European Commission logo
Create an account
News
Správy

ASEF Classroom Network 2022 - online projekt budovania kapacít pre učiteľov a vedenie stredných škôl

Sieť ASEF Classroom Network (#ASEFClassNet) spája študentov stredných škôl, učiteľov a vedúcich pracovníkov škôl, vzdelávateľov učiteľov, výskumných pracovníkov, tvorcov politík a EdTech odborníkov z 51 partnerských krajín ASEM. Poskytuje príležitosti na kolaboratívne vyučovanie a učenie sa a zameriava sa na vzdelávanie pre udržateľný rozvoj (ESD) a potenciál vzdelávacích technológií v sektore stredoškolského vzdelávania.

Aktivity siete zahŕňajú okrem iného konferencie a programy budovania kapacít pre vedúcich pracovníkov škôl a učiteľov, medziregionálnu spoluprácu škôl, výskum a štúdie na podporu politiky, ako aj komunikačné a informačné kampane na rozšírenie poznatkov a podporu osvedčených postupov v sektore stredných škôl.

ASEF ponúka medzinárodnú spoluprácu určenú pre učiteľov stredných škôl v rámci projektu ASEF ClassNet School Collaborations in 2022Témou tohto ročníka je Inovatívne vyučovanie a učenie sa (Innovative Teaching & Learning, STEM Education a Education for Sustainable Development) a uskutočnia sa dve školské spolupráce:

  1. Holistické vzdelávacie prostredia pre inovatívne vyučovanie a učenie sa. Budovanie kapacít na vzdelávaní o SDG4 (Kvalitné vzdelávanie)
  2. STEM vzdelávanie prostredníctvom vzdelávania pre trvalo udržateľný rozvoj (ESD). Budovanie kapacít na vzdelávaní o SDG4 (Kvalitné vzdelávanie) a SDG13 (Opatrenie v oblasti klímy)

ASEF Classroom Network 2022 je 4-mesačný (september – december 2022) online projekt budovania kapacít pre učiteľov a vedenie stredných škôl, ktorý spája pedagógov z Ázie a Európy, s cieľom zvýšiť povedomie o vyššie uvedených témach. Účastníkom umožňuje obohatiť ich pedagogické zručnosti, zlepšiť digitálne kompetencie a učiť sa od kolegov o inovatívnych vyučovacích postupoch. Viac informácií nájdete na webovej stránke: ASEF ClassNet School Collaboration 2022 - Asia-Europe Foundation (ASEF)

Termín na prihlasovanie je do 4. septembra 2022 prostredníctvom linku 2022 ASEFClassNet School Collaboration - Application - Formstack

srg.

 

Login (1)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Chcete napísať článok?

Neváhajte!

Kliknite na odkaz nižšie a uverejnite nový článok!

Posledná diskusia

Diskusia EPALE: Budovanie inkluzívnej jazykovej rozmanitosti v Európe

Učenie sa jazykov je kľúčom nielen k sociálnemu začleneniu, mobilite pracovnej sily, ale tiež prispieva k súdržnej a kultúrne bohatej Európe. Zúčastnite sa našej ďalšej diskusie a prediskutujte úlohu jazykového vzdelávania v dnešnej Európe!

Viac

Online diskusia EPALE: Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam

V rámci aktuálnej témy v mesiacoch apríl - jún 2020  - Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam - organizuje EPALE online diskusiu.  

Viac