Skočiť na hlavný obsah
Blog
Blog

Zapojte žiakov do súťaže a rozvíjajte mediálnu gramotnosť

 

Výzva učiteľom a žiakom - Zapojte žiakov do súťaže  a rozvíjajte mediálnu gramotnosť 

Pozývame učiteľov a žiakov základných a stredných škôl, aby čas bez riadneho vyučovania vyplnili neformálnym vzdelávaním  a zapojili sa do medzinárodnej súťaže Spotrebiteľská výchova žiakov - Spotreba pre život.  Úlohou žiakov je vytvoriť spotrebiteľský časopis na tému roka 2020: „Spotrebiteľ na internete a ochrana autorských práv“. Propozície súťaže sú zverejnené TU.

Cieľom súťaže je podporovať rozvoj mediálnej gramotnosti žiakov prostredníctvom bezpečného využívania  internetu. Každý spotrebiteľ, ako užívateľ internetu, potrebuje poznať pravidlá prijímania a rozširovania informácií, zdieľania odborných  a umeleckých materiálov, či zábavy. Internet ponúka množstvo odborných  materiálov, umeleckých diel, softvéru, ale na väčšinu sa vzťahujú autorské práva a legálne ich môže šíriť len  autor alebo majiteľ. Mladí ľudia sťahujú hudbu, filmy, softvér, niekedy  bez zaplatenia či  vytvorenie licenčného kľúča k programu, pričom porušovanie autorských práv je nelegálne a zakázané.

Úlohou  učiteľov je  sprevádzať žiakov  procesom učenia, aby sami nadobúdali   kľúčové  kompetencie pre rozvoj mediálnej  gramotnosti a kompetencie učiť sa učiť. Tvorba  jednotlivých článkov môže byť dielom jednotlivých žiakov alebo tried z jednej školy.  Najvyššie hodnotenie získavajú časopisy, ktoré obsahujú tvorivé články, a nie sú  zbierkou informácií prebraných z internetu.  Od žiakov sa očakáva, aby  tvorili príspevky, ktoré odrážajú súčasný stav a problémy nerešpektovania autorských práv, ukazujú  pozitívne aj negatívne príklady z bezprostredného  i vzdialeného okolia,  prinášajú rozhovory s odborníkmi a zaujímavými ľuďmi.   Príťažlivosť časopisu spočíva  v príťažlivých  témach, a pútavom rozprávaní zo života, ktoré zaujmú a oslovia spolužiakov a ostatných čitateľov.

Príťažlivosť   časopisu tvorí nielen žánrová pestrosť, ale aj spojenie obsahu, grafickej podoby a  nápaditosť v ilustráciách. Čo sa týka  grafiky – niekedy je menej viac. Keď je časopis veľmi farebný alebo sa používajú rôzne typy písma,  zbytočne zaniká  obsah  informácií.  Pozornosť vyžaduje vytlačenie časopisov na farebných podkladoch, kde nie  každý text sa dobre číta.

Tvorcovia časopisov môžu robiť  prieskumy, priniesť zaujímavé interview, nastoľovať otázky a hľadať odpovede na pálčivé otázky:

  • Ako by ste riešili situáciu s nelegálnym sťahovaním hudby na Slovensku?                                             
  • Aké sú dôvody pre nelegálne  sťahovanie  hudby?                                                                                                         
  • Aké sú názory a postoje   autorov umeleckých diela  na nelegálne sťahovanie?                                   
  • Aké sankcie by ste navrhli  pre nelegálne sťahovanie hudby?                                                                  
  • Akým spôsobom navrhujete  zvýšiť vedomie spotrebiteľov o autorských právach ?                                      
  • Viete o tom, že Európskej únii  sa  v roku 2019 zavŕšil proces tvorby Jednotného digitálneho trhu?  Aký bude vývoj v členských štátoch?

Odporúčané zdroje

https://europa.eu/youreurope/business/running-business/intellectual-property/copyright/index_sk.htm

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-185

https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/web/guest/autorske-pravo                           

https://midas.uniba.sk/?page_id=189

https://www.lita.sk/lita-poradna

http://www.statpedu.sk/files/sk/aktuality/11-04.2018-dusevne-vlastnictvo/autorske-prava-caste-otazky.pdf

https://ochransiznacku.sk/tip-ako-neporusovat-autorske-prava-k-obrazkom-online/

https://ochransiznacku.sk/10-tipov-ako-neporusovat-autorske-prava-na-internete-tip-cislo-2-5/

https://ochransiznacku.sk/10-tipov-ako-neporusovat-autorske-prava-na-internete-tip-cislo-6-1/

 Mgr. Božena Stašenková, PhD., koordinátorka súťaže

                                                                                                  

 

Login (2)
Značky

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Posledná diskusia

Online diskusia EPALE: Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam

V rámci aktuálnej témy v mesiacoch apríl - jún 2020  - Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam - organizuje EPALE online diskusiu.  

Viac

EPALE diskusia: ako prispieť k environmentálnemu povedomiu v oblasti vzdelávania dospelých.

V naväznosti na hlavnú EPALE tému v tomto období, ktorou je Environmentálne povedomie a ochrana životného prostredia , platforma EPALE organizuje  písanú diskusiu o tom, ako prispieť k environmenálnemu povedomiu vo vzdelávaní dospelých. Živá diskusia sa uskutoční na tejto webovej stránke 18 marca 2020 v čas od 10:00 - 16:00 hod. 

Viac

Nadchádzajúce udalosti