News
Správy

EK v rámci akčného plánu na realizáciu Európskeho piliera sociálnych práv svoje ambície pre silnú sociálnu Európu

European_commission_logo_2

Európska komisia (EK) predstavila 4.marca 2021 v rámci akčného plánu na realizáciu Európskeho piliera sociálnych práv svoje ambície pre silnú sociálnu Európu s dôrazom na pracovné miesta a zručnosti pre budúcnosť a pripravila pôdu pre spravodlivú, inkluzívnu a odolnú obnovu po koronakríze. 

Pilier je štruktúrovaný do troch kapitol, a to rovnosť príležitostí a prístup na trh práce, spravodlivé pracovné podmienky a sociálna ochrana a začleňovanie. 

Akčný plán predkladá konkrétne opatrenia na vykonávanie zásad Európskeho piliera sociálnych práv a navrhuje hlavné ciele EÚ v oblasti zamestnanosti, zručností a "sociálnej ochrany, ktoré sa majú dosiahnuť do roku 2030. Odporúčanie EK sa týka aj účinnej aktívnej podpory zamestnanosti po koronakríze (EASE) s cieľom podporiť oživenie hospodárstva pri tvorbe veľkého počtu pracovných miest.

Eurokomisár pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolas Schmit v tejto súvislosti pripomenul, že Európsky pilier sociálnych práv je referenčným bodom EÚ pri budovaní silnej sociálnej Európy: "Jednou z našich priorít je vytváranie pracovných miest a zabezpečenie toho, aby ľudia mali pre tieto pracovné miesta správne zručnosti. To je cieľom EASE. Máme tiež spoločnú povinnosť bojovať proti chudobe v EÚ a vytvoriť inkluzívnu spoločnosť," opísal situáciu Schmit. Dodal, že krajiny EÚ obnovia svoje záväzky v oblasti sociálnych práv na sociálnom samite v Porte, ktorý v máji pripravuje portugalské predsedníctvo v Rade EÚ.

Akčný plán stanovuje tri hlavné ciele pre EÚ, ktoré sa majú dosiahnuť do roku 2030 - zamestnanosť najmenej 78 % ľudí vo veku 20 až 64 rokov, každoročná účasť na odbornej príprave najmenej 60 % dospelých osôb a do tretice počet ľudí ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením by sa mal znížiť aspoň o 15 miliónov.

Screenshot_5_22

Nové ciele do roku 2030 sú v súlade s cieľmi OSN v oblasti udržateľného rozvoja. Komisia vyzvala lídrov EÚ, aby tento akčný plán podporili, a členské štáty, aby k tomuto úsiliu prispeli vymedzením svojich vlastných národných cieľov.

Program účinnej aktívnej podpory zamestnanosti po koronakríze treba podľa EK vnímať ako usmernenia pre členské štáty k opatreniam, ktoré môžu byť financované z rozpočtu EÚ, aby mohli postupne prejsť od mimoriadnych opatrení na udržanie pracovných miest počas zdravotnej krízy k novým opatreniam potrebným na oživenie hospodárstva sprevádzaných tvorbou veľkého počtu nových pracovných miest. EK podporuje vytváranie pracovných miest, ako aj zmenu pracovných miest z upadajúcich odvetví smerom do rozvíjajúcich sa sektorov, ako je digitálna oblasť a zelená ekonomika.

Nové opatrenia by mali obsahovať tri prvky - stimuly na prijímanie zamestnancov a podporu v podnikaní, možnosti zvyšovania úrovne zručností a rekvalifikácie, ako aj rozšírenú podporu zo strany služieb zamestnanosti. Európsky pilier sociálnych práv bol prijatý v roku 2017. Stanovuje 20 kľúčových zásad a práv nevyhnutných pre spravodlivé a dobre fungujúce trhy práce a systémy sociálneho zabezpečenia v Európe 21. storočia. Pilier je štruktúrovaný do troch kapitol, a to rovnosť príležitostí a prístup na trh práce, spravodlivé pracovné podmienky a sociálna ochrana a začleňovanie.

Ďalšie informácie: 

Zdroj: 

Login (4)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Chcete napísať článok?

Neváhajte!

Kliknite na odkaz nižšie a uverejnite nový článok!

Posledná diskusia

Diskusia EPALE: Budovanie inkluzívnej jazykovej rozmanitosti v Európe

Učenie sa jazykov je kľúčom nielen k sociálnemu začleneniu, mobilite pracovnej sily, ale tiež prispieva k súdržnej a kultúrne bohatej Európe. Zúčastnite sa našej ďalšej diskusie a prediskutujte úlohu jazykového vzdelávania v dnešnej Európe!

Viac

Online diskusia EPALE: Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam

V rámci aktuálnej témy v mesiacoch apríl - jún 2020  - Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam - organizuje EPALE online diskusiu.  

Viac

EPALE diskusia: ako prispieť k environmentálnemu povedomiu v oblasti vzdelávania dospelých.

V naväznosti na hlavnú EPALE tému v tomto období, ktorou je Environmentálne povedomie a ochrana životného prostredia , platforma EPALE organizuje  písanú diskusiu o tom, ako prispieť k environmenálnemu povedomiu vo vzdelávaní dospelých. Živá diskusia sa uskutoční na tejto webovej stránke 18 marca 2020 v čas od 10:00 - 16:00 hod. 

Viac