Čo je to EPALE?

EPALE je viacjazyčná otvorená členská komunita pre učiteľov, školiteľov, výskumníkov, akademických pracovníkov, tvorcov politík a pre všetkých ostatných odborníkov, ktorí sa venujú vzdelávaniu dospelých v celej Európe.

Financovanie EPALE zabezpečuje Európska komisia. Ide o najnovší krok v rámci dlhodobého úsilia o zlepšovanie kvality poskytovania vzdelávania pre dospelých v Európe.

Komunita zohráva na platforme EPALE ťažiskovú úlohu. Členovia komunity si vymieňajú informácie súvisiace so vzdelávaním dospelých vrátane noviniek, blogových príspevkov, materiálov a podujatí či kurzov.

Vďaka funkciám platformy vrátane online diskusií a debát, praktických komunít, hodnotenia obsahu či komentovania blogových príspevkov, majú členovia komunity možnosť rozvíjať kontakty s kolegami z celej Európy, ktorí sa tiež venujú vzdelávaniu dospelých. Členovia môžu komunikovať s kolegami z celej Európy, a takisto môžu požiadať o priestor na spoluprácu, čo je súkromný priestor na platforme EPALE, ktorý im umožňuje diskutovať, nahrávať dokumenty, vymieňať si novinky a poukazovať na relevantné podujatia v kalendári danej skupiny. Členovia tu ďalej môžu nájsť projekty a nadviazať pracovné kontakty pomocou vyhľadávacej databázy partnerov.

Login (1)
Topic
Weight
0