News
Správy

Online diskusia o vzdelávaní dospelých v Európe a skúsenostiach s EPALE

Diskusia, ktorú organizuje Eurydice, bude zameraná na objasnenie situácie v oblasti kvalifikácií a zručností dospelých v Európe, na politiky, ktoré podporujú rozvoj v tejto oblasti, na európske programy zamerané na vzdelávanie dospelých a na úlohu platfomy EPALE v podpore vzdelávania a učenia sa dospelých v Európe. Diskusia sa uskutoční 19.1.2022 o 11.00 hodine v anglickom jazyku na facebookovej stránke EURYDICE.

Diskutovať budú: Sogol Noorani (analytička Eurydice), Ana Claudia Valente a Wilfried Frei (národní experti z Portugalska a Rakúska), Georgia Nicolaou (ambasádor EPALE) a Alan Smith (koordinátor programu Grundtvig pre vzdelávanie dospelých Európskej komisie).

Diskusia bude vychádzať zo správy "Vzdelávanie a odborná príprava dospelých v Európe: Budovanie inkluzívnych prístupov k zručnostiam a kvalifikáciám", o ktorej si viac môžete prečítať v tejto správe na EPALE.

 

eu.

Obrázok: Eurydice

 

Login (0)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Chcete napísať článok?

Neváhajte!

Kliknite na odkaz nižšie a uverejnite nový článok!

Posledná diskusia

Diskusia EPALE: Budovanie inkluzívnej jazykovej rozmanitosti v Európe

Učenie sa jazykov je kľúčom nielen k sociálnemu začleneniu, mobilite pracovnej sily, ale tiež prispieva k súdržnej a kultúrne bohatej Európe. Zúčastnite sa našej ďalšej diskusie a prediskutujte úlohu jazykového vzdelávania v dnešnej Európe!

Viac

Online diskusia EPALE: Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam

V rámci aktuálnej témy v mesiacoch apríl - jún 2020  - Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam - organizuje EPALE online diskusiu.  

Viac

EPALE diskusia: ako prispieť k environmentálnemu povedomiu v oblasti vzdelávania dospelých.

V naväznosti na hlavnú EPALE tému v tomto období, ktorou je Environmentálne povedomie a ochrana životného prostredia , platforma EPALE organizuje  písanú diskusiu o tom, ako prispieť k environmenálnemu povedomiu vo vzdelávaní dospelých. Živá diskusia sa uskutoční na tejto webovej stránke 18 marca 2020 v čas od 10:00 - 16:00 hod. 

Viac