chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe

Spravodajstvo

ESCO - Európska klasifikácia zručností, kompetencií, kvalifikácií a povolaní

11/05/2019
od EPALE SK
Jazyk: SK

ESCO je európska viacjazyčná klasifikácia zručností, kompetencií, kvalifikácií a povolaní. ESCO funguje ako slovník, opisuje, identifikuje a klasifikuje povolania, zručnosti a kvalifikácie relevantné pre trh práce , vzdelávanie a odbornú prípravu EÚ. Tieto pojmy a vzťahy medzi nimi môžu využívať systémy, ktoré umožňujú rôznym online platformám používať ESCO napríklad pri vyhľadávaní vhodných pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie na základe ich zručností, navrhovanie vzdelávania osobám, ktoré sa chcú rekvalifikovať alebo zvýšiť si kvalifikáciu, a pod.

Cieľom ESCO je podporovať pracovnú mobilitu v Európe, integrovanejší a účinnejší trh práce, a to používaním „spoločného jazyka“ pre povolania a zručnosti, ktorý môžu využívať rôzne subjekty pôsobiace v oblasti zamestnanosti, vzdelávania a odbornej prípravy. ESCO je projekt Európskej komisie, ktorý riadi Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a inklúziu. Jeho prvá plná verzia bola zverejnená 28. júla 2017 a je k dispozícii online.

ESCO tvoria tri piliere:

  • pilier povolaní;
  • pilier vedomostí, zručností a kompetencií;
  • pilier kvalifikácií.

Prvý pilier sa zameriava na opis všetkých povolaní relevantných pre európsky trh práce: v súčasnosti ESCO obsahuje takmer 3 000 povolaní. Povolanie nie je to isté ako zamestnanie, je definované ako „súbor zamestnaní, ktorých hlavné úlohy a povinnosti sa vyznačujú vysokým stupňom podobnosti“. ESCO je úzko prepojené s najnovšou verziou Medzinárodnej štatistickej klasifikácie zamestnaní (ISCO). Každé povolanie v ESCO sa skladá z tzv. preferovaného názvu, t. j. najpoužívanejšieho výrazu v danej krajine, ktorý odkazuje na toto špecifické povolanie (napr. „Barmani“). Obsahuje tiež krátky opis povolania, poznámku o rozsahu, v ktorej sa vysvetľuje, ktoré konkrétne povolania sú alebo nie sú v rozsahu preferovaného termínu. Ponúka tiež informácie o regulačných aspektoch a v prípade potreby odkaz na užšie povolania. 

Najdôležitejšie je, že každé povolanie špecifikujú základné a voliteľné vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré sú nevyhnutné pre ľudí, ktorí chcú pracovať v danej oblasti To umožňuje pochopiť, ktoré zručnosti sú zvyčajne potrebné na prácu v určitom povolaní,. Pomáha tak zamestnávateľom posúdiť, aké zručnosti má kandidát mať, uchádzačom o zamestnanie ukáže, ktoré zručnosti im chýbajú  a poskytovateľom vzdelávania a odbornej prípravy umožňuje nastaviť ponuku odbornej prípravy podľa zručností potrebných pre dané povolanie.

Pilier zručností poskytuje definíciu 13 485 kompetencií, zručností a vedomostí, úplná hierarchická štruktúra piliera zručností bude k dispozícii na konci roka 2019.

Zručnosti sú štruktúrované rôznymi spôsobmi:

i) prostredníctvom svojho vzťahu k povolaniam,

ii) prostredníctvom vzťahov, ktoré naznačujú, ako sú vedomosti, zručnosti a spôsobilosti relevantné pre iné vedomosti, zručnosti a kompetencie, a

iii) prostredníctvom hierarchie (len pre prierezové vedomosti, zručnosti a kompetencie).

Kvalifikácie sú formálnym výsledkom procesu hodnotenia a potvrdzovania, ktoré sa získajú, keď príslušný orgán rozhodne, že jednotlivec dosiahol výsledky vzdelávania podľa daných noriem. Kvalifikácie zobrazené v ESCO pochádzajú z databáz národných kvalifikácií, ktoré vlastnia a spravujú členské štáty EÚ. Členské štáty poskytujú tieto informácie do klasifikácie ESCO na dobrovoľnom základe. Z tohto dôvodu každý členský štát sám zabezpečuje, aby informácie o jeho kvalifikáciách v ESCO boli dostupné, úplné, správne a aktuálne.

Prečítajte si viac o úspešných príkladoch využitia ESCO v publikácii ESCO Swatchbook alebo si pozrite video o praktickom využívaní ESCO.

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn Share on email