Skočiť na hlavný obsah
News
Správy

Cena za „Odbornú prípravu v práci“ pre rok 2017

Európska komisia oznámila, že cena pre oblasť „Odbornej prípravy v mikro, malých a stredných podnikoch v rôznych fázach kariéry“ je pripravená a prihlášky do tejto súťaže je možné podávať do 27. septembra 2017.

Európska komisia zverejnila súťaž za účelom spoznania osvedčených postupov z praxe v celej Európe v oblasti odborného vzdelávania v malých a stredných podnikoch. Komisia hľadá v Európe príklady, ktoré poukazujú na to, ako zamestnávatelia a zamestnanci chápu potrebu kontinuálneho odborného vzdelávania počas rôznych fáz ich kariéry.

Hlavné ciele tohto ocenenia sú:

·        zviditeľniť najlepšie postupy z celej Európskej únie;

·        upriamiť pozornosť verejnosti na tému vzdelávania počas profesionálneho života a tiež na nové postupy a politiku týkajúcu sa tejto oblasti;

·        zamerať sa na vzdelávanie, ktoré sa koná nad rámec „základného vzdelávania“, pre podporu ďalšieho získavania schopností pre úspešné riadenie kariéry z hľadiska postupu a prechodu medzi jednotlivými fázami kariéry.

 

Cena bola vytvorená v rámci Európskeho týždňa odborných zručností 2017.

Získajte viac informácií o cene a kritériách pre výber.

Zobraziť formulár žiadosti

 

ZdrojEurópska komisia

 

Login (10)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Chcete iný jazyk?

Tento dokument je k dispozícii aj v iných jazykoch. Vyberte si nižšie.

Chcete napísať článok?

Neváhajte!

Kliknite na odkaz nižšie a uverejnite nový článok!

Posledná diskusia

Online diskusia EPALE: Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam

V rámci aktuálnej témy v mesiacoch apríl - jún 2020  - Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam - organizuje EPALE online diskusiu.  

Viac

EPALE diskusia: ako prispieť k environmentálnemu povedomiu v oblasti vzdelávania dospelých.

V naväznosti na hlavnú EPALE tému v tomto období, ktorou je Environmentálne povedomie a ochrana životného prostredia , platforma EPALE organizuje  písanú diskusiu o tom, ako prispieť k environmenálnemu povedomiu vo vzdelávaní dospelých. Živá diskusia sa uskutoční na tejto webovej stránke 18 marca 2020 v čas od 10:00 - 16:00 hod. 

Viac