News
Správy

IUVENTA ONLINE: Využívajme príbehy vo vzdelávaní

33258738858_6c2847d8b0_c

Viac ako dvanásť rokov práce so skutočným príbehom reálnych ľudí v našom okolí prinieslo veľa zaujímavých skúseností a štúdií. Na začiatku to bola najmä práca s  mládežou, kde sa príbeh stal najsilnejším nástrojom búrania stereotypov a  predsudkov u  mladých ľudí. Neskôr sa začal príbeh využívať ako nástroj prípravy budúcich dobrovoľníkov a pracovníkov s  mládežou. V  súčasnosti storytelling presahuje v rôznych formách už aj do formálneho vzdelávania.

Z tohto dôvodu Iuventa v spolupráci s MVO Eduma pre vás pripravila online webináre „Využívajme príbehy vo vzdelávaní“, na ktorých sa dozviete v čom je sila príbehov, aké formy storytellingu poznáme, prečo a ako pracovať s emóciami alebo ako pracovať s online živou knižnicou. Každý účastník vzdelávania získa voľný prístup k online živým knihám na vzdelávacom portáli www.onlinezivakniznica.sk.

Štruktúra vzdelávacieho programu je zostavená z teoretickej (online webinár), praktickej (online živá knižnica a práca s ňou) a evalvačnej časti (záverečná reflexia). Online webinár bude prebiehať v rozsahu 4 dní, t.z. 2hodiny/deň (spolu 8 hodín vzdelávania) prostredníctvom online softwéru ZOOM.

Termíny a odkazy na prihlásenie:

20.4.2020 – 23.4.202

4.5. 2020 – 7.5..2020

18.5. 2020 – 21.5..2020

Viac informácií a kontaktná osoba pre Živé knižnice:Ivana Boboňová, ivana.bobonova@iuventa.sk, +421 917 402 523

 

 

Login (0)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Chcete napísať článok?

Neváhajte!

Kliknite na odkaz nižšie a uverejnite nový článok!

Posledná diskusia

Diskusia EPALE: Budovanie inkluzívnej jazykovej rozmanitosti v Európe

Učenie sa jazykov je kľúčom nielen k sociálnemu začleneniu, mobilite pracovnej sily, ale tiež prispieva k súdržnej a kultúrne bohatej Európe. Zúčastnite sa našej ďalšej diskusie a prediskutujte úlohu jazykového vzdelávania v dnešnej Európe!

Viac

Online diskusia EPALE: Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam

V rámci aktuálnej témy v mesiacoch apríl - jún 2020  - Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam - organizuje EPALE online diskusiu.  

Viac

EPALE diskusia: ako prispieť k environmentálnemu povedomiu v oblasti vzdelávania dospelých.

V naväznosti na hlavnú EPALE tému v tomto období, ktorou je Environmentálne povedomie a ochrana životného prostredia , platforma EPALE organizuje  písanú diskusiu o tom, ako prispieť k environmenálnemu povedomiu vo vzdelávaní dospelých. Živá diskusia sa uskutoční na tejto webovej stránke 18 marca 2020 v čas od 10:00 - 16:00 hod. 

Viac