News
Správy

Online prednáška o vzdelávaní umením v ČR

Prednáška Petry Šobáňovej, ktorú organizuje Stredoslovenská galéria, ponúkne pohľad do témy sprostredkovania umenia a galerijnej pedagogiky. Bude reflektovať aktuálne dianie v odbore v Českej republike a autorka predstaví aj niekoľko konkrétnych počinov, ktoré môžu inšpirovať študujúcich aj ďalších záujemcov z radov učiteľov výtvarnej výchovy alebo galerijných pedagógov. Ťažiskom prednášky bude predstavenie projektu didaktičky výtvarnej výchovy – Petry Šobáňovej – Bez názvu. Nedatováno., ktorý je ukážkou týchto aktuálnych prístupov a bude obsahovať rad konkrétnych tipov využiteľných v pedagogickej praxi.

Doc. Petra Šobáňová, Ph.D., je garantkou projektu Bez názvu. Nedatováno. Pôsobí na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde sa zaoberá didaktikou výtvarnej výchovy a múzejnou a galerijnou pedagogikou. Zaslúžila sa o akreditáciu študijných programov Múzejná a galerijná pedagogika a Edukácia v kultúre a je ich garantkou. Pôsobí tiež ako predsedníčka odborovej rady doktorandského študijného programu Výtvarná pedagogika. Je autorkou mnohých publikácií a projektov, založila časopis Kultúra, umenie a výchova a je jeho vedúcou redaktorkou. Je činná aj v redakčných radách ďalších časopisov a je členkou niekoľkých profesijných organizácií. V súčasnej dobe je prodekankou PdF UP a zástupkyňou vedúceho na KVV PdF UP. V roku 2015 bola zvolená na čelo Českej sekcie INSEA a zaslúžila sa o rozvoj jej činnosti.

Prednášku si budete môcť pozrieť v online streame dňa 26.11.2021 od 17.00 hodiny na www.facebook.com/stredoslovenska.galeria.

Podujatie sa koná v rámci festivalu Prvý človek bol umelec 5, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Zriaďovateľom Stredoslovenskej galérie je Banskobystrický samosprávny kraj.

bez nazvu nedatovano online prednaska.jpg.

Obrázok: SSG

 

Login (1)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Chcete napísať článok?

Neváhajte!

Kliknite na odkaz nižšie a uverejnite nový článok!

Posledná diskusia

Diskusia EPALE: Budovanie inkluzívnej jazykovej rozmanitosti v Európe

Učenie sa jazykov je kľúčom nielen k sociálnemu začleneniu, mobilite pracovnej sily, ale tiež prispieva k súdržnej a kultúrne bohatej Európe. Zúčastnite sa našej ďalšej diskusie a prediskutujte úlohu jazykového vzdelávania v dnešnej Európe!

Viac

Online diskusia EPALE: Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam

V rámci aktuálnej témy v mesiacoch apríl - jún 2020  - Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam - organizuje EPALE online diskusiu.  

Viac

EPALE diskusia: ako prispieť k environmentálnemu povedomiu v oblasti vzdelávania dospelých.

V naväznosti na hlavnú EPALE tému v tomto období, ktorou je Environmentálne povedomie a ochrana životného prostredia , platforma EPALE organizuje  písanú diskusiu o tom, ako prispieť k environmenálnemu povedomiu vo vzdelávaní dospelých. Živá diskusia sa uskutoční na tejto webovej stránke 18 marca 2020 v čas od 10:00 - 16:00 hod. 

Viac