chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe

 
 

Spravodajstvo

Optimálne uplatnenie absolventov študijného programu andragogika (2.)

30/01/2019
Jazyk: SK

(pokračovanie článku: Optimálne uplatnenie absolventov študijného programu andragogika)

 

Uplatniteľnosť andragógov podľa Národnej sústavy povolaní: Sociálna andragogika

 

  • Sociálny pracovník

Alternatívne názvy: Špecialisti v oblasti sociálnej práce a poradenstva,Špecialista sociálnej kurately pre dospelých, Posudkový sociálny pracovník, Špecialista pre marginalizované skupiny obyvateľstva, Špecialista v oblasti politiky zamestnanosti a ochrany práce, Inštruktor sociálnej rehabilitácie, Supervízor v oblasti sociálnej práce alebo poradenskej práce, Terapeut

Sociálny pracovník skúma zložité životné situácie občanov, rozpoznáva ich vzájomné súvislosti, zaoberá sa negatívnymi vplyvmi prostredia na jednotlivca, rodinu, skupinu, komunitu a identifikuje, analyzuje a navrhuje riešenia sociálnych problémov. Koordinuje a vykonáva odborné činnosti v oblasti sociálneho poradenstva, kontaktnej práce, resocializácie a sociálnej práce.

  • Asistent sociálnej práce

Alternatívne názvy: Pracovníci v oblasti sociálnej starostlivosti, Metodik v oblasti sociálnej starostlivosti, 

Asistent sociálnej práce sa podieľa na diagnostikovaní sociálnych problémov a riešení krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby, skupiny, rodiny, komunity a napomáha pri napĺňaní sociálnych potrieb prijímateľov dávok sociálnej pomoci alebo poskytovaní sociálnej služby, sociálnej a právnej ochrany, sociálnom poradenstve a komunikácií so zainteresovanými subjektmi.

  • Špecialista v oblasti sociálnej a rodinnej politiky 

Alternatívne názvy:Špecialista v oblasti integrácie osôb so zdravotným postihnutím, Špecialista v oblasti sociálnej ochrany detí a rodiny, Špeialista v oblasti štátnej podpory a stratégie sociálnej a rodinnej politiky -  Špecialista na výkon opatrení sociálno-právnej ochrany detí, Manželský a rodinný poradca

Špecialista v oblasti sociálnej a rodinnej politiky kontroluje výkon štátnej správy a plní úlohy v oblasti sociálneho vylúčenia, chudoby, pomoci v hmotnej núdzi, sociálne vylúčených spoločenstiev, štátnej sociálnej podpory, rodinnej politiky, otázok populačnej politiky, sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, sociálnych služieb, peňažných príspevkov, na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a lekárskej posudkovej činnosti. Špecialista v oblasti sociálnej a rodinnej politiky vypracúva na základe sociálno-ekonomických a právnych, štatistických, demografických a ďalších analýz koncepcie a strategické materiály sociálnej inklúzie ohrozených a marginalizovaných skupín, vrátane koncepcie sociálnej inklúzie občanov so zdravotným postihnutím a starších ľudí, koncepcie v oblasti sociálnej kurately, koncepcie štátnej rodinnej politiky, národné priority rozvoja sociálnych služieb a legislatívne zámery pred prípravou zákonov z vecného hľadiska. Vypracúva návrhy príslušných vykonávacích právnych predpisov a analyticko-prognostické materiály.

  • Probačný a mediačný úradník

Probačný a mediačný úradník vykonáva úkony probácie a mediácie vo veciach, ktoré sa prejednávajú v trestnom konaní. V rámci probácie organizuje a vykonáva dohľad nad obvineným, obžalovaným alebo odsúdeným a pomáha obvinenému v priebehu skúšobnej doby a počas kontroly výkonu trestov, aby viedol riadny život a vyhovel podmienkam, ktoré mu boli uložené rozhodnutím prokurátora alebo súdu v trestnom konaní. V rámci mediácie mediačný úradník vykonáva mimosúdne sprostredkovanie riešení sporov medzi poškodeným a obvineným. Probačným a mediačným pracovníkom sa človek môže stať až po absolvovaní kurzu.


Použité zdroje: Národná sústava povolaní, dostupné na internete: www.sustavapovolani.sk

 

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn