chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe

Spravodajstvo

Celoživotné vzdelávanie a poradenstvo vo Vízii a stratégii rozvoja Slovenska do roku 2030

01/02/2021
od Peter Maľa
Jazyk: SK

Vláda Slovenskej republiky na svojej sedemdesiatej schôdzi schválila Návrh Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030, v ktorej  sa počíta aj s podporou celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva. Tento dokument (skrátene nazývaný Slovensko 2030), ktorý predložilo na rokovanie Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, je základným implementačným dokumentom plnenia národných priorít Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj Organizácie spojených národov v Slovenskej republike. Zároveň plní úlohu Národnej stratégie regionálneho rozvoja SR v zmysle zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. Jej obsah je v súlade s medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky v oblasti udržateľného rozvoja v jeho ekonomickom, environmentálnom a sociálnom rozmere. Rovnako zohľadňuje situáciu v spoločnosti ovplyvnenú dopadmi pandémie koronavírusu Covid 19.

Slovensko 2030 definuje priority a ciele rozvoja Slovenska v troch integrovaných rozvojových programoch pokrývajúcich kľúčové oblasti rozvoja: ochrana a rozvoj zdrojov, ich udržateľné využívanie a rozvoj komunít. Tieto programy sú chápané ako prierezové, integrujúce problematiku rôznych rezortov a rôznych úrovní štátnej správy a územnej samosprávy.

Priority a ciele tejto stratégie budú ďalej rozpracované v Národnom investičnom pláne, odvetvových stratégiách jednotlivých orgánov ústrednej štátnej správy, plánoch hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja samosprávnych krajov, miest a obcí a zároveň budú premietnuté do prípravy nového programového obdobia EÚ 2021 – 2027, predovšetkým do Partnerskej dohody a Operačného programu Slovensko.

V časti Rozvojový program ochrany a rozvoja zdrojov dokument uvádza, že súčasťou opatrení na zmiernenie dopadov poklesu populácie je udržanie a zvýšenie prosperity starnúceho obyvateľstva, čo nie je možné bez zvýšenia produktivity práce a zásadného zlepšenia prístupu ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti, ako aj k celoživotnému vzdelávaniu. Podiel populácie vo veku 25-64 zúčastňujúcich sa aktivít vzdelávania dospelých bol na úrovni 3,6 %, pričom priemer EÚ krajín je 11,7 % v roku 2019. V rámci krajín EÚ27 patrí teda Slovensko ku krajinám, ktoré majú najnižšiu mieru účasti vo vzdelávaní dospelých.

Na zlepšenie tohto stavu je potrebné zlepšiť dostupnosť a kvalitu výchovy a vzdelania populácie a harmonizovať ich s očakávaným dopytom trhu práce nasledovným spôsobom:

  • podporiť výchovu a vzdelávanie k ľudským právam, k trvalej udržateľnosti a dopadom zmeny klímy, environmentálnej výchove a k aktívnemu občianstvu vo formálnom, neformálnom a celoživotnom vzdelávaní, aktívne občianstvo rozvíjať aj prostredníctvom podpory dobrovoľníctva;
  • zaviesť flexibilnejší systém získavania kvalifikácií, podporiť všetky typy vzdelávania dospelých (formálne, neformálne vzdelávanie a informálne učenie sa) s cieľom nadobúdania zručností potrebných pre trh práce a spoločnosť v 21. storočí, zaviesť nástroje na podporu celoživotného vzdelávania (napr. individuálne vzdelávacie účty) a účinné celoživotné poradenstvo.

Fotografia: Martin Katler Unsplash

 

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn Share on email