Skočiť na hlavný obsah
News
Správy

Online vzdelávanie v oblasti tvorby, implementácie a monitorovania stratégií vzdelávania dospelých

V rámci projektu „DIMA  - Nástroj pre tvorbu, implementáciu a monitorovanie stratégií vzdelávania dospelých“ bolo vytvorených 9 modulových vzdelávacích programov k tejto tematike.

V súčasnosti prebieha pilotné overenie a hodnotenie týchto vzdelávacích programov. Vzdelávacie programy sú prístupné zadarmo v slovenčine na http://dima-project.eu/en/  v časti e-learning.

Jedná sa o nasledovné moduly:

Modul 1: Čo je politika?

Cieľom tohto modulu je poskytnúť študentom príležitosť na preskúmanie častí a stupňov tvorby politiky a diskutovať o dôležitosti politiky vzdelávania dospelých. Študenti budú kriticky testovať zámery a charakteristiky politiky.

Modul 2: Analýza potrieb

Cieľom tohto modulu je rozvinúť schopnosti na vykonanie analýzy potrieb v oblasti vzdelávania dospelých. Študenti budú mať možnosť rozvinúť operatívne porozumenie s procesom analýzy potrieb a techník vykonávania kvalitatívneho a kvantitatívneho zberu dát a analýzy.

Modul 3: Zainteresované strany a konzultácie

Cieľom tohto modulu je previesť študentov jednotlivými krokmi návrhu konzultačného procesu medzi zainteresovanými osobami v oblasti politiky vzdelávania dospelých a modelov identifikácie zúčastnených strán.

Modul 4: Tvorba politiky ako proces

Cieľom tohto modulu je opísať kroky tvorby politiky vzdelávania dospelých. Študenti budú kriticky skúmať “čo je a čo nie je “tvorba politiky” a 5 stupňov tvorby politiky.

Module 5: Rozvíjanie stratégie

Cieľom tohto modulu je poskytnúť postup rozvoja stratégie a poverenia kľúčových zainteresovaných strán (tvorcovia politiky, poskytovatelia vzdelávania dospelých) za účelom rozvoja stratégií vzdelávania dospelých, akčné plány a programy.

Modul 6: Implementácia stratégie

Cieľom tohto modulu je previesť študentov stupňami procesu implementácie stratégie a vysvetliť princípy organizačnej hierarchie, rozdelenie zdrojov, nastavenie kontrolných procesov a zodpovednosť za implementáciu stratégie.

Modul 7: Monitorovanie a hodnotenie

Cieľom tohto modulu je skúmať základné koncepty plánovania, navrhovania a implementácie monitoringu a vyhodnotenia politiky vzdelávania dospelých. Študenti budú kriticky testovať štandardy a indikátory a porozumejú dôležitosti monitorovania a hodnotenia.

Modul 8: Obnovenie politiky

Cieľom tohto modulu je vysvetliť proces obnovovania politík a ich aktualizovania.

Modul 9: Štúdium na základe skúseností o tvorení politiky

Cieľom tohto modulu je previesť študentov škálou príkladov vzdelávania dospelých v Európe.

 

Login (0)
Značky

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Chcete napísať článok?

Neváhajte!

Kliknite na odkaz nižšie a uverejnite nový článok!

Posledná diskusia

Diskusia EPALE: Budovanie inkluzívnej jazykovej rozmanitosti v Európe

Učenie sa jazykov je kľúčom nielen k sociálnemu začleneniu, mobilite pracovnej sily, ale tiež prispieva k súdržnej a kultúrne bohatej Európe. Zúčastnite sa našej ďalšej diskusie a prediskutujte úlohu jazykového vzdelávania v dnešnej Európe!

Viac

Online diskusia EPALE: Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam

V rámci aktuálnej témy v mesiacoch apríl - jún 2020  - Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam - organizuje EPALE online diskusiu.  

Viac

EPALE diskusia: ako prispieť k environmentálnemu povedomiu v oblasti vzdelávania dospelých.

V naväznosti na hlavnú EPALE tému v tomto období, ktorou je Environmentálne povedomie a ochrana životného prostredia , platforma EPALE organizuje  písanú diskusiu o tom, ako prispieť k environmenálnemu povedomiu vo vzdelávaní dospelých. Živá diskusia sa uskutoční na tejto webovej stránke 18 marca 2020 v čas od 10:00 - 16:00 hod. 

Viac