chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe

 
 

Spravodajstvo

Inovatívny vzdelávací program pre skúsenostných expertov formou kombinovaného vzdelávania

18/10/2019
Jazyk: SK

Jedným z cieľov v oblasti zamestnanosti vo všetkých európskych krajinách je osobitná podpora zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím (OZP). Pre OZP existujú rôzne podporné štátne služby zamestnanosti, kapacita týchto služieb však často nepokrýva požiadavky na národnej úrovni. Pri zapĺňaní tejto medzery zohrávajú čoraz väčší význam organizácie pôsobiace v neziskovom sektore, ktoré poskytujú poradenské a vzdelávacie služby pre OZP pri príprave pre trh práce, a ktoré môžu využívať potenciál tzv. skúsenostných expertov. 

Občianske združenie Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť – Veľký Meder zo Slovenska v spolupráci s partnerskými organizáciami Human Profess Közhasznú Nonprofit Kft., Szombathely z Maďarska, Fundația creștină diakonia filiala Sfântu Gheorghe z Rumunska a Dost Egitim Turizm Insaat Tekstil Sanayi ve Ticaret A.S., Ankara z Turecka  realizovalo v období 1.9.2017 – 31.8.2019 v rámci programu ERASMUS+  projekt „Naša sila je v skúsenostiach – inovatívny vzdelávací program pre skúsenostných expertov“.

Skúsenostným expertom v kontexte nášho projektu je OZP, ktorá v priebehu života dokázala prekonať a riešiť svoju situáciu, a ktorá prostredníctvom ďalšieho rozvoja svojich zručností a kompetencií získaných v rámci inovatívneho vzdelávania dokáže vlastné životné skúsenosti využiť pri pomoci iným v podobnej situácii.

Hlavné ciele projektu boli zamerané na rozvíjanie a upevňovanie medzinárodnej siete organizácií, ktoré pôsobia v oblasti podpory reintegrácie OZP, profesionalizáciu organizácií, zvyšovanie vedomostnej úrovne a rozvíjanie kompetencií mentorov, odborných poradcov, ako aj samotných OZP prostredníctvom ich zapojenia do inovatívneho vzdelávacieho programu pre skúsenostných expertov a na podporu (re)integrácie OZP.

V rámci špecifických cieľov sme sa sústredili na aktivity a tvorbu jednotlivých výstupov: na organizovanie workshopov, zostavenie elektronickej zbierky osvedčených postupov, vypracovanie Inovatívneho vzdelávacieho programu pre skúsenostných expertov, vzdelávanie lektorov vzdelávacieho programu a ďalších OZP – potenciálnych skúsenostných expertov, tvorbu informačných materiálov (leták, brožúra) a webovej stránky (https://experience-erasmusplus.eu/).

Hlavným výstupom projektu je kombinovaný vzdelávací program pre skúsenostných expertov v piatich jazykových verziách, ktorý je voľne dostupný na internete. Obsahuje teoretický študijný materiál rozpracovaný v 14-tich kapitolách aj vo forme e-learningu, testy ku každej hlavnej téme a 43 interaktívnych praktických cvičení. Je zameraný na rozšírenie vedomostí a rozvíjanie praktických zručností, ktoré sú potrebné pri poradenskej práci s OZP. Program vypracoval tím odborníkov s bohatými skúsenosťami na základe výsledkov workshopov organizovaných v partnerských krajinách za účasti 79 relevantných aktérov trhu práce a elektronickej zbierky obsahujúcej 11 osvedčených postupov uplatňovaných pri vzdelávaní odborníkov v partnerských krajinách.

Inovatívnym prvkom programu je možnosť prispôsobiť štúdium teoretického materiálu individuálnemu tempu  účastníkov vzdelávania prostredníctvom využívania IKT vo vzdelávaní dospelých na báze:

  • e-learningovej platformy, na ktorej sa nachádzajú vzdelávacie materiály a testy na overovanie úrovne teoretických vedomostí (https://moodle.experience-erasmusplus.eu/), a 
  • platformy na výmenu skúseností umožňujúcej účastníkom konzultácie s lektorom v priebehu štúdia.

Testovanie Inovatívneho vzdelávacieho programu, ktorého sa zúčastnilo 8 lektorov a 49 dospelých účastníkov – OZP malo  pozitívny ohlas vo všetkých zúčastnených krajinách.

Najväčším prínosom kombinovaného vzdelávacieho programu je to, že umožňuje upevniť existujúce zručnosti OZP prostredníctvom teoretického materiálu, e-learningu, praktickej prípravy a elektronickej platformy tak, aby boli spôsobilé poskytovať poradenské služby pre iné OZP v podobnej životnej situácii. Projekt mal pozitívny vplyv na zamestnancov partnerských organizácií aj účastníkov pilotného testovania. Prispel k získaniu nových vedomostí a k rozvíjaniu ich odborných, metodických a sociálnych kompetencií. Projektové aktivity na národnej úrovni boli prínosom aj z hľadiska vytvárania partnerských sietí medzi odborníkmi a organizáciami pôsobiacimi v rôznych sektoroch. Inovatívny vzdelávací program bol zabudovaný do vzdelávacieho portfólia každej partnerskej organizácie a je sprístupnený aj ďalším záujemcom. Aktivity projektu rozšírili spektrum možností a foriem celoživotného vzdelávania OZP a preto môžu výrazne prispieť k ich reintegrácii na trh práce.

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn