News
Správy

Nová výzva ERASMUS+ pre rok 2022

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu zverejnila novú výzvu na predkladanie projektových žiadostí v rámci ERASMUS+ na rok 2022 pre všetky sektory vzdelávania a centralizované akcie.

O financovanie svojich návrhov projektov môžu požiadať verejné a súkromné inštitúcie v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu.

Táto výzva na predkladanie návrhov sa týka týchto akcií programu Erasmus+ :

Vzdelávacia mobilita jednotlivcov (KA1)

 • mobilita jednotlivcov v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže,
 • činnosti s účasťou mládeže,
 • DiscoverEU – akcia pre začlenenie,
 • virtuálne výmeny v oblasti vysokoškolského vzdelávania a mládeže.

Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami (KA2)

 • partnerstvá pre spoluprácu (kooperačné partnerstvá a drobné partnerstvá),
 • partnerstvá pre excelentnosť (centrá excelentnosti v odbornom vzdelávaní a príprave, učiteľské akadémie programu Erasmus+,  akcia Erasmus Mundus),
 • partnerstvá pre inovácie (aliancie pre inovácie, výhľadovo orientované projekty),
 • budovanie kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, mládeže a športu,
 • európske neziskové športové podujatia.

Podpora rozvoja politiky a spolupráce, v rámci ktorej sa realizuje Európska mládež spolu (KA3)

 • akcia Jean Monnet v oblasti vysokoškolského vzdelávania,
 • akcia Jean Monnet v iných oblastiach odborného vzdelávania a prípravy.

 

Erasmus+ vd.png.

Obrázok: erasmus+.sk

 

Žiadosť o financovanie v rámci programu Erasmus+ môže podať každý verejný alebo súkromný subjekt pôsobiaci v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Okrem toho môžu skupiny mladých ľudí pôsobiace v oblasti práce s mládežou, hoci nie nevyhnutne v kontexte mládežníckej organizácie, požiadať o finančné prostriedky na mobilitu mladých ľudí a pracovníkov s mládežou v oblasti vzdelávania, činnosti s účasťou mládeže a akciu pre začlenenie v rámci DiscoverEU.

Viac informácií nájdete na tomto linku a termíny pre podávanie žiadostí nájdete vo Výzve na predkladanie návrhov 2022 – EAC/A09/2021. Program Erasmus+.

Login (0)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Chcete napísať článok?

Neváhajte!

Kliknite na odkaz nižšie a uverejnite nový článok!

Posledná diskusia

Diskusia EPALE: Budovanie inkluzívnej jazykovej rozmanitosti v Európe

Učenie sa jazykov je kľúčom nielen k sociálnemu začleneniu, mobilite pracovnej sily, ale tiež prispieva k súdržnej a kultúrne bohatej Európe. Zúčastnite sa našej ďalšej diskusie a prediskutujte úlohu jazykového vzdelávania v dnešnej Európe!

Viac

Online diskusia EPALE: Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam

V rámci aktuálnej témy v mesiacoch apríl - jún 2020  - Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam - organizuje EPALE online diskusiu.  

Viac

EPALE diskusia: ako prispieť k environmentálnemu povedomiu v oblasti vzdelávania dospelých.

V naväznosti na hlavnú EPALE tému v tomto období, ktorou je Environmentálne povedomie a ochrana životného prostredia , platforma EPALE organizuje  písanú diskusiu o tom, ako prispieť k environmenálnemu povedomiu vo vzdelávaní dospelých. Živá diskusia sa uskutoční na tejto webovej stránke 18 marca 2020 v čas od 10:00 - 16:00 hod. 

Viac