News
Správy

Možnosť účasti na medzinárodnom workshope Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy

Ecml_logo_1

Európske centrum pre moderné jazyky Rady Európy (ďalej i ECML)  realizuje v mesiacoch máj a jún 2021 nižšie uvedené medzinárodné workshopy s možnou účasťou zástupcu za SR. 

Medzinárodných workshopov Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy sa pravidelne zúčastňuje jeden zástupca za členskú krajinu ECML. Záujemcovia o účasť na workshope, ktorí zodpovedajú stanovenému profilu účastníka a majú odborné zázemie v danej téme konkrétneho projektu, môžu kontaktovať národnú nominačnú autoritu za SR so žiadosťou o bližšie informácie o možnej účasti. Pracovným jazykom workshopov je anglický jazyk.

Predpokladá sa, že uvedené worskhopy budú realizované formou on-line. V prípade prezenčnej formy workshopu sú cestovné náhrady (cestovné, ubytovanie, stravné) hradené pozývajúcou organizáciou, t.j. Európskym centrom pre moderné jazyky Rady Európy.

Termín: 18. – 19. máj 2021

Profil účastníka: tvorca jazykovej politiky, pedagóg, školiteľ učiteľov, vysokoškolský pedagóg, tvorca vzdelávacích materiálov, výskumný zamestnanec

Vyjadrenie záujmu o účasť: do 30. marca 2021 (vrátane)

Termín: 22. – 23. jún 2021

Profil účastníka: učiteľ, školiteľ učiteľov, vysokoškolský pedagóg, tvorca jazykovej politiky

Vyjadrenie záujmu o účasť: do 30. apríla 2021 (vrátane)

Screenshot_2_48

Platforma Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy

Kontaktná osoba:

Národná nominačná autorita za SR pri ECML: PhDr. Denisa Ďuranová denisa.duranova@statpedu.sk

 

Login (5)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Chcete napísať článok?

Neváhajte!

Kliknite na odkaz nižšie a uverejnite nový článok!

Posledná diskusia

Diskusia EPALE: Budovanie inkluzívnej jazykovej rozmanitosti v Európe

Učenie sa jazykov je kľúčom nielen k sociálnemu začleneniu, mobilite pracovnej sily, ale tiež prispieva k súdržnej a kultúrne bohatej Európe. Zúčastnite sa našej ďalšej diskusie a prediskutujte úlohu jazykového vzdelávania v dnešnej Európe!

Viac

Online diskusia EPALE: Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam

V rámci aktuálnej témy v mesiacoch apríl - jún 2020  - Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam - organizuje EPALE online diskusiu.  

Viac

EPALE diskusia: ako prispieť k environmentálnemu povedomiu v oblasti vzdelávania dospelých.

V naväznosti na hlavnú EPALE tému v tomto období, ktorou je Environmentálne povedomie a ochrana životného prostredia , platforma EPALE organizuje  písanú diskusiu o tom, ako prispieť k environmenálnemu povedomiu vo vzdelávaní dospelých. Živá diskusia sa uskutoční na tejto webovej stránke 18 marca 2020 v čas od 10:00 - 16:00 hod. 

Viac