Čo je Služba centrálnej podpory a čo robí?

Služba centrálnej podpory (CSS) je konzorcium dvoch organizácií: Tremend a Lai-momo, ktoré spoločne rozvíjajú a spravujú platformu EPALE. Služba CSS pôsobí v súčinnosti s národnými podpornými službami EPALE, odborníkmi na vzdelávanie dospelých a zainteresovanými stranami z oblasti vzdelávania dospelých s cieľom zabezpečovať aktuálny a relevantný obsah platformy. CSS tiež prevádzkuje linku podpornej služby EPALE, zasiela pravidelný bulletin, riadi komunikáciu v sociálnych médiách, nahráva obsah, otvára a spravuje diskusie a organizuje tematické podujatia.

Login (1)
Topic
Weight
0