News
Správy

Ďakujeme za fantastickú účasť a podnetné diskusie počas konferencie EPALE!

Národná podporná služba EPALE Slovensko organizovala dňa 17. marca 2022 v Bratislave medzinárodnú Konferenciu EPALE na tému „Ako motivovať dospelých, aby sa učili po celý život?“. Cieľom konferencie bolo preskúmať tému motivácie z rôznych aspektov a v rôznych oblastiach vzdelávania dospelých. Konferencia bola určená pre odborníkov a odborníčky v oblasti vzdelávania dospelých, a pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o aktuálne trendy vzdelávania dospelých na Slovensku a v zahraničí.

mnbvgfcdx

Príspevky sa zamerali  na neformálne vzdelávanie, nástroje podporujúce motiváciu a účasť dospelých vo vzdelávaní a na rôzne prostredia, v ktorých učenie sa dospelých prebieha.

Konferencia, ktorá predstavila mnoho príkladov dobrej praxe z rôznych oblastí vzdelávania dospelých u nás, bola súčasťou dlhodobých aktivít EPALE Slovensko zameraných na budovanie komunity odborníkov v oblasti vzdelávania dospelých a úsilia zvyšovať účasť dospelej populácie Slovenskej republiky na vzdelávaní.

Všetky aktivity EPALE Slovensko nájdete na www.epale.sk alebo https://www.facebook.com/EPALE.SK.

Tím EPALE Slovensko

Login (9)

Users have already commented on this article

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Chcete iný jazyk?

Tento dokument je k dispozícii aj v iných jazykoch. Vyberte si nižšie.
Switch Language

Chcete napísať článok?

Neváhajte!

Kliknite na odkaz nižšie a uverejnite nový článok!

Posledná diskusia

Diskusia EPALE: Budovanie inkluzívnej jazykovej rozmanitosti v Európe

Učenie sa jazykov je kľúčom nielen k sociálnemu začleneniu, mobilite pracovnej sily, ale tiež prispieva k súdržnej a kultúrne bohatej Európe. Zúčastnite sa našej ďalšej diskusie a prediskutujte úlohu jazykového vzdelávania v dnešnej Európe!

Viac

Online diskusia EPALE: Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam

V rámci aktuálnej témy v mesiacoch apríl - jún 2020  - Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam - organizuje EPALE online diskusiu.  

Viac

EPALE diskusia: ako prispieť k environmentálnemu povedomiu v oblasti vzdelávania dospelých.

V naväznosti na hlavnú EPALE tému v tomto období, ktorou je Environmentálne povedomie a ochrana životného prostredia , platforma EPALE organizuje  písanú diskusiu o tom, ako prispieť k environmenálnemu povedomiu vo vzdelávaní dospelých. Živá diskusia sa uskutoční na tejto webovej stránke 18 marca 2020 v čas od 10:00 - 16:00 hod. 

Viac