News
Správy

Nová výzva v rámci programu Digitálna Európa

Digitálna Európa je nový program financovania Európskej únie zameraný na sprístupnenie digitálnych technológií podnikom, občanom a verejnej správe.

Aktuálna výzva tohto programu s názvom “Prípravné opatrenia pre dátový priestor určený pre zručnosti“ je zameraná na vytvorenie bezpečného a dôveryhodného dátového priestoru na podporu zdieľania a prístupu k údajom o zručnostiach pre rôzne účely, od analytických a štatistických účelov až po rozvoj politík alebo opätovné použitie v inovatívnych aplikáciách.

Spoločnosti a organizácie v Európe čelia veľkému nedostatku digitálnych odborníkov, najmä v pokročilých odboroch, ako je umelá inteligencia, kybernetická bezpečnosť, cloud a iné. Univerzity nedodávajú na trh práce dostatok kvalifikovaných odborníkov a spoločnosti nemajú možnosť poskytovať svojim zamestnancom vhodné príležitosti na rekvalifikáciu a zvyšovanie kvalifikácie. V prípravnej akcii by sa malo načrtnúť, ako by priestor pre údaje o zručnostiach mohol rozšíriť ponuku príležitostí na rekvalifikáciu a zvyšovanie kvalifikácie a tak stimulovať potrebnú digitálnu transformáciu.

Dátový priestor následne poskytne jednoduchý cezhraničný prístup ku kľúčovým súborom údajov, zavedie mechanizmy dôveryhodnosti (bezpečnosť a ochrana súkromia už v štádiu návrhu) a vytvorí dátové služby zodpovedajúce európskym hodnotám, najmä etike, rozmanitosti a ochrane súkromia.

Výzva je určená pre všetky organizácie, ktoré spĺňajú všeobecné kritériá oprávnenosti a ktoré môžu preukázať svoju odbornú a technickú spôsobilosť na dosiahnutie požadovaných výsledkov.

Podávať žiadosti je možné do 22. februára 2020. Všetky podrobnosti o výzve nájdete tu.

 

digital europe.

Obrázok: European Comission 

Login (1)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Chcete napísať článok?

Neváhajte!

Kliknite na odkaz nižšie a uverejnite nový článok!

Posledná diskusia

Diskusia EPALE: Budovanie inkluzívnej jazykovej rozmanitosti v Európe

Učenie sa jazykov je kľúčom nielen k sociálnemu začleneniu, mobilite pracovnej sily, ale tiež prispieva k súdržnej a kultúrne bohatej Európe. Zúčastnite sa našej ďalšej diskusie a prediskutujte úlohu jazykového vzdelávania v dnešnej Európe!

Viac

Online diskusia EPALE: Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam

V rámci aktuálnej témy v mesiacoch apríl - jún 2020  - Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam - organizuje EPALE online diskusiu.  

Viac

EPALE diskusia: ako prispieť k environmentálnemu povedomiu v oblasti vzdelávania dospelých.

V naväznosti na hlavnú EPALE tému v tomto období, ktorou je Environmentálne povedomie a ochrana životného prostredia , platforma EPALE organizuje  písanú diskusiu o tom, ako prispieť k environmenálnemu povedomiu vo vzdelávaní dospelých. Živá diskusia sa uskutoční na tejto webovej stránke 18 marca 2020 v čas od 10:00 - 16:00 hod. 

Viac