News
Správy

Nezmeškajte EPALE online diskusiu zameranú na na tému transformatívneho učenia sa a zručností pre život

EPALE discussion: Transformative learning and life skills

Dňa 27. 10. 2021 o 10:00 hod. sa na platforme EPALE uskutoční online diskusia zameraná na tému transformatívneho učenia sa a zručností pre život, ktorú budú moderovať Gina Ebner a Christin Cieslak z Európskej asociácie pre vzdelávanie dospelých (EAEA) a George A. Koulaouzides.

Diskutujeme o transformatívnom učení sa a zručnostiach pre život: Čo rozumieme pod týmito pojmami? Aké sú príležitosti a výzvy súvisiace s týmito pojmami?

Hostia poskytnú pohľad na akademické, politické a praktické aspekty tejto témy. Počas diskusie sa pozrieme aj na súčasný stav transformatívneho učenia sa v Európe a preskúmame ako EÚ v súčasnosti podporuje ďalší rozvoj zručností pre život. Budeme diskutovať o tom, čo nás môžu príklady dobrej praxe naučiť o podpore transformácie a životných zručností a ako to môže posilniť udržateľnosť a súdržnosť v Európe.

Hlavné otázky sú:

  • Čo rozumieme pod pojmom transformatívne učenie sa? Čo predstavujú zručnosti pre život?
  • Aké je spojenie medzi zručnosťami pre život a transformatívnym učení sa?
  • Ktoré príklady a projekty implementujú transformatívny vzdelávací prístup?
  • Ako by mohlo transformatívne učenie podporovať otvorenejší a menej inštrumentalizovaný pohľad na vzdelávanie?

CIELE DISKUSIE 

Touto diskusiou chceme účastníkom poskytnúť východiskový bod k téme transformatívneho učenia sa a  zručností pre život a ukázať výhody, ktoré ponúkajú pre učiacich sa a spoločnosť ako celok. Uvedieme stručný prehľad výziev ale aj potenciálu, ktorý vzniká pri ich rozvoji a realizácii. V diskusii sa chceme zamerať najmä na akademické, politické a praktické aspekty transformatívneho učenia sa a zručností pre život, a na to, čo môžu tieto tri sektory urobiť, aby sa transformatívne učenie sa stalo realitou pre všetkých Európanov.

ZHRNUTIE 

Diskusia sa začne o 10:00 hod. živým vstupom, v ktorom vystúpia odborníci na transformatívne učenie sa, a bude pokračovať ako písomná diskusia s používateľmi EPALE prostredníctvom komentárov do 16:00 hod.

Komentáre sú otvorené od 13. októbra, aby ste sa mohli už teraz podeliť o svoje názory a otázky!

Click to join the discussion!

Login (17)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Chcete iný jazyk?

Tento dokument je k dispozícii aj v iných jazykoch. Vyberte si nižšie.
Switch Language

Chcete napísať článok?

Neváhajte!

Kliknite na odkaz nižšie a uverejnite nový článok!

Posledná diskusia

Diskusia EPALE: Budovanie inkluzívnej jazykovej rozmanitosti v Európe

Učenie sa jazykov je kľúčom nielen k sociálnemu začleneniu, mobilite pracovnej sily, ale tiež prispieva k súdržnej a kultúrne bohatej Európe. Zúčastnite sa našej ďalšej diskusie a prediskutujte úlohu jazykového vzdelávania v dnešnej Európe!

Viac

Online diskusia EPALE: Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam

V rámci aktuálnej témy v mesiacoch apríl - jún 2020  - Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam - organizuje EPALE online diskusiu.  

Viac

EPALE diskusia: ako prispieť k environmentálnemu povedomiu v oblasti vzdelávania dospelých.

V naväznosti na hlavnú EPALE tému v tomto období, ktorou je Environmentálne povedomie a ochrana životného prostredia , platforma EPALE organizuje  písanú diskusiu o tom, ako prispieť k environmenálnemu povedomiu vo vzdelávaní dospelých. Živá diskusia sa uskutoční na tejto webovej stránke 18 marca 2020 v čas od 10:00 - 16:00 hod. 

Viac