Skočiť na hlavný obsah
News
Správy

Knižnica rozširuje záber, ponúka kurz efektívnej komunikácie

Spôsob vyjadrovania, prezentácie svojich myšlienok, nápadov, zámerov či projektov má priamy vplyv na to, či a ako budú prijaté. Forma je rovnako dôležitá ako obsah. Vzdelávanie dospelých zamerané na efektívnejšiu komunikáciu, profesionalizáciu prejavu a tiež zvýšenie sebadôvery pri verejnom prejave, ponúka vo forme rečníckeho kurzu Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach. Spoluprácu nadviazala s košickým klubom Toastmasters, ktorý zabezpečí fundované lektorovanie kurzu a učebné pomôcky. Klub pracuje podľa uznávaného programu Toastmasters International Speechcraft. Jeho heslom je: Lepšie počúvanie, lepšie myslenie, lepšie rozprávanie.

Program Speechcraft je navrhnutý tak, aby cielene rozvíjal komunikačné a rečnícke schopnosti a posilňoval schopnosti účastníkov aj v písomných a improvizovaných prejavoch, pri používaní audiovizuálnych pomôcok, reči tela, aktívneho počúvania a kritického hodnotenia. Počas kurzu v knižnici Jána Bocatia sa frekventanti naučia ako pripraviť prejav, ako zaujať publikum, udržať si jeho pozornosť, ako formulovať spätnú väzbu tak, aby ju ľudia boli ochotní prijať, ako uvádzať iných rečníkov, ako pohotovo rozmýšľať, utriediť si myšlienky a vytvoriť krátky prejav na vopred neznámu tému.

Program Speechcraft prevedie účastníkov škálou komunikačných a vzdelávacích skúseností, pričom zabezpečí priateľskú, uvoľnenú atmosféru. Zaujme aj tých, ktorí nemajú žiadne predchádzajúce skúsenosti, no vôľu naučiť sa efektívnemu prejavu. Konštruktívne hodnotenie účastníci získajú od trénerov kurzov a aj kolegov.

Kurz v košickej knižnici Jána Bocatia štartuje od 28. septembra. Záujem verejnosti napovedá, že téma nového cyklu neformálneho vzdelávania dospelých zaujala a nadviazaná spolupráca s klubom Toastmasters bude pokračovať aj v budúcnosti.

Autorka: Soňa Jakešová

Login (4)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Chcete napísať článok?

Neváhajte!

Kliknite na odkaz nižšie a uverejnite nový článok!

Posledná diskusia

Online diskusia EPALE: Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam

V rámci aktuálnej témy v mesiacoch apríl - jún 2020  - Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam - organizuje EPALE online diskusiu.  

Viac

EPALE diskusia: ako prispieť k environmentálnemu povedomiu v oblasti vzdelávania dospelých.

V naväznosti na hlavnú EPALE tému v tomto období, ktorou je Environmentálne povedomie a ochrana životného prostredia , platforma EPALE organizuje  písanú diskusiu o tom, ako prispieť k environmenálnemu povedomiu vo vzdelávaní dospelých. Živá diskusia sa uskutoční na tejto webovej stránke 18 marca 2020 v čas od 10:00 - 16:00 hod. 

Viac