News
Správy

Konferencia EPALE bude prvýkrát prebiehať online!

Landing_header_editable_0

V tomto roku sa prvýkrát uskutoční výročná konferencia EPALE v online priestore. Konferencia s názvom „Vzdelávanie dospelých prispieva k udržateľnej konkurencieschopnosti, sociálnej spravodlivosti a životaschopnosti“ sa uskutoční v dňoch  6. – 8. októbra 2020. Inovatívny online formát konferencie umožňuje zúčastniť sa oveľa väčšej skupine zainteresovaných osôb zo všetkých sektorov a krajín v Európe. 

Ako sa aktívne zúčastniť workshopov na konferencii?

Konferencia bude verejným, živo vysielaným podujatím a všetky úvodné prejavy a panelové diskusie budete môcť sledovať bez nutnosti registrácie. Podujatie bude prebiehať tri dni,  a bude zamerané na kľúčové priority v oblasti vzdelávania dospelých, pričom každý deň bude venovaný inej téme. Prvý deň sa bude zaoberať digitálnym vzdelávaním a digitálnym zručnostiam. Počas druhého dňa sa účastníci zamerajú na zvyšovanie zručností a témou záverečného dňa  bude inklúzia a demokracia vo vzdelávaní dospelých. Konferencia bude každý z troch dní vysielaná priamo na platforme EPALE, bez nutnosti registrácie  a na facebookovej stránke EPALE - Adult Learning in Europe, v čase od 10:00 do 13:00 hod.

Počas konferencie budú v dňoch 7. – 8. októbra prebiehať aj online workshopy, ktoré budú prístupné iba zaregistrovaným používateľom EPALE. Účasť na workshopoch je podmienená registráciou na konkrétny na vybraný workshop. Prihlásiť na workshop sa môžete e-mailom na epale@siov.sk v termíne do 5. októbra 2020 do 11:00 hod.

WORKSHOP 1: Vzdelávanie a zdravie dospelých 

Čas konania: 07. 10. 2020 v čase od 11:00 – 12:00 hod.

Prebiehajúca pandémia je pripomienkou toho, že verejné zdravie je závislé od komplexnej zdravotnej výchovy celej spoločnosti. Vzdelávanie dospelých v oblasti zdravia zahŕňa  poskytovanie všeobecných informácií o zdraví a podpore zdravého životného štýlu, alebo odhaľovaním nepresných alebo zavádzajúcich zdravotných rád. Vzdelávanie v oblasti zdravia vyžaduje medzirezortnú spoluprácu. Počas workshopu vystúpia dvaja rečníci:

  • Jaap Koot, výskumný koordinátor University Medical Centre v Holandsku;
  • Anne Tastula, projektová manažérka v nadácii pre celoživotné vzdelávanie vo Fínsku.

Rečníci Vám poskytnú prehľad o svojej práci v oblasti zdravotnej výchovy. Počas workshopu vystúpi aj lekár, ktorý sa venuje zdravotnej výchove v oblasti očkovaní zraniteľných skupín. Po prezentáciách budú účastníci workshopu rozdelení do menších skupín, kde budú mať príležitosť podeliť o svoje vlastné skúsenosti a príklady dobrej praxe.

Počas tretieho dňa konferencie budú prebiehať 2 paralelné workshopy:

WORKSHOP 2: Vzdelávanie dospelých pre demokraciu a hodnoty 

Čas konania: 08. 10. 2020 v čase od 11:30 – 12:30 hod. 

Rozsiahle protesty v Európe zamerané proti nerovnostiam, rasizmu a autoritárstvu slúžia ako pozoruhodná ilustrácia toho, že spoločenská zmena a demokratická transformácia sa môžu udiať iba v prípade ak budú vyvolané aktívnym občianstvom. Dnes viac ako kedykoľvek predtým – spoločnosť  potrebuje vzdelávanie dospelých. Vzdelávanie dospelých v tomto prípade poskytne priestor na spoluprácu pri úvahách o spoločenských výzvach dneška, a rozvinie vzájomné porozumie a rešpekt. Počas workshopu sa s vami dvaja rečníci:

  • Maja Maskimovic, Katedra pedagogiky a andragogiky na Univerzite v Srbsku;
  • Gerhard Bisovsky, generálny sekretár Asociácie pre vzdelávanie dospelých v Rakúsku. 

podelia o inšpiratívne programy, ktoré prostredníctvom vzdelávania dospelých podporili aktívne občianstvo a sociálnu súdržnosť. Po prezentáciách budú účastníci workshopu rozdelení do menších skupín, kde budú mať príležitosť podeliť o svoje vlastné skúsenosti a príklady dobrej praxe.

WORKSHOP 3: Vzory začlenenia: budovanie digitálneho občianstva 

Čas konania: 08. 10. v čase od 11:30 – 12:30 hod.

Takmer polovica európskej populácie prichádza o možnosti vzdelávania, ktoré priniesla digitálna transformácia. Táto transformácia so sebou prináša mnoho výhod, ale aj prekážky pre tých zo znevýhodneného prostredia. Rozvoj digitálnej infraštruktúry má veľký potenciál pre rozvoj spoločnosti a podporu sociálneho začlenenia.  Počas workshopu vystúpia dvaja rečníci, ktorí sa s Vami zapoja do diskusií o digitálnych príležitostiach: 

  • Laurentiou Bunescu, vedúci programov digitálneho vzdelávania v spoločnosti EOS Rumunsko;
  • Gema Parrando, projektový koordinátor AUPEX Taliansko.

Po prezentáciách budú účastníci workshopu rozdelení do menších skupín, kde budú mať príležitosť podeliť o svoje vlastné skúsenosti a príklady dobrej praxe.

Program konferencie je zostavený veľmi pestro – kombinácia úvodných kľúčových prejavov, panelových diskusií a interaktívnych workshopov prinesú účastníkom nové informácie, otvoria diskusie a v neposlednom rade podnietia nové nápady. Panelové diskusie bude moderovať Tamsin Rose. Konferencia a workshopy budú prebiehať v anglickom jazyku. Program konferencie si k dispozícii v anglickom jazyku.  Akékoľvek otázky môžete zasielať e-mailom na epale@siov.sk, alebo kontaktujte priamo telefonicky Národnú podpornú službu EPALE Slovensko: 0021 940 707 349.

Tešíme sa, že vás (virutálne) stretneme na konferencii!  

Tím EPALE Slovensko 

Login (6)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Chcete napísať článok?

Neváhajte!

Kliknite na odkaz nižšie a uverejnite nový článok!

Posledná diskusia

Diskusia EPALE: Budovanie inkluzívnej jazykovej rozmanitosti v Európe

Učenie sa jazykov je kľúčom nielen k sociálnemu začleneniu, mobilite pracovnej sily, ale tiež prispieva k súdržnej a kultúrne bohatej Európe. Zúčastnite sa našej ďalšej diskusie a prediskutujte úlohu jazykového vzdelávania v dnešnej Európe!

Viac

Online diskusia EPALE: Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam

V rámci aktuálnej témy v mesiacoch apríl - jún 2020  - Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam - organizuje EPALE online diskusiu.  

Viac