European Commission logo
Vytvorenie konta
Môžete vybrať viac slov a oddeľte ich čiarkou

Podujatia

Podujatia

Víta vás nový kalendár EPALE. Tento nástroj bol vytvorený a spustený len pre vás. Tu budeme zverejňovať významné podujatia z oblasti vzdelávania dospelých, ako aj školenia a konferencie z celej Európy určené pre odborníkov na vzdelávanie dospelých. Ako sa platforma EPALE bude rozvíjať, do kalendára budú pribúdať ďalšie udalosti.

Uvítame aj podnety od vás. V nadchádzajúcich mesiacoch budete mať možnosť zverejniť svoje podujatia a upútať pozornosť publika z celej Európy.

Ako používať kalendár

Pomocou kalendára môžete vyhľadať konkrétne podujatia, prípadne môžete vyhľadávať podľa krajiny, jazyka podujatia, témy, dátumu, cieľovej skupiny a typu udalosti, na ktorej by ste sa chceli zúčastniť. Kliknutím na položku kalendára zistíte všetky informácie týkajúce sa danej udalosti.

Ako vždy chceme vedieť, čo si myslíte. Ak máte nejaké otázky alebo návrhy týkajúce sa kalendára, kontaktujte nás prostredníctvom linky pomoci EPALE alebo sa s nami spojte cez Twitter @EPALE_EU.

Upozornenie: Podujatia uvedené v kalendári nie sú schválené Európskou komisiou. Odporúčame hlbšie preskúmanie vhodnosti každého podujatia, či vyhovuje vašim potrebám. Európska komisia nemôže byť zodpovedná za zrušenie podujatia v kalendári EPALE. Používateľom sa odporúča pravidelne kontrolovať webové lokality jednotlivých podujatí, aby vedeli o prípadných zmenách.

Zúžte svoje výsledky

Attending Fee

Použité filtre

18 apr
2024
Pripravované

FemCare - Join our circles on Menopause

Udalosť na diaľku

Creating a workplace environment that recognizes and supports women experiencing menopause is essential for maintaining a healthy and productive workforce. This includes implementing flexible work arrangements, providing resources for symptom management, and fostering a culture of understanding and empathy.

18 apr
2024
Pripravované

Kurs (Bez)Nadzieja małej i dużej gminy 2024

Udalosť na diaľku

(Bez)Nadzieja małej i dużej gminy 2024 to cykl szkoleń skierowany do osób działających lokalnie. Nabór trwa do 8 kwietnia 2024 r. Na kurs, który odbywa się już po raz trzeci, zaproszeni są mieszkańcy i mieszkanki gmin, radni i radne, sołtyski i sołtysi, czyli wszystkie osoby, które tworzą lokalny samorząd i w nim działają bądź chcą działać.