Skočiť na hlavný obsah
News
Správy

Konferencia projektu BLUESS otvorila tému základných zručností na Slovensku

Dňa 25.4.2019 sa v Bratislave konala konferencia, ktorej hlavnou témou boli základné zručnosti u dospelých. Otváracia konferencia medzinárodného  projektu BLUESS – Plán rozvoja základných zručností na Slovensku, ktorý práve začína realizovať Štátny inštitút odborného vzdelávania s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a ďalšími slovenskými a zahraničnými partnermi, predstavuje ďalší z krokov Slovenskej republiky pri realizácii odporúčania Rady Európskej únie Cesty zvyšovania úrovne zručností: nové príležitosti pre dospelých.

Konferenciu otvorila pani štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová, ktorá zdôraznila fakt, že napriek rastúcej ekonomike má Slovensko približne 170 000 evidovaných nezamestnaných, z čoho takmer 60 000 osôb predstavujú osoby s najnižšou či nulovou úrovňou kvalifikácie. Podľa odhadov je podobný počet nízko kvalifikovaných osôb mimo evidencie úradov práce. Absencia základných zručností je prekážkou kvalitného života – osobného, pracovného i občianskeho. Cteným hosťom konferencie bola aj Dana Carmen Bachmann z Európskej komisie, ktorá predstavila iniciatívu Cesty zvyšovania úrovne zručností  z európskej perspektívy. 

Monika Korkošová, riaditeľka odboru celoživotného vzdelávania MŠVVaŠ SR, predstavila Národnú sieť expertov implementujúcich Upskilling Pathways a Predbežný zámer dopytovo orientovanej výzvy. Helena Furindová, riaditeľka odboru AOTP, UPSVaR SR predstavila vybrané národné projekty zamerané na zvyšovanie zamestnanosti a rozvoj základných zručností, a to konkrétne národný projekt Praxou k zamestnaniu, národný projekt Reštart – príležitosť pre  dlhodobo nezamestnané osoby vrátiť sa na trh práce a národný projekt Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva.

Ľubica Gállová, vedúca odboru európskych politík,  Štátny inštitút  odborného vzdelávania, predstavila zámery projektu BLUESS – Plán rozvoja základných zručností na Slovensku, kde predstavila partnerov projektu, ciele a hlavné aktivity v rámci projektu. Ďalším prezentujúcim expertom bol doc. Juraj Vantuch, ktorý upozornil na zhoršenie štatistických dát v danej oblasti. Na tému potreby v oblasti rozvoja základných zručností v poradenstve a vzdelávaní dospelých vystúpili Štefan Grajcár zo Združenia  pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry a Klaudius ŠilhárAsociácie inštitúcií vzdelávania dospelých.

V poobedných hodinách prezentovala Gina Ebner, riaditeľka Európskej asociácie vzdelávania dospelých (EAEA) príklady vzdelávanie dospelých v oblasti základných zručností v Európe.

Írski partneri projektu z organizácie AONTAS, Ben Hendriksen a Dearbhail Lawless, prispeli k obsahu konferencie prezentáciou Írske skúsenosti a prístup k rozvoju základných zručností u dospelých. Na úvod predstavili organizáciu AONTAS so svojimi 50 ročnými skúsenosťami v oblasti vzdelávania dospelých v Írsku. Ďalej okrem iného predstavili írsky vzdelávací systém a implementáciu iniciatívy cesty zvyšovania zručností v Írsku.

Lars Alrø Olesen z Európskej siete pre základné zručnosti (EBSN) prezentoval ako ich organizácia pomáha rozvoju gramotnosti v Európe. Predstavil organizáciu EBSN, jej hlavné ciele, aktivity a jej rolu v implementácii iniciatívy Cesty zvyšovania úrovne zručností v Európe.

Na záver konferencie predstavili projekt Enliven: Podpora celoživotného učenia sa pre inkluzívnu a pulzujúcu Európu (2016-2019), Ivana Studená a Zuzana Polačková zo Slovenskej Akadémie Vied.  

Na konferencii sa zúčastnilo približne 60 účastníkov zastupujúcich rôzne organizácie, ktoré sa zaoberajú vzdelávaním, zamestnanosťou a sociálnymi otázkami.

Partneri projektu BLUESS:

  • Európska asociácia vzdelávania dospelých (EAEA)
  • Európska sieť pre základné zručnosti (EBSN)
  • AONTAS, Írsko
  • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR (UPSVR SR)
  • Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR (AIVD)
  • Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj karéri (ZKPRK).
  • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR project podporuje ako tretia strana.
  • Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV), odbor európskych politík, koordinuje implementáciu projektu.

Základné informácie o projekte nájdete aj TU na EPALE. 

Projekt sa realizuje v období 1.1.2019 - 31.12.2020 s finančnou podporou Európskej komisie v rámci programu EaSI (Program na podporu zamestnanosti a sociálnej inovácie). Číslo projektu: VS/2019/0106

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu: bluess@siov.sk.

 

Login (0)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Chcete napísať článok?

Neváhajte!

Kliknite na odkaz nižšie a uverejnite nový článok!

Posledná diskusia

Online diskusia EPALE: Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam

V rámci aktuálnej témy v mesiacoch apríl - jún 2020  - Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam - organizuje EPALE online diskusiu.  

Viac

EPALE diskusia: ako prispieť k environmentálnemu povedomiu v oblasti vzdelávania dospelých.

V naväznosti na hlavnú EPALE tému v tomto období, ktorou je Environmentálne povedomie a ochrana životného prostredia , platforma EPALE organizuje  písanú diskusiu o tom, ako prispieť k environmenálnemu povedomiu vo vzdelávaní dospelých. Živá diskusia sa uskutoční na tejto webovej stránke 18 marca 2020 v čas od 10:00 - 16:00 hod. 

Viac