European Commission logo
Vytvorenie konta
News
Správy

Európsky dialóg – ponuka školenia

Rastúca tendencia ku konšpiráciám a hoaxom značne polarizuje spoločnosť a priamo ohrozuje stabilitu demokracie a jej inštitúcií. Pochopiť a orientovať sa v obrovskom množstve informácií a vedieť rozlišovať kvalitný mediálny obsah zo skreslených informácií a dezinformácií je v dnešnej dobe nevyhnutnou zručnosťou. Európsky dialóg si to uvedomuje, a preto prichádza so školením Erasmus+ pre pracovníkov s mládežou, ktorí by podporovali a zlepšovali mediálnu gramotnosť a následne budú môcť využívať nadobudnuté vedomosti pri každodennej činnosti, ale najmä pri práci s mladými ľuďmi.

KTO SA MÔŽE ZÚČASTNIŤ NA ŠKOLENÍ? : 3 motivovaní pracovníci s mládežou, učitelia, tréneri, facilitátori, mentori, kouči, projektoví manažéri a rôzni zamestnanci mimovládnych organizácií vo veku 18+ s plynulou angličtinou, ktorí majú záujem objavovať svet mediálnej gramotnosti a vedieť správne čítať médiá a nestať sa obeťou dezinformácií či hoaxov.

KEDY A KDE SA ŠKOLENIE USKUTOČNÍ? : 7-dňové školenie sa uskutoční od 27. marca do 2. apríla 2023 (vrátane cestovných dní) v Trnave (Hrnčiarovce) vo veľmi peknom penzióne Na Mlyne. Ubytovanie a stravu zabezpečia organizátori a cestovné náklady budú účastníkom preplatené hneď po školení po predložení požadovaných dokumentov.

Čo absolvovaním tréningu získate?

  • pochopíte význam mediálnej gramotnosti a jej nezastupiteľnú úlohu v dnešnom digitálnom svete,
  • zlepšíte si svoju úroveň mediálnej gramotnosti a budeš vedieť lepšie vzdelávať mladých ľudí v tejto oblasti,
  • oboznámite sa s konceptom a nástrojmi kritického myslenia.

Viac informácií sa dozviete na: info@europskydialog.eu

Medialna gramotnost.

Zdroj:

https://www.facebook.com/EuropeanDialogue.Slovakia/

Login (1)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Chcete napísať článok?

Neváhajte!

Kliknite na odkaz nižšie a uverejnite nový článok!

Posledná diskusia

Budovanie zručností pre demokratický život. Úloha vzdelávania a učenia sa dospelých

Diskutujte o tom, ako môžu zručnosti 21. storočia zvýšiť občiansku aktivitu!

Viac

Online diskusia Rekvalifikácia a zvyšovanie kvalifikácie: podpora medzigeneračnej spolupráce

Zúčastnite sa tejto online diskusie, v ktorej budeme diskutovať o tom, prečo a ako je potrebné zamerať sa na zvyšovanie kvalifikácie alebo rekvalifikáciu v rôznych odvetviach alebo vekových skupinách.

Viac