News
Správy

Interkultúrne vzdelávať v školách so žiakmi z rómskych komunít – vzdelávací tréning

Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) pripravuje inovatívny vzdelávací tréning „Interkultúrne vzdelávať v školách so žiakmi z rómskych komunít“, ktorý je určený pre pedagógov materských, základných a stredných škôl.

Cieľom vzdelávania je zdokonaliť kľúčové profesijné kompetencie účastníkov vzdelávacieho tréningu v oblastiach:

  • Rómsky jazyk (komunikačná úroveň A1 – pre začiatočníkov)
  • Rómska kultúra a rómska história
  • Interkultúrna výchova
  • Inovatívne vzdelávacie metódy

Vzdelávanie je súčasťou preddefinovaného projektu s názvom „Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“ v rámci programu Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov financovaného z Nórskych grantov a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

trening SPU.

Uchádzač pošle v termíne do 31.01.2022 (vrátane): Vyplnený prihlasovací formulár Potvrdenie o pedagogickej činnosti, Súhlas dotknutej osoby k spracúvaniu osobných údajov.

Informácia o výsledku výberu bude poslaná všetkým záujemcom po ukončení prihlasovania na e-mailovú adresu uvedenú v prihlasovacom formulári najneskôr do 8. 2. 2022 (vrátane).

Výzva na prihlasovanie na inovatívny vzdelávací tréning so zameraním na interkultúrne vzdelávanie v školách so žiakmi z rómskych komunít

Všetky potrebné informácie nájdete na stránke ŠPÚ

 

Zdroj:

https://www.statpedu.sk/sk/aktuality/interkulturne-vzdelavat-skolach-so-ziakmi-z-romskych-komunit.html

 

Login (1)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Chcete napísať článok?

Neváhajte!

Kliknite na odkaz nižšie a uverejnite nový článok!

Posledná diskusia

Diskusia EPALE: Budovanie inkluzívnej jazykovej rozmanitosti v Európe

Učenie sa jazykov je kľúčom nielen k sociálnemu začleneniu, mobilite pracovnej sily, ale tiež prispieva k súdržnej a kultúrne bohatej Európe. Zúčastnite sa našej ďalšej diskusie a prediskutujte úlohu jazykového vzdelávania v dnešnej Európe!

Viac

Online diskusia EPALE: Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam

V rámci aktuálnej témy v mesiacoch apríl - jún 2020  - Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam - organizuje EPALE online diskusiu.  

Viac

EPALE diskusia: ako prispieť k environmentálnemu povedomiu v oblasti vzdelávania dospelých.

V naväznosti na hlavnú EPALE tému v tomto období, ktorou je Environmentálne povedomie a ochrana životného prostredia , platforma EPALE organizuje  písanú diskusiu o tom, ako prispieť k environmenálnemu povedomiu vo vzdelávaní dospelých. Živá diskusia sa uskutoční na tejto webovej stránke 18 marca 2020 v čas od 10:00 - 16:00 hod. 

Viac