News
Správy

Poradenské centrum pre dospelých (PCD) v Prešove

Nuczv_orezane

Základnou úlohou poradenského centra pre dospelých je, okrem iného, bezplatné poskytovanie kvalifikovaného poradenstva pre dospelých zamestnaných klientov v oblasti kariérneho rozvoja, rozšírenia či získania kvalifikácie.

Za dobu pôsobenia sa tútorom úspešne podarilo osobne osloviť viac ako 300 zamestnávateľov a inštitúcií pôsobiacich v Prešove, Sabinove, Levoči a blízkom okolí. Informovať, resp. poradiť v oblasti celoživotného vzdelávania a kariéry viac ako 1850 zamestnaným klientom v našom kraji. Z tohto počtu klientov sa rozhodlo prihlásiť na bezplatné vzdelávanie viac ako 400 klientov. Aj keď cieľovou skupinou boli zamestnaní klienti, často krát nás navštívili aj nezamestnaní. Tých sme samozrejme neodmietli a v rámci možností im pomohli s orientáciou sa na trhu práce, napísaním motivačného listu, či životopisu.

Najväčší záujem klientov, z hľadiska druhu vzdelávacieho programu, je o odbor Kuchár, Barista, Kozmetička, Nastavovač CNC strojov, Cukrár, Pekár, Autoopravár a iné.

Práca v teréne pomáhala pri šírení povedomia o existencii poradenských centier pre dospelých a národného projektu CVANU. Ústretovosť zástupcov miest, či už vedenia mesta Prešov, Sabinov, Veľký Šariš nám umožnilo dostať sa ku klientom bližšie a pomôcť im s ich kariérou. Zamestnávatelia často krát ocenili zámer projektu a využili naše služby na tzv. malé vzdelávacie aktivity, spracovali sme im Analýzu vzdelávacích potrieb, či ponúkli možnosť rozšírenia kvalifikácie ich zamestnancov.

Publicitu a povedomie o nás sa nám darilo zvyšovať, okrem práce v teréne aj letákmi na rôznych verejných priestranstvách, letáčiky v čakárňach, v schránkach bytových a rodinných domov. Mnohé spolupracujúce inštitúcie nám umožnili zverejniť plagát fyzicky, prípadne aj elektronicky na ich webovej stránke. Články o nás opakovane uverejnené v Prešovskom magazíne, ktorý je každý mesiac bezplatne vhodený do každej schránky v Prešove. Ako aj uverejnenie informácií o nás v rôznych médiách pôsobiacich v Prešove a blízko okolí....

Na stredných odborných školách sa v Prešove podarilo zrealizovať mnoho kurzov, ako napríklad Barista, Kozmetička, Cukrár, Kuchár, Automechanik a ďalšie.... V blízkom okolí to boli vzdelávacie programy ako Murár, realizovaný priamo na Šarišskom hrade, či vzdelávacie programy ako Inštalatér, Chovateľ hospodárskych zvierat, Pestovateľ poľných plodín a zeleniny v Lipanoch a iné.

Výborná spolupráca so SOŠ v Prešove, ale aj v Lipanoch umožnilo mnohým klientom získať kvalifikáciu v rôznych profesiách. Klientom táto kvalifikácia umožní byť lepšie uplatniteľní na trhu práce, čo je v konečnom dôsledkom jeden z hlavných cieľov národného projektu Celoživotné vzdelávanie ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce (CVANU).

Ak sa v predmetnom meste nenachádzala SOŠ s potrebným vybavením, prípadne škola nebola schopná z rôznych dôvodov zrealizovať vzdelávanie, či vôbec neponúkala odbor, ktorý sme chceli zrealizovať, existovala možnosť využiť školu v inom meste. To bol jeden z dôvodov prečo sme realizovali inštalatéra v Lipanoch. Vzájomnou spoluprácou medzi poradenskými centrami, taktiež vznikala možnosť spájania skupín klientov z rôznych poradenských centier. Prešovčania tak napríklad cestovali za vzdelávacími programami Nastavovač CNC strojov, či Barista do Košíc.

Z celkového počtu klientov sa mnohí rozhodli tiež prihlásiť na tzv. malé vzdelávacie aktivity, ktoré sme organizovali priamo u zamestnávateľov prípadne u nás v Poradenskom centre. Vzdelávania sa týkali oblasti rozvoja kariérových zručností, osobnostného rozvoja, IKT zručností, ale aj rozvoja zručností spojených so základnou orientáciou sa na trhu práce.

V Prešove sa nám okrem spomínaných vzdelávacích programov podarilo zrealizovať 3 zo 4 špecifických modulových vzdelávacích programov: Tútor v poradenskom procese pre dospelých v oblasti celoživotného vzdelávania, Manažér ďalšieho vzdelávania, Lektor ďalšieho vzdelávania dospelých. Vzdelávací program Pracovník riadenia projektov EÚ sa konal v Kežmarku a zúčastnili sa ho aj klienti z Prešova.

 

Ďakujeme za prejavenú dôveru všetkým klientom, ktorí nás navštívili.

Pevne veríme, že naše poradenské služby pomohli všetkým, ktorí sa s nami kontaktovali a pomôžu tým, ktorí sa k návšteve ešte len odhodlávajú.

Tútor, Juraj Petrík

 

Poradenské centrum pre dospelých v Prešove, 

Hlavná 11,  

080 01 Prešov

 Mobil:   0911 015 817

e-mail:  pcd.presov@nuczv.eu

 www.pcd-presov.webnode.sk

 www.facebook.com/pcd.presov

Login (0)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Chcete napísať článok?

Neváhajte!

Kliknite na odkaz nižšie a uverejnite nový článok!

Posledná diskusia

Diskusia EPALE: Budovanie inkluzívnej jazykovej rozmanitosti v Európe

Učenie sa jazykov je kľúčom nielen k sociálnemu začleneniu, mobilite pracovnej sily, ale tiež prispieva k súdržnej a kultúrne bohatej Európe. Zúčastnite sa našej ďalšej diskusie a prediskutujte úlohu jazykového vzdelávania v dnešnej Európe!

Viac

Online diskusia EPALE: Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam

V rámci aktuálnej témy v mesiacoch apríl - jún 2020  - Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam - organizuje EPALE online diskusiu.  

Viac

EPALE diskusia: ako prispieť k environmentálnemu povedomiu v oblasti vzdelávania dospelých.

V naväznosti na hlavnú EPALE tému v tomto období, ktorou je Environmentálne povedomie a ochrana životného prostredia , platforma EPALE organizuje  písanú diskusiu o tom, ako prispieť k environmenálnemu povedomiu vo vzdelávaní dospelých. Živá diskusia sa uskutoční na tejto webovej stránke 18 marca 2020 v čas od 10:00 - 16:00 hod. 

Viac