Event Details
12 Nov
2021

Kariérové poradenstvo v Bratislave - inovačné vzdelávanie

Slovensko
Banská Bystrica
to

Asociácia lektorov a kariérnych poradcov pozýva záujemcov na akreditovaný kurz Kariérové ​​poradenstvo pre pedagogických a odborných zamestnancov - zručnosti a inovácie, ktoré sa bude konať v Bratislave.

Kurz je zameraný na prípravu kariérových poradcov na výkon činnosti v oblasti prípravy žiakov na ich vstup na trh práce.

Kurz je určený pre pedagogických a odborných zamestnancov s minimálnou praxou 2 roky.

Pedagogickí zamestnanci podľa §19 zákona 138/2009 Z.z .:

 • učiteľ,
 • vychovávateľ,
 • školský špeciálny pedagóg.

Kariérová pozícia: výchovný poradca, kariérový poradca, školský poradca, školský špecialista vo výchove a vzdelávaní, triedny učiteľ. Kariérový stupeň: samostatný pedagogický zamestnanec

Pre odborných zamestnancov podľa § 23 zákona 138/2019 Z.z .:

 • psychológ a školský psychológ,
 • špeciálny pedagóg,
 • kariérový poradca,
 • sociálny pedagóg.

Obsah vzdelávania:

 • ako viesť individuálne a skupinové rozhovory so žiakmi / študentmi o ich budúcich povolaní, či výbere škôl,
 • ako používať kľúčové informácie pri práci s rodičmi,
 • ako viesť žiakov / študentov k zodpovednému prístupu k svojej pracovnej budúcnosti,
 • ako pomáhať pri rozhodovaní sa,
 • aktuálne poznatky z ťažiskových disciplín (psychológia práce, pedagogika, sociológia a pracovné právo),
 • ako pracovať s aktivitami zameranými na pomoc jednotlivcom v akomkoľvek veku v ďalšej fáze ich života pri výbere odborného vzdelávania a zamestnania a pri zvládaní ich profesie.

Kurz bude prebiehať v dňoch 12.11., 13.11., 14.11, 27.11. a 28.11.2021.

Event Details
Stav
As planned
Webová lokalita podujatia
Typ organizátora
Iné podujatie
Poplatok za účasť
Áno

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Viete o nejakom podujatí?

Neváhajte! Kliknite na odkaz nižšie a pridajte nové podujatie!

Posledná diskusia

Diskusia EPALE: Budovanie inkluzívnej jazykovej rozmanitosti v Európe

Učenie sa jazykov je kľúčom nielen k sociálnemu začleneniu, mobilite pracovnej sily, ale tiež prispieva k súdržnej a kultúrne bohatej Európe. Zúčastnite sa našej ďalšej diskusie a prediskutujte úlohu jazykového vzdelávania v dnešnej Európe!

Viac

Online diskusia EPALE: Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam

V rámci aktuálnej témy v mesiacoch apríl - jún 2020  - Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam - organizuje EPALE online diskusiu.  

Viac

EPALE diskusia: ako prispieť k environmentálnemu povedomiu v oblasti vzdelávania dospelých.

V naväznosti na hlavnú EPALE tému v tomto období, ktorou je Environmentálne povedomie a ochrana životného prostredia , platforma EPALE organizuje  písanú diskusiu o tom, ako prispieť k environmenálnemu povedomiu vo vzdelávaní dospelých. Živá diskusia sa uskutoční na tejto webovej stránke 18 marca 2020 v čas od 10:00 - 16:00 hod. 

Viac