Skočiť na hlavný obsah
News
Správy

Osoby, ktoré predčasne ukončili vzdelávanie a odbornú prípravu v regiónoch EÚ

Eurostat zverejnil údaje, podľa ktorých v roku 2019 predstavoval podiel osôb, ktoré predčasne ukončili vzdelávanie a odbornú prípravu v EÚ, na úrovni 10,2%. Znamená to, že každý desiaty človek vo veku od 18 do 24 rokov s úrovňou dosiahnutého vzdelania nie vyššou ako je nižšie sekundárne vzdelanie (ISCED 0 - 2) nebol zapojený do žiadneho ďalšieho vzdelávania a odbornej prípravy v priebehu štyroch týždňov pred uskutočnením prieskumu.

Cieľom stratégie Európa 2020 je znížiť mieru predčasného ukončovania školskej dochádzky v EÚ pod 10% do roku 2020. V roku 2019 bol tento podiel vo väčšine regiónov už pod 10%, pričom niektoré z najnižších podielov boli koncentrované vo východnej Európe a v regiónoch hlavných miest jednotlivých štátov.

Najnižší podiel osôb, ktoré predčasne ukončili vzdelávanie a odbornú prípravu zo všetkých regiónov EÚ bol zaznamenaný v regióne Jadranska Hrvatska v Chorvátsku (1,7%). Za týmto regiónom nasledoval región hlavného mesta Českej republiky spolu s regiónom Sostinės v Litve (obidva 1,9%) a región Kentriki Makedonia v Grécku (2,0%).

Najvyšší podiel osôb, ktoré predčasne ukončili vzdelávanie a odbornú prípravu, sa podľa Eurostatu často sústreďoval v ostrovných a / alebo okrajových regiónoch EÚ. Vyšší podiel týchto osôb bol zaznamenaný aj v bývalých priemyselných oblastiach v štátoch západnej Európy, napríklad v Provincia de Liège (Belgicko) alebo Nord-Pas de Calais (Francúzsko).

V rámci Slovenska eviduje Eurostat v tejto oblasti dáta z troch regiónov. V porovnaní s rokom 2015 sa v dvoch regiónov (Západné a Východné Slovensko) počet obyvateľov, ktorí predčasne ukončili vzdelávanie a odbornú prípravu, zvýšil. Najlepšie je na tom región Stredného Slovenska, kde bolo zaznamenaných 5,1% obyvateľov (7,7% v roku 2015). Za ním nasleduje Západné Slovensko so 6,3% (3,6% v roku 2015) a Východné Slovensko s 13,8% obyvateľov (10,4% v roku 2015).

Definíciu osoby, ktorá predčasne ukončila vzdelávanie a odbornú prípravu nájdete tu.

Údaje sú publikované v Eurostat regional yearbook — 2020 edition, kde sú uvedené štatistické údaje z rôznych oblastí z regiónov členských štátov EÚ, Spojeného kráľovstva, krajín Európskeho združenia voľného obchodu a kandidátskych krajín. Regionálne ukazovatele reprezentujú zistenia z oblasti populácie, zdravia, vzdelávania, trhu práce, životných podmienok, ekonomiky, podnikania, výskumu a inovácie, digitálnej spoločnosti, cestovného ruchu, doprava, životného prostredia a poľnohospodárstva.

 

Obrázok: Eurostat

 

Login (3)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Chcete napísať článok?

Neváhajte!

Kliknite na odkaz nižšie a uverejnite nový článok!

Posledná diskusia

Online diskusia EPALE: Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam

V rámci aktuálnej témy v mesiacoch apríl - jún 2020  - Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam - organizuje EPALE online diskusiu.  

Viac

EPALE diskusia: ako prispieť k environmentálnemu povedomiu v oblasti vzdelávania dospelých.

V naväznosti na hlavnú EPALE tému v tomto období, ktorou je Environmentálne povedomie a ochrana životného prostredia , platforma EPALE organizuje  písanú diskusiu o tom, ako prispieť k environmenálnemu povedomiu vo vzdelávaní dospelých. Živá diskusia sa uskutoční na tejto webovej stránke 18 marca 2020 v čas od 10:00 - 16:00 hod. 

Viac