European Commission logo
Create an account
News
Správy

EPALE Slovensko v roku 2021

Pre EPALE Slovensko bol rok 2021, napriek nepriaznivým okolnostiam súvisiacich s pandémiou COVID-19, mimoriadne úspešný.

Rok 2021 sme odštartovali úspešnou online konferenciou EPALE s názvom „Výzvy, priority a príležitosti vzdelávania dospelých po roku 2020“, ktorá prilákala viac ako 100 účastníkov. Cieľom konferencie bolo diskutovať o prínosoch efektívnych politík vzdelávania dospelých  a priblížiť ciele nových strategických dokumentov EÚ v tejto oblasti, ako aj sprostredkovať aktuálne príklady dobrej praxe v oblasti vzdelávania dospelých pre konkrétne témy a inovatívne modely spolupráce. Rečníci a účastníci konferencie mali priestor vyjadriť sa k aktuálnym témam a zdieľať príklady dobrej praxe formou inšpirácie. Video- prezentácie z EPALE konferencie sú dostupné online.

V  roku 2021 prešla platforma EPALE veľkými vizuálnymi a funkčnými zmenami. Medzi nové funkcie platformy EPALE patrí nová domovská stránka, zjednodušené nahrávanie obsahu, nové možnosti pre nadviazanie medzinárodnej spolupráce a mnoho ďalších vylepšení. Naším užívateľom poskytujeme podporu, a to prostredníctvom realizácie letných a jesenných vzdelávacích workshopov zameraných na prácu na EPALE a  know-how v oblasti praktického využitia platformy EPALE.

hfgsdf

Novou aktivitou roku 2021 bola séria video-rozhovorov a podcastov EPALE Slovensko. Cieľom tejto aktivity je reagovať na nízku mieru vzdelávania dospelých na Slovensku, a  sprostredkovať príklady dobrej praxe so zameraním sa na konkrétne riešenia. V roku 2021 sme vytvorili 11 podcastov so 14 zaujímavými hosťami z rôznych oblastí. Venovali sme sa téme mediálnej gramotnosti, kritického myslenia, podpory základných zručností, poradenstva a rozvoja kariéry, nevyhnutnosti digitálnych zručností u dospelých žien a iné. Video-rozhovory si môžete kedykoľvek pozrieť na EPALE, alebo vypočuť na podcastových platformách.

EPALE Slovensko zorganizovalo jeden z ôsmich národných panelov, ktoré tvorili súčasť celoeurópskej konferencie EPALE organizovanej Európskou komisiou. Podujatie s názvom „Bariéry brániace dospelým zapájať sa do celoživotného vzdelávania moderovala Ivana Studená, ambasádorka EPALE Slovensko.

Spolupráca s našimi partnerskými organizáciami a nadväzovanie nových kontaktov je tiež našou prioritou a preto sa aktívne zapájame aj do podujatí, ktoré organizujú naši partneri. V roku 2021 sme  už po druhýkrát spoluorganizovali jazykový vedomostný online kvíz, ktorý sa konal pri príležitosti Európskeho dňa jazykov - Lingvakvíz 2021

Na základe iniciatívy EPALE Slovensko vznikol neformálny priestor pre stredoeurópsku spoluprácu, v ktorom vám spolu s  EPALE Česká republika a EPALE Maďarsko budeme ponúkať nové medzinárodné aktivity.

Dôležitou súčasťou tímu EPALE Slovensko sa stali ambasádori EPALE, ktorými sú Ivana Studená (Slovenská akadémia vied SR), Erika Novotná (Prešovská univerzita), Peter Maľa (Asociácia lektorov a kariérnych poradcov na Slovensku) a Laco Oravec (pracovník v neziskovom sektore). 

Rok 2021 sa niesol aj v znamení ocenenia práce EPALE Slovensko. Práve v tomto roku tím EPALE Slovensko získal Cenu Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých za rok 2020 v kategórii: Popularizácia vzdelávania dospelých.

Ďakujeme všetkým, ktorí spolu s nami prispeli k tomu, že EPALE Slovensko je v roku 2021 medzi TOP 10 najnavštevovanejšími jazykovými verziami EPALE v EÚ spolu s Talianskom, Francúzskom, Nemeckom a ďalšími krajinami.

Zachovajte nám priazeň aj v roku 2022!

Tím EPALE Slovensko 

Login (7)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Chcete iný jazyk?

Tento dokument je k dispozícii aj v iných jazykoch. Vyberte si nižšie.
Switch Language

Chcete napísať článok?

Neváhajte!

Kliknite na odkaz nižšie a uverejnite nový článok!

Posledná diskusia

Diskusia EPALE: Budovanie inkluzívnej jazykovej rozmanitosti v Európe

Učenie sa jazykov je kľúčom nielen k sociálnemu začleneniu, mobilite pracovnej sily, ale tiež prispieva k súdržnej a kultúrne bohatej Európe. Zúčastnite sa našej ďalšej diskusie a prediskutujte úlohu jazykového vzdelávania v dnešnej Európe!

Viac

Online diskusia EPALE: Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam

V rámci aktuálnej témy v mesiacoch apríl - jún 2020  - Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam - organizuje EPALE online diskusiu.  

Viac