Skočiť na hlavný obsah
News
Správy

Konferencia: Quo Vadis finančná gramotnosť?

Príďte sa dozvedieť viac a diskutovať o mimoriadne aktuálnej téme finančnej gramotnosti 15. júna 2021 od 9:00-12:00 a od 13:00-15:00 prostredníctvom platforiem MS Teams  a YouTubeNa konferenciu sa môžete zaregistrovať v termíne do 10. júna 2021.

Cieľom konferencie je zamyslieť sa nad smerovaním finančnej gramotnosti na Slovensku. Snahu začať monitorovať finančnú gramotnosť už u pätnásťročných žiakov vyvolala najmä aktuálna situácia spoločnosti. Táto oblasť bola ako jedna z voliteľných zaradená aj do štúdie PISA v rámci cyklov PISA 2012, PISA 2015 a PISA 2018.

vyfvf

Národný štandard finančnej gramotnosti sa stal dôležitou súčasťou vzdelávacieho procesu. Vznikol na základe „Návrhu stratégie vzdelávania vo finančnej oblasti a manažmentu osobných financií.“

Organizátorom konferencie je Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci so Sektorovou radou pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo, a  s technickou podporou CVTI SR – ŠVS BB. 

Záver konferencie bude patriť panelovej diskusii na témy:

  • Akú úroveň finančnej gramotnosti majú Slováci? Je skutočne tak nízka?
  • Aké dopady má nedostatočné kritické myslenie na úroveň finančnej gramotnosti? 
  • Kto by sa mal zapojiť do programu finančného vzdelávania okrem vzdelávacích inštitúcií? 
  • Aké výhody so sebou prináša vyššia finančná gramotnosť obyvateľov?

Na Vaše otázky budú organizátori odpovedať prostredníctvom chatu počas podujatia. 

Konferenciu je určená najmä pre:

  • učiteľov stredných škôl a gymnázií
  • učiteľov občianskej náuky, dejepisu a matematiky na základných školách  

PROGRAM

čas

Lektor

Názov príspevku

Zamestnávateľ, pozícia

9:10 – 9:25

Marianna Onderková

Nosné stĺpy finančnej gramotnosti

Odbor stredných škôl MŠVVaŠ SR

9:30 – 10:00

Roman Fusek

5peňazí – nová slovenská značka finančného vzdelávania pre všetkých

Národná banka Slovenska,

Riaditeľ odboru ochrany finančných spotrebiteľov

10:00 – 10:30

 

Ivica Chačaturianová,

Ivana Tesarovičová,

 

Finančná gramotnosť s OVB ALLFINANZ Slovensko

OVB Allfinanz Slovensko a. s.; Prokuristka a riaditeľka

a Projektová manažérka CSR

odboru vzdelávania

10:30 – 11:00

Darina De Jaegher

Výsledky priebežného pilotného overovania programu FinQ

Nadácia SĽSP,

Externá expertka Rady Európy, autorka a hlavná expertka programu FinQ

11:00 – 11:20

Ivana Studená,

Ľubica Gállová

Finančná gramotnosť ako súčasť základných zručností

Slovenská akadémia vied;

Centrum spoločenských a psychologických vied;

Štátny inštitút odborného vzdelávania;

Námestníčka riaditeľa pre úsek celoživotného vzdelávania

11:20 – 11:45

Jozefína Žáková

Dôležitosť finančnej gramotnosti pre finančný sektor

Predsedníčka Sektorovej rady BFSP

11:45 -12:00

Monika Drinková

EPALE ako nástroj na podporu vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti dospelých

Štátny inštitút odborného vzdelávania

Národná podporná služba EPALE Slovensko

13:00 – 13:30

Peter Kalčevský

Praktická finančná gramotnosť pre základné a stredné školy

JA Slovensko, n.o.

Programový riaditeľ

13:30 – 13:45

Gabriela Horecká

Quo Vadis finančná gramotnosť na Slovensku?

Štátny inštitút odborného vzdelávania;

Vedúca odboru finančnej gramotnosti, SCCF a podpora smerovania mládeže

13:45 – 15:00

Moderátor

Panelová diskusia

 

Zaregistrujte sa a nezmeškajte príležitosť zapojiť sa do diskusie v téme finančnej gramotnosti. 

Tím EPALE Slovensko

 

Login (0)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Chcete napísať článok?

Neváhajte!

Kliknite na odkaz nižšie a uverejnite nový článok!

Posledná diskusia

Online diskusia EPALE: Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam

V rámci aktuálnej témy v mesiacoch apríl - jún 2020  - Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam - organizuje EPALE online diskusiu.  

Viac

EPALE diskusia: ako prispieť k environmentálnemu povedomiu v oblasti vzdelávania dospelých.

V naväznosti na hlavnú EPALE tému v tomto období, ktorou je Environmentálne povedomie a ochrana životného prostredia , platforma EPALE organizuje  písanú diskusiu o tom, ako prispieť k environmenálnemu povedomiu vo vzdelávaní dospelých. Živá diskusia sa uskutoční na tejto webovej stránke 18 marca 2020 v čas od 10:00 - 16:00 hod. 

Viac