Event Details
12 Nov
2021

Kariérne poradenstvo v Bratislave

Slovensko
Banská Bystrica
to

Asociácia lektorov a kariérnych poradcov pozýva všetkých záujemcov na akreditovaný kurz Kariérne poradenstvo v Bratislave.

Kurz je určený:

  • pre všetkých záujemcov, ktorí uvažujú o svojej kariére, prípadne cítia potrebu životnej zmeny,
  • pre kariérnych poradcov, ktorí sa chcú naučiť nové techniky kariérneho poradenstva,
  • pre budúcich kariérnych poradcov.

Modulový kurz Kariérne poradenstvo je akreditovaný MŠVVaŠ SR. Päť modulov je logicky previazaných, pričom každý z modulov predstavuje ucelený komplex informácii a postupov viažúcich sa k danej téme. Modulovým vzdelávaním dávame priestor účastníkom vzdelávania vybrať si oblasť, v ktorej potrebujú posilniť svoje kompetencie za účelom zvýšenia kvality svojej práce.

Za každý modul môže účastník vzdelávania získať osvedčenie o absolvovaní s celoštátnou platnosťou.

  1. modul:      Všeobecné aspekty kariérneho poradenstva – 10 hodín
  2. modul:      Tréning zručností kariérneho poradcu – 24 hodín
  3. modul:      Metódy a formy práce kariérneho poradcu – 24 hodín
  4. modul:      Špecifiká cieľových skupín kariérneho poradenstva – 10 hodín
  5. modul:      Multidisciplinárny charakter kariérneho poradenstva – 24 hodín

Celé školenie trvá 5 dní a bude prebiehať v týchto dňoch: 12.11., 13.11., 14.11., 27.11. a 28.11.2021

 

Event Details
Stav
As planned
Typ organizátora
Iné podujatie
Organiser name
ALKP
Poplatok za účasť
Áno

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Viete o nejakom podujatí?

Neváhajte! Kliknite na odkaz nižšie a pridajte nové podujatie!

Posledná diskusia

Diskusia EPALE: Budovanie inkluzívnej jazykovej rozmanitosti v Európe

Učenie sa jazykov je kľúčom nielen k sociálnemu začleneniu, mobilite pracovnej sily, ale tiež prispieva k súdržnej a kultúrne bohatej Európe. Zúčastnite sa našej ďalšej diskusie a prediskutujte úlohu jazykového vzdelávania v dnešnej Európe!

Viac

Online diskusia EPALE: Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam

V rámci aktuálnej témy v mesiacoch apríl - jún 2020  - Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam - organizuje EPALE online diskusiu.  

Viac

EPALE diskusia: ako prispieť k environmentálnemu povedomiu v oblasti vzdelávania dospelých.

V naväznosti na hlavnú EPALE tému v tomto období, ktorou je Environmentálne povedomie a ochrana životného prostredia , platforma EPALE organizuje  písanú diskusiu o tom, ako prispieť k environmenálnemu povedomiu vo vzdelávaní dospelých. Živá diskusia sa uskutoční na tejto webovej stránke 18 marca 2020 v čas od 10:00 - 16:00 hod. 

Viac