Skočiť na hlavný obsah
News
Správy

Hľadá sa manažér EÚ projektov

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja hľadá manažéra EÚ projektov. Je to nezisková, verejno-prospešná organizácia, založená Košickým samosprávnym krajom na podporu všeobecne prospešných služieb, na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.

Poslaním agentúry je prispievať k efektívnejšiemu a dynamickejšiemu trvalo-udržateľnému rozvoju Košického kraja vytváraním takých podmienok a mechanizmov v regióne, ktoré umožnia riešiť prioritné problémy a realizovať ciele v zmysle schválených rozvojových dokumentov v navrhovaných strednodobých až dlhodobých časových horizontoch.

Máte skúsenosti s prípravou a realizáciou projektov a nebojíte sa nových výziev? Záleží Vám na rozvoji Košického kraja? Pošlite svoje CV a motivačný list a rozvíjajte región v organizácii na podporu regionálneho rozvoja.

PM

Čo bude náplňou práce manažéra?

 • realizovať nadnárodný projekt z pozície vedúceho partnera
 • komunikovať s partnermi a pri organizovaní projektových stretnutí
 • hľadať a prinášať riešenia výziev, ktoré sa objavia
 • zodpovedať za napĺňanie projektových aktivít a ich výstupov, pripravovať žiadosti o dotácie/granty
 • koordinovať prácu projektového tímu
 • podieľať k tvorbe rozvojových dokumentov na regionálnej a miestnej úrovni

Čo môžete získať?

 • prácu v stabilnej neziskovej organizácii
 • zaujímavú a zodpovednú prácu s potenciálom pre sebarealizáciu a profesionálny rast
 • odborné znalosti naprieč rôznymi odbormi
 • kolegov s nadšením pre oblasť regionálneho rozvoja
 • možnosť prispieť k rozvoju Košického regiónu

 

Životopis a motivačný list prosíme zaslať na: jozef.sulak@arr.sk do 20.8.2021.

 

Pre viac informácií o pracovnej pozícií a požiadavkách na uchádzačov nájdete TU

agentura

Zdroj:

https://www.arr.sk/hlada-sa-manazer-eu-projektov/?fbclid=IwAR0R5wJ2VymH5eNSrdoyORYNb5JROaLHvnB1mib4qNBoIkm2B8bh2slJy-s

 

Login (0)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Chcete napísať článok?

Neváhajte!

Kliknite na odkaz nižšie a uverejnite nový článok!

Posledná diskusia

Diskusia EPALE: Budovanie inkluzívnej jazykovej rozmanitosti v Európe

Učenie sa jazykov je kľúčom nielen k sociálnemu začleneniu, mobilite pracovnej sily, ale tiež prispieva k súdržnej a kultúrne bohatej Európe. Zúčastnite sa našej ďalšej diskusie a prediskutujte úlohu jazykového vzdelávania v dnešnej Európe!

Viac

Online diskusia EPALE: Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam

V rámci aktuálnej témy v mesiacoch apríl - jún 2020  - Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam - organizuje EPALE online diskusiu.  

Viac

EPALE diskusia: ako prispieť k environmentálnemu povedomiu v oblasti vzdelávania dospelých.

V naväznosti na hlavnú EPALE tému v tomto období, ktorou je Environmentálne povedomie a ochrana životného prostredia , platforma EPALE organizuje  písanú diskusiu o tom, ako prispieť k environmenálnemu povedomiu vo vzdelávaní dospelých. Živá diskusia sa uskutoční na tejto webovej stránke 18 marca 2020 v čas od 10:00 - 16:00 hod. 

Viac