Skočiť na hlavný obsah
News
Správy

Konferencia EPALE 2018: Rastieme spoločne - podpora a inšpirácia komunity vzdelávania dospelých

Tretia výročná konferencia EPALE s názvom Rastieme spoločne: podpora a inšpirácia komunity vzdelávania dospelých, sa uskutočnila v Budapešti v dňoch 15. a 16. októbra 2018.

Konferencia spojila komunitu vzdelávania dospelých v Európe, pričom sa jej zúčastnili nie len zástupcovia národných podporných služieb EPALE z 34 krajín, ale aj experti a zástupcovia sektora vzdelávania dospelých, ktorí aktívne využívajú platformu. Spolu sa teda na konferencii stretlo približne 250 zástupcov sektora vzdelávania dospelých a vytvoril sa priestor pre vytváranie kontaktov, čo bol účastníkmi najviac oceňovaný prínos konferencie. Okrem toho, tieto dva dni priniesli aj množstvo významných momentov pre pracovníkov v oblasti vzdelávania dospelých. 

Jedným zo zaujímavých momentov bolo on-line hlasovanie, pri ktorom sa 51% účastníkov vyjadrilo, že najväčšou prekážkou v sektore je „nedostatok politickej vôle.“ Na hlasovanie reagovala Dana Bachmann, zástupkyňa Európskej komisie (Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a iklúziu). Dana Bachmann tvrdí, že nedostatok politickej vôle je iluzórny, pretože máme dokumenty akými sú Európska agenda vzdelávania dospelých, Európsky pilier sociálnych práv a ďalšie, preto za najväčšiu prekážku označuje nedostatok akcie, nie politickej vôle.

„Upskilling Pathways – Cesty zvyšovania zručností - je najviac zacielená iniciatíva Európskej komisie na vzdelávanie dospelých, ktorá kedy bola.“ (Dana Bachmann)

Danu Bachmann podporila aj Anni Karttunen, ambasádorka EPALE a podnikateľka z Fínska. Anni Karttunen sa vyjadrila, že Európska komisia počúva národné štáty a reaguje na ich požiadavky, a dodala že aj financií je dosť. Problém podľa nej nastáva na národnej úrovni, kde sa často iniciatíva „zasekne.“

 

Práve nedostatok akcie na národnej úrovni je problémom, ktorý opakovane vyjadrili viacerí zástupcovia európskych štátov. Nedostatočná podpora na národnej úrovni bráni pokroku v implementácii agendy vzdelávania dospelých. Napriek tejto prekážke však aktéri na národnej úrovni dokážu úspešne realizovať mnohé projekty.

Príklady úspešných projektov programu Erasmus+ v oblasti vzdelávania dospelých na Slovensku čoskoro uverejníme na EPALE. Článok pripravujeme v spolupráci so Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC). 

Jedným z bodov konferencie bola panelová diskusia odborníkov na tému, ako môže EPALE podporiť ďalší rozvoj v politike a praxi vzdelávania dospelých. Podľa Joyce Black, vedúcej pre výskum a rozvoj z Inštitútu pre učenie a prácu Spojeného kráľovstva, EPALE slúži ako databáza dôkazov, ktorá zachytáva dianie v sektore vzdelávania dospelých v Európe.

V súčasnosti má EPALE viac ako 43 000 registrovaných používateľovneuveriteľných 90 800 používateľov Facebooku, ktorí sledujú stránku Adult learning in Europe (externý odkaz).Vďaka týmto číslam majú príspevky na EPALE obrovský dosah zameraný na cieľovú skupinu. EPALE je teda mimoriadne úspešným nástrojom na šírenie správ z oblasti vzdelávania dospelých.

Na konferencii bola viackrát spomenutá významná úloha národného koordinátora pre implementáciu európskej agendy vzdelávania dospelých. Na Slovensku túto úlohu v súčasnosti plní Štátny inštitút odborného vzdelávania, ktorý je rovnako aj národnou podpornou službou EPALE, čo umožňuje vysokú mieru spolupráce a koordinácie.  

Záverečné slovo konferencie mal Wilhelm Vukovich, programový manažér Európskej komisie (Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport), ktorý označil výstupy konferencie za veľmi pozitívne. Počas workshopov členovia komunity EPALE vymysleli niekoľko nových nástrojov, ktoré by mohli zlepšiť prácu s EPALE. Medzi nich patrí už zavedené hodnotenie obsahu, zaradenie ďalších tém EPALE, možnosť pridávať vlastné kľúčové slová, či vytvorenie kalendára, v ktorom by boli vyznačené všetky výzvy na udeľovanie grantov spojené so vzdelávaním dospelých.

V súčasnosti sa komunita EPALE rozširuje, a pridáva sa k nej aj Grécko a Macedónsko. EPALE funguje v 24 jazykoch a rozširuje svoje pôsobenie v 36 krajinách Európy. Komunita EPALE dokazuje aký silný môže byť dopad na vzdelávanie dospelých v Európe, ak sa o jeho rozvoj budeme usilovať spoločne ako na európskej úrovni tak aj na národnej.

 

 

Login (1)
Značky

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Chcete napísať článok?

Neváhajte!

Kliknite na odkaz nižšie a uverejnite nový článok!

Posledná diskusia

Online diskusia EPALE: Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam

V rámci aktuálnej témy v mesiacoch apríl - jún 2020  - Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam - organizuje EPALE online diskusiu.  

Viac

EPALE diskusia: ako prispieť k environmentálnemu povedomiu v oblasti vzdelávania dospelých.

V naväznosti na hlavnú EPALE tému v tomto období, ktorou je Environmentálne povedomie a ochrana životného prostredia , platforma EPALE organizuje  písanú diskusiu o tom, ako prispieť k environmenálnemu povedomiu vo vzdelávaní dospelých. Živá diskusia sa uskutoční na tejto webovej stránke 18 marca 2020 v čas od 10:00 - 16:00 hod. 

Viac