí

o   Schopnosť nadväzovať a udržiavať kontakty

o   Spoločenskosť / družnosť

o   Chuť pracovať v tíme

o   Schopnosť presadiť sa

Psychická konštitúcia

alebo emocionálnu stabilitu

o   Odolnosť voči záťaži

o   Sebavedomie

 

Dotazník motivácie k výkonu – LMI SK

Cieľ dotazníka:

Zisťuje mieru motivácie k dosahovaniu osobných a profesionálnych cieľov.

 

Obsah, zameranie:

Miera motivácie je ovplyvňovaná niekoľkými faktormi , na ktoré sa tento dotazník zameriava:

1. Tendencia klásť si náročné ciele a pracovať na ich dosiahnutí /ctižiadostivosť/.

2. Sebadôvera v úspešné dosahovanie cieľov bez ohľadu na vonkajšie vplyvy a podmienky /nezávislosť/.

3. Schopnosť vynaložiť úsilie smerujúce k úspešnému dosiahnutiu stanovených cieľov /motivácia vzťahujúca sa k úlohám, sebaovládaniu/.

Čo klient získa interpretáciou:

Poznanie, ako jednotlivé aspekty jeho osobnosti zvyšujú alebo znižujú  celkovú  motiváciu k výkonu.

Využiteľnosť pre kariérne plánovanie:

Poznanie a porozumenie tomu, čo ovplyvňuje klientovu motiváciu k výkonu, aká je miera jeho ctižiadostivosti, nezávislosti či sebaovládania, mu ponúka možnosť lepšie si plánovať svoju profesionálnu kariéru.

 

Je určený na diagnostiku motivácie k výkonu v profesijnom kontexte a skladá sa zo 170 položiek, ktoré sú priradené 17 škálam /dimenziám/:

-       Vytrvalosť

-       Kompenzačné úsilie

- Domination

-       Hrdosť na výkon

-       Angažovanosť

-       Ochota učiť sa

-       Dôvera v úspech

- Preferencie obťažnosti

-       Flexibilita

-       Samostatnosť

- Flow

- Sebakontrola

-       Nebojácnosť

-       Orientácia na status

- Interanlita

-       Súťaživosť

-       Cieľavedomosť

 

Dotazník voľby povolania a plánovania profesionálnej kariéry – DVP

 

Cieľ dotazníka:

       Porovnať vlastné záujmy a schopnosti s ponukou a možnosťami pracovných príležitostí

Obsah, zameranie:

Obsahuje dotazník záujmov a register povolaní

Čo klient získa interpretáciou:

Lepšiu orientáciu  vo svojich záujmoch  a  schopnostiach

Využiteľnosť pre kariérne plánovanie:

Práca s vlastným potenciálom klienta v porovnaní s ponukou pracovných príležitostí a možnosťami pracovných príležitostí

 

Tento dotazník je vhodné použiť u ľudí, ktorí sa rozhodujú o voľbe povolania a tých, ktorí plánujú svoju profesionálnu kariéru.

Všetky tieto psychodiagnostické nástroje a možnosť „otestovať sa“  ponúkajú klientom tútori v PCD bezplatne ako súčasť aktivity „Mapovanie a hodnotenie dostupných diagnostických nástrojov vo vzťahu ku kariérnemu poradenstvu pre dospelých“  v rámci Európskeho programu vzdelávania dospelých (National coordinators for the implementation of the european agenda for adult learning), ktorého národným koordinátorom pre implementáciu je Národný ústav celoživotného vzdelávania.

Klienti PCD tak majú možnosť získať okrem základných poradenských služieb v oblasti ďalšieho a celoživotného vzdelávania, kariérového poradenstva, poradenstva v oblasti ďalšieho sebarozvoja, orientácie, prípravy a uplatnenia na trhu práce aj možnosť využiť psychodiagnostické metódy, ktoré im uľahčia, resp. pomôžu sa zorientovať pri výbere povolania a plánovania profesijnej kariéry, uplatnenia sa na trhu práce, preveria profesijné charakteristiky osobnosti, či motiváciu k výkonu.

Využiť psychodiagnostické metódy môžu aj zamestnávatelia, personalisti, či agentúry na výber zamestnancov, ktorým tútori radi poskytnú odbornú pomoc a s využitím psychodiagnostických nástrojov im pomôžu pri výbere  vhodných kandidátov a potencionálnych zamestnancov na nimi hľadané pozície.

Kontakty na tútorov PCD nájdete na:

http://www.nuczv.sk/poradenske-centra/kontakty

 

                                                                                        Mgr. Adriána Kočanová

                                                                       vedúca odboru riadenia PCD a tútor PCD SNV

 

Zdroj:

Praktická príručka k používaniu diagnostických nástrojov v kariérovom poradenstve pre dospelých (NÚCŽV, 2016)

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn