Skočiť na hlavný obsah
News
Správy

Digitálny svet pre každého

Na Slovensku sa zvyšuje počet ľudí, ktorí majú základné skúsenosti s používaním digitálnych technológií, rastie podiel užívateľov internetu aj intenzita jeho používania. Napriek tomu existujú v spoločnosti výrazné rozdiely označované ako digitálna priepasť, v ktorej sa ocitajú ľudia zo sociálne a ekonomicky znevýhodneného prostredia.

digi

  Nadácia Orange chce prispievať k znižovaniu digitálnej nerovnosti otvorením nového grantového programu Digitálny svet pre každého. Prístup k digitálnym médiám a digitálna gramotnosť sú nevyhnutné pre náš každodenný život. Napriek tomu, nie každý z nás má tu možnosť byť súčasťou digitálneho sveta, a to buď kvôli obmedzenému alebo žiadnemu prístupu k digitálnym technológiám či nedostatkom potrebných zručností.   Cieľom pilotného grantového programu Digitálny svet pre každého je rozvíjať digitálnu gramotnosť zraniteľných skupín v riziku sociálneho vylúčenia a chudoby, uľahčiť im život v digitálnej dobe a v neposlednom rade znížiť digitálnu priepasť na Slovenku.   V programe podporíme projekty mimovládnych neziskových organizácií zamerané na dve oblasti:

  • rozvoj digitálnej gramotnosti zraniteľných skupín s limitovaným prístupom k technológiám,
  • budovanie personálnych kapacít mimovládnych organizácií pracujúcich so zraniteľnými skupinami.

Na nový grantový program vyčlenila Nadácia Orange celkovú sumu 100 000 EUR. Na jeden projekt je možné získať grant v max. výške 5 000 EUR. Viac informácií nájdete v tejto výzve

Projekty je možné predkladať do 15. júna 2021. Výsledky grantového programu vyhlásime 6. júla 2021.

Zdroj: https://www.nadaciaorange.sk/sk/digitalna-gramotnost/digitalny-svet-pre…

 

Login (0)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Chcete napísať článok?

Neváhajte!

Kliknite na odkaz nižšie a uverejnite nový článok!

Posledná diskusia

Online diskusia EPALE: Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam

V rámci aktuálnej témy v mesiacoch apríl - jún 2020  - Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam - organizuje EPALE online diskusiu.  

Viac

EPALE diskusia: ako prispieť k environmentálnemu povedomiu v oblasti vzdelávania dospelých.

V naväznosti na hlavnú EPALE tému v tomto období, ktorou je Environmentálne povedomie a ochrana životného prostredia , platforma EPALE organizuje  písanú diskusiu o tom, ako prispieť k environmenálnemu povedomiu vo vzdelávaní dospelých. Živá diskusia sa uskutoční na tejto webovej stránke 18 marca 2020 v čas od 10:00 - 16:00 hod. 

Viac