European Commission logo
Vytvorenie konta
News
Správy

13. ročník programu Train the trainer začína už 31. januára 2023

Train the Trainer je rozvojový neakreditovaný program primárne určený pre stredoškolských pedagógov, riaditeľov stredných škôl a kariérových poradcov, ktorého cieľom je priniesť do výučbového procesu súčasné́ trendy v oblasti mäkkých zručností́. Ide o sériu tréningov pre učiteľov, ktorí majú v rámci rozvoja svojej kariéry obmedzený prístup k profesionálnym tréningom a programom pripraveným v spolupráci so zamestnávateľmi.

V roku 2022 program uzavrel svoju dvanástu akademickú sezónu, pričom celkovo má viac ako 1000 úspešných absolventov. V roku 2022 program úspešne ukončilo 40+ absolventov.

foto .
* Galéria tréningov, zdroj: www.trainthetrainer.sk 

Ako vznikol program Train the trainer a pre koho je určený?

Train the Trainer vznikol z iniciatívy členských spoločností Americkej obchodnej komory (AmCham), ktoré na Slovensku zamestnávajú viac ako 110 000 ľudí.

Program vznikol na základe dlhodobého úsilia komory aktívne prehlbovať spoluprácu medzi podnikateľským a akademickým prostredím a prispievať tak k prepájaniu vzdelávacieho sektora s potrebami trhu práce.

Kvalita vzdelávacieho procesu a situácia na trhu práce sa bytostne dotýka všetkých zamestnávateľov, pričom viacerí majú vybudované dlhodobé a intenzívne individuálne vzťahy s konkrétnymi školami. Train the Trainer sa zameriava na pedagógov zo slovenských univerzít a stredných škôl a je ponúkaný skupinou zamestnávateľov asociovaných v AmCham. Od roku 2011 prináša učiteľom témy, tréningy a prístupy, ktoré podľa členských spoločností AmCham celoplošne najviac chýbajú vo výbave čerstvých absolventov stredných a vysokých škôl na Slovensku.

Program je od roku 2015 vyučovaný expertmi členských spoločností Fóra centier podnikových služieb (BSCF) AmCham a jeho cieľom je priniesť do výučbového procesu súčasné trendy v oblasti mäkkých zručností, ovládanie ktorých je považované za kľúčové pre uplatnenie absolventov na trhu práce.

Séria tréningov mäkkých zručností Train the Trainer je v roku 2023 postavená na 6 tematických okruhoch (= 7 tréningových stretnutiach) odrážajúcich moderné trendy vo vzdelávaní a potreby pedagógov v oblasti mäkkých zručností. Väčšina tréningov trvá cca 120 min a uskutočňuje sa vo firemných priestoroch alebo vo virtuálnom prostredí. Prehľad tréningov nájdete na oficiálnej stránke programu

Každý tréning je vedený profesionálnym trénerom z radov členských spoločností AmCham alebo externým expertom z oblasti ľudských zdrojov či osobnostného rozvoja. Metodológia výučby vychádza z interných tréningových procesov jednotlivých spoločností.

Registrácia je otvorená do 29.1.2023 do 23:59 hod. vyplnením krátkeho registračného formulára, ktorý tiež nájdete na stránke programu. 

Radi by ste inovovali spôsob svojej výučby tak, aby bol v súlade so súčasnými potrebami pracovného trhu? Neváhajte a prihláste sa do Train the Trainer!

Kontakt: 

Peter Rusiňák

peter.rusinak@amcham.sk/ ttt@amcham.sk 

+421 948 592 775 

 

 

 

Login (7)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Chcete napísať článok?

Neváhajte!

Kliknite na odkaz nižšie a uverejnite nový článok!

Posledná diskusia

Budovanie zručností pre demokratický život. Úloha vzdelávania a učenia sa dospelých

Diskutujte o tom, ako môžu zručnosti 21. storočia zvýšiť občiansku aktivitu!

Viac

Online diskusia Rekvalifikácia a zvyšovanie kvalifikácie: podpora medzigeneračnej spolupráce

Zúčastnite sa tejto online diskusie, v ktorej budeme diskutovať o tom, prečo a ako je potrebné zamerať sa na zvyšovanie kvalifikácie alebo rekvalifikáciu v rôznych odvetviach alebo vekových skupinách.

Viac