European Commission logo
Create an account
News
Správy

Až 37 % Slovákov pracuje v inom odbore, ako vyštudovali

Portál Kariéra.sk realizoval prieskum na reprezentatívnej vzorke obyvateľstva, do ktorého sa zapojilo 3 255 respondentov, v ktorom zisťoval či Slováci pracujú v odbore, aký vyštudovali. Zhruba 37 % Slovákov vykonáva úplne inú prácu, ako študovali. V oblasti, ktorú naozaj vyštudovali pracuje podľa prieskumu 24 % ľudí. Ďalšiu skupinu tvoria ľudia, ktorí chcú pracovať v odbore svojho štúdia, ale nenachádzajú v ňom dostatok pracovných príležitostí alebo ich daný odbor prestal zaujímať.

graf1 kariera.

„Slovenskí zamestnávatelia momentálne hľadajú najmä kvalifikovanú pracovnú silu z technického odvetvia, ktorú sa im dlhodobo nedarí obsadiť. Sú to technické pozície v oblasti IT, v priemysle, vo výrobe a na trhu chýbajú aj remeselníci. Aj napriek tomu, že trh práce hlási nedostatok absolventov z technických odborov, kde by absolventi našli uplatnenie a dobre platenú prácu, mladí ľudia čoraz viac vyhľadávajú netechnické odbory, ako sú filozofické, politologické či humanitné vedy,“ uviedla Katarína Tešla, manažérka komunikácie a PR Kariéra.sk.

 

Odvetvia, v ktorých nájdu absolventi najviac pracovných ponúk

Pandémia na istý čas utlmila pracovný trh a čiastočne obmedzila príležitosti aj pre absolventov, ktorí končili v školách a snažili sa uplatniť na pracovnom trhu. V súčasnosti ponúka pracovné pozície, ktoré sú vhodné aj pre absolventov, omnoho viac zamestnávateľov, ako to bolo počas koronakrízy. Najviac pracovných príležitostí môžu absolventi nájsť v oblasti výroby, v logistike, obchode, administratíve a aj v cestovnom ruchu. Prvé pracovné skúsenosti však zvyknú absolventi aj napriek ukončenej vysokej škole hľadať napríklad v oblasti administratívy.

graf2 kariera.

 

Aká generácia prichádza na pracovný trh?

Absolventi majú často vysoké očakávania a aj finančné požiadavky vzhľadom na ich pracovné skúsenosti a prax. Ľudia bez praxe tesne po škole si niekedy predstavujú svoj budúci plat vyšší, ako je skutočný ponúkaný plat pri vstupe na trh práce. „Mladí ľudia, ktorí prichádzajú na trh práce, vyžadujú od zamestnávateľa tiež benefity, čo najväčšiu flexibilitu, zaujímavé platové podmienky. Dnešná generácia sa čoraz menej zaujíma o manuálnu prácu či remeslá. Na trh teda prichádzajú absolventi, ktorí sú spätí s digitálnym svetom a technológiami, ktoré ovplyvňujú aj ich vnímanie sveta a očakávania od prvého zamestnania,“ uviedla Katarína Tešla.

 

Absolventi s pracovnými skúsenosťami majú väčšiu šancu oproti konkurencii

Čím väčšiu prax získa absolvent počas štúdia, tým väčšiu šancu má uplatniť sa na pracovnom trhu medzi tisíckami uchádzačov, ktorí každoročne prichádzajú na pracovný trh. Každá pracovná skúsenosť, brigáda, prax, dobrovoľníctvo je skúsenosťou navyše a poskytuje absolventovi pridanú hodnotu pre zamestnávateľa. Zamestnávatelia ocenia aj skúsenosti s prácou v zahraničí, kde si študent môže zlepšiť jazykové znalosti.

 

Zdroj: https://kariera.zoznam.sk

Login (1)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Chcete napísať článok?

Neváhajte!

Kliknite na odkaz nižšie a uverejnite nový článok!

Posledná diskusia

Diskusia EPALE: Budovanie inkluzívnej jazykovej rozmanitosti v Európe

Učenie sa jazykov je kľúčom nielen k sociálnemu začleneniu, mobilite pracovnej sily, ale tiež prispieva k súdržnej a kultúrne bohatej Európe. Zúčastnite sa našej ďalšej diskusie a prediskutujte úlohu jazykového vzdelávania v dnešnej Európe!

Viac

Online diskusia EPALE: Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam

V rámci aktuálnej témy v mesiacoch apríl - jún 2020  - Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam - organizuje EPALE online diskusiu.  

Viac