chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe

Spravodajstvo

Podnikateľské príležitosti pre mladých v EÚ (3.)

17/10/2018
od
Jazyk: SK

POTREBNÉ „AKTÍVNE ZLOŽKY“ PRE PODNIKANIE MLADÝCH 

Vo všeobecnosti platí, že podnikanie musí byť súčasťou učebných osnov odborných aj všeobecnovzdelávacích škôl. Zručnosti ako zmysel pre iniciatívu, kreativita a podobne sa musia rozvíjať v rámci vzdelávacieho systému. Školy musia zároveň zlepšiť prepojenie medzi podnikateľmi a podnikmi. Podnikanie by sa malo považovať za prierezovú činnosť, ktorú musia podporovať rôzne sektory. 

Zainteresované subjekty uvádzajú mnohé rôzne aspekty, s ktorými mladí ľudia zápasia pri zakladaní podnikania, ako aj spôsoby, ktorými by sa situácia dala zlepšiť za účelom uľahčenia podnikania, napríklad: 

- Zlepšiť vzdelávanie založené na zručnostiach 

- Zmena mentality/kultúry podnikania 

 

Ľudia sa boja podnikania a uprednostňujú byť zamestnancami. Podnikanie sa považuje za čosi príliš komplikované alebo príliš riskantné, a preto ak chceme rozvíjať podnikanie, je potrebné zmeniť tento názor na podnikanie; 

- Lepší prístup k finančnej podpore 

 

Mladí ľudia nemajú dostatok peňazí na to, aby začali podnikať a nedostanú sa ľahko ani k bankovým úverom, a preto je potrebné zlepšiť finančnú pomoc určenú špecificky pre mladých; 

- Zníženie administratívnych poplatkov; 

- Zlepšenie a rozširovanie koučingových služieb. 

 

Tieto služby by sa mali rozšíriť na všetky odborné školy, univerzity a mládežnícke združenia. 

 

Vzdelávanie v oblasti podnikania 

Vzdelávanie v oblasti podnikania má mladým ľuďom pomôcť zadefinovať základnú myšlienku svojho podnikania, vybrať si organizačnú formu a rozsah podnikania, oboznámiť sa s najdôležitejšími poznatkami z oblasti zdaňovania, financií a účtovníctva, aby dokázali komunikovať s obchodnými partnermi a vedeli si vybrať kolegov. Absolvovanie kurzu by malo prispieť k nadobudnutiu podnikateľských schopností, ktoré sú potrebné na riadenie podniku. Školenia sa zvyčajne realizujú formou modulov a môžu sa realizovať v rámci moderného kombinovaného vzdelávania vrátane elektronického vzdelávania. 

Základy na podporu podnikania by sa mali položiť vo vyšších triedach základnej školy a na stredných školách prostredníctvom všestranného rozvoja kompetencií, ktoré jednotlivcom umožnia vydať sa na podnikateľskú dráhu. Formálne vzdelávacie systémy sú zvyčajne pomerne dobre prepracované v oblasti kompetencií týkajúcich sa profesionálnych zručností, ale rozvoj kľúčových spôsobilostí súvisiacich s osobnostnými charakteristikami sa ešte musí zlepšiť (sociálne schopnosti, flexibilita, kreativita, motivácia). Je potrebné podporovať aj neodmysliteľnú transformáciu pedagogickej kultúry a preto je potrebné posilniť: 

- pedagogickú činnosť zameranú na študenta 

- diferencovanú metodiku 

- personalizované spôsoby učenia 

- zriadenie samoregulačných stratégií 

- variabilné riešenia riadenia učenia 

- kooperatívne techniky. 

 

Podnikateľské zručnosti 

Úspešní podnikatelia musia nadobudnúť nasledujúce prierezové kompetencie: 

- Odborné poznatky z podnikania (v právnej, finančnej atď. oblasti) 

- Tvorivosť 

- Sociálne schopnosti 

- Komunikačné zručnosti 

- Organizačné schopnosti 

- Manažment času 

- Riešenie problémov 

- Zmysel pre iniciatívu 

- Uvedomovanie si svojich silných a slabých stránok 

- Flexibilita 

- Motivácia 

- Zodpovednosť 

- Kritické myslenie 

- Rozhodovanie 

- Plánovanie 

- Samostatnosť 

- Efektívnosť 

- Zvládanie úspechu a neúspechu 

- Manažment rizík 

- Vytrvalosť. 

 

Pri rozvíjaní zručností potrebných pre úspešné podnikanie sa odporúča zamerať sa a rozvíjať aj: 

- Počítačové schopnosti (IT) 

- Jazykové znalosti 

- Vlastnú prezentáciu / „Self-marketing“ 

- Finančnú gramotnosť 

- Odborné poznatky z príslušnej oblasti. 

 

Všetky tieto oblasti sa dajú rozvíjať jednoduchšie ako vyššie uvedené všeobecné kompetencie, keďže existuje množstvo kurzov, ktoré pomôžu zdokonaliť poznatky a zručnosti v konkrétnej oblasti pomerne rýchlo. Na druhej strane si však študenti budú musieť postupne zvyšovať nároky kladené na seba a postupne meniť svoje vzorce správania a osobnostné charakteristiky v procese „učenia sa v praktických situáciách“. 

K zvýšeniu podnikateľského potenciálu mladých ľudí môže prispieť aj: 

- Členstvo v organizácii/združení mladých podnikateľov 

- Krátke, jednoduché a praktické informácie (napr. vo forme video inštruktáže) o možnosti založiť si podnikanie, o povinnostiach podnikateľov a pod. 

- Organizovanie bezplatných školení pre nových podnikateľov v rámci spolupráce štátu, verejných organizácií a neziskových organizácií. 

- Organizovanie informačných seminárov o možnostiach získania grantov 

- Rozvoj kompetencií (napr. komunikačných zručností) štátnych zamestnancov a verejných inštitúcií zodpovedných za poskytovanie informácií o povinnostiach podnikateľov a dostupnosť príspevkov na založenie podnikania 

- Podporovanie systému duálneho vzdelávania aj pre malé a mikro-podniky. 

 

Návrhy na zlepšenie situácie v oblasti finančnej podpory: 

- Poskytnutie vstupného kapitálu na začatie podnikania prostredníctvom rôznych verejných programov 

- Zníženie daňového zaťaženia podnikateľského sektora 

- Zníženie administratívneho zaťaženia existujúcich podporných programov. 

 

Odkazy 

Erasmus pre mladých podnikateľov (2018). https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/. 

Európska komisia (2013). EaSI Nový zastrešujúci program EÚ pre zamestnanosť a sociálnu politiku [online text]. http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=11158&langId=en. 

Európska komisia (2013). AKČNÝ PLÁN PODNIKANIE 2020: Oživenie podnikateľského ducha v Európe [online text]. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC079...;

Európska komisia (2018). Program EÚ v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) [online text]. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081. 

Európska komisia (2018). Akčný plán podnikanie 2020 [online text]. https://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship/action-plan....;

Európska komisia (2018). Záruka pre mladých [online text]. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079. 

Európska komisia (2018). Záruka pre mladých v jednotlivých krajinách [online text]. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1090&langId=en. 9 

 

Európska komisia (2018). Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých (YEI) [online text]. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176. 

Eurostat (2017). Údaje o nezamestnanosti mladých ľudí, 2007-2016 (%) [online text]. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Youth_u...;

Eurostat (2018). EU Dashboard [online text]. http://ec.europa.eu/eurostat/web/youth/data/eu-dashboard. 

Junior Achievement (2018). https://www.jaworldwide.org/. 

 

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn