Skočiť na hlavný obsah
News
Správy

20. ročník Týždňa celoživotného učenia na Slovensku sa už začal!

Vo viacerých európskych krajinách sa tradične organizujú rôzne podujatia zamerané na propagáciu a popularizáciu myšlienok celoživotného učenia a ich priblíženie širokej verejnosti. Na Slovensku sa projekt tohto typu realizuje pod názvom Týždeň celoživotného učenia už po dvadsiaty raz. Podujatie pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky pani Zuzany Čaputovej organizuje Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR (AIVD).

Hlavný program Týždňa celoživotného učenia bude tvoriť séria web-konferencií, online prednášok, webinárov a ďalších odborných či diskusných stretnutí určených pre odbornú i laickú verejnosť. „Snažíme sa o vytvorenie priestoru, v ktorého rámci by bolo možné diskutovať o stave a význame vzdelávania dospelých. Vzdelávacím spoločnostiam, neziskovým organizáciám a kultúrnym inštitúciám, ktoré prispievajú k rozvoju jednotlivcov i spoločnosti, chceme dať šancu na prezentáciu. Našou úlohou je umožniť šíriť pozitívnu skúsenosť, poukázať na zmysel celoživotného učenia a podporiť vzájomnú pomoc v tomto sektore“ hovorí Klaudius Šilhár, prezident AIVD, „Svet v ktorom sa jedinec už na škole naučil všetko potrebné pre život a prácu už neexistuje. Bohužiaľ vzdelávací systém na Slovensku sa zatiaľ tejto skutočnosti neprispôsobil. Chýba mu porozumenie, že fungujúci ekosystém vzdelávania dospelých je nevyhnutným predpokladom pre schopnosť Slovenskej republiky presadiť sa a prosperovať v podmienkach transformácie súvisiacej so zmenou klímy, digitálnou transformáciou a v podmienkach nezvratných demografických zmien. Súčasná pandémia koronavírusu (COVID-19), ktorá radikálne zmenila denný život miliónov ľudí a mnohí sa obávajú o svoje zdravie, prácu a pohodu, iba zvýraznila potrebu vzdelávania dospelých. Pri zmierňovaní dôsledkov sociálnej a hospodárskej krízy, ktorá bude nasledovať po pandémii COVID-19, bude vzdelávanie dospelých potrebné, viac ako kedykoľvek predtým. Pre efektívne fungovanie systému vzdelávania dospelých je nevyhnutné zapojenie aktérov na medzinárodnej, národnej ale aj regionálnej úrovni. Teraz sa dejú zmeny, teraz potrebujeme zabojovať.“

Okrem domácich organizácií na čele s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu sa do Týždňa celoživotného učenia zapoja aj zahraničné subjekty. Aktívnu účasť prisľúbila napríklad Európska asociácia pre vzdelávanie dospelých(EAEA), ktorej je AIVD členom. V  tomto roku malo byť Slovensko poctené prezenčnými valnými zhromaždeniami a výročnými konferenciami hneď dvoch významných európskych asociácií, ktorých je AIVD členom. Valné zhromaždenie Európskej asociácie pre vzdelávanie dospelých (EAEA) a medzinárodná konferencia “Access and Outreach”,a Valné zhromaždenie Európskej asociácie pre základné zručnosti (EBSN) a konferencia “Achieving Upskilling Pathways” o získavaní potrebných zručností pre 21. storočie sa za účasti popredných európskych expertov uskutočnia v online priestore. 

Keďže počet podujatí TCU a množstvo zapojených miest a partnerov z roka na rok rástol, Výkonný výbor AIVD rozhodol o rozšírení podujatia na viaceré týždne. Po prvýkrát sa TCU uskutoční po jednotlivých samosprávnych krajoch:

19-25. október 2020 / bratislavský, trnavský

26-31. október 2020 / nitriansky, trenčiansky

9-15. november 2020 / banskobystrický, žilinský

16-21.november 2020 / košický, prešovský

V roku 2020 sa podujatie bude zameriavať predovšetkým na podporu regionálnej spolupráce -regionálne okrúhle stoly k vzdelávaniu dospelých budú zamerané na vytvorenie platformy za účelom koordinácie a tvorby regionálnej stratégie vzdelávania dospelých. Medzi hlavné podujatia TCU patrí aj Národný okrúhly stôl k vzdelávaniu dospelých (27.11.2020) a Udeľovanie Cien AIVD (1.12.2020).

Zapojené organizácie a predovšetkým harmonogram jednotlivých podujatí je možné sledovať na webovej stránke www.tcu.sk, kde sa už teraz nachádzajú desiatky registrovaných aktivít. Prezentácia rozličných aktivít pod jednotnou hlavičkou pomôže osloviť väčší počet účastníkov a zvýšiť celkový úspech a význam jednotlivých organizácií. Okrem toho AIVD očakáva zlepšenie kvality vo vzdelávaní dospelých a najmä zvýšenie podielu ľudí, ktorí sa vzdelávajú –v tomto smere Slovensko so 3,6% dospelých osôb zapojených do vzdelávania výrazne zaostáva za priemerom EÚ, ktorý dosahuje 11,3%.

Ďalšie informácie:

Mgr. Klaudius Šilhár, PhD., prezident, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR,

Gondova 2, 811 02 Bratislava, tel.: 00421 907 833 748, e-mail: prezident@aivd.sk, www.aivd.sk

Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR (AIVD) má dvadsaťdeväťročnú tradíciu v oblasti aktivít prispievajúcich k zvýšeniu kvality vzdelávania dospelých na Slovensku. Poslaním AIVD je združovať inštitúcie, ktoré sa zaoberajú vzdelávaním dospelých, a presadzovať ich spoločné záujmy, ciele a potreby. AIVD koncentruje profesionálne kapacity na riešenie koncepcií v oblasti ďalšieho vzdelávania a spolupracuje so štátnymi orgánmi a s ďalšími subjektmi pri príprave a zavádzaní legislatívnych a iných opatrení v tejto oblasti. V záujme výmeny a šírenia skúseností a odborných informácií organizuje semináre a konferencie a spolupracuje s podobnými zahraničnými a domácimi organizáciami a združeniami. AIVD je členom European Association for Education of Adults (EAEA) a European Basic Skills Network (EBSN).

Login (3)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Chcete napísať článok?

Neváhajte!

Kliknite na odkaz nižšie a uverejnite nový článok!

Posledná diskusia

Online diskusia EPALE: Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam

V rámci aktuálnej témy v mesiacoch apríl - jún 2020  - Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam - organizuje EPALE online diskusiu.  

Viac

EPALE diskusia: ako prispieť k environmentálnemu povedomiu v oblasti vzdelávania dospelých.

V naväznosti na hlavnú EPALE tému v tomto období, ktorou je Environmentálne povedomie a ochrana životného prostredia , platforma EPALE organizuje  písanú diskusiu o tom, ako prispieť k environmenálnemu povedomiu vo vzdelávaní dospelých. Živá diskusia sa uskutoční na tejto webovej stránke 18 marca 2020 v čas od 10:00 - 16:00 hod. 

Viac

Nadchádzajúce udalosti