Skočiť na hlavný obsah
Blog
Blog

Potreba podrobnejšieho obrazu základných zručností dospelých

Základné zručnosti sú predpokladom zvládania života v spoločnosti. Na základe prieskumu PIAAC sú základné zručnosti fínskych dospelých dobré. Hromadné prieskumy však poskytujú iba približný prehľad o rozmanitosti reality základných zručností. Výskumníčka Maarit Mäkinenová z Tamperskej univerzity požaduje širšiu definíciu základných zručností, zatiaľ čo Jyrki Sipilä, veterán výučby základných zručností z Inštitútu vzdelávania dospelých v Helsinkách, by rád videl špecializované diferencované pokyny pre tých, ktorí si zlepšujú svoje základné zručnosti.  

Základné zručnosti sú predpokladom zvládania života v spoločnosti. Fotografia: Chermiti MohamedAutor: Markus Palmén.  

Základné zručnosti sú predpokladom zvládania života v spoločnosti. Na základe prieskumu PIAAC sú základné zručnosti fínskych dospelých dobré. Hromadné prieskumy však poskytujú iba približný prehľad o rozmanitosti reality základných zručností. Výskumníčka Maarit Mäkinenová z Tamperskej univerzity požaduje širšiu definíciu základných zručností, zatiaľ čo Jyrki Sipilä, veterán výučby základných zručností z Inštitútu vzdelávania dospelých v Helsinkách, by rád videl špecializované diferencované pokyny pre tých, ktorí si zlepšujú svoje základné zručnosti.  

Základné zručnosti sú schopnosti, ktoré umožňujú dospelým byť plnohodnotnými občanmi a prispievať k národnej ekonomike.  Definície základných zručností nie sú jednoznačné, a hoci ich možno určiť ich z kultúrneho hľadiska, vo všeobecnosti sa predpokladá, že pozostávajú z gramotnosti, matematickej gramotnosti a digitálnych zručností. Gramotnosť zahŕňa aj interpretáciu textu a kritické čítanie. Na zvládnutie výpočtov a na interpretáciu rôznych grafov a ukazovateľov sú potrebné matematické zručnosti. Digitálne zručnosti na druhej strane spočívajú nielen v porozumení technológie, ale aj v kritickej mediálnej gramotnosti. Zdravotné zručnosti a finančná gramotnosť tvoria ďalšiu skupinu základných zručností.

V tomto článku so zameraním na základné zručnosti, ktorý je špeciálnou témou EPALE na obdobie od júla do septembra, sa bližšie zameriavame na nasledujúce otázky: aký je súčasný stav základných zručností fínskych dospelých? Ako prebieha pozorovanie základných zručností a aké posolstvo by výskumná komunita chcela odovzdať tvorcom vzdelávacej politiky? Aký typ výučby základných zručností by bol z pedagogického hľadiska najproduktívnejší?

Fínski dospelí majú prevažne primerané základné zručnosti

Medzinárodný prieskum základných zručností, PIAAC organizácie OECD je jedným z najvýznamnejších zdrojov, ktorý predstavuje základy pre diskusiu o základných zručnostiach. Klasifikácia základných zručností na začiatku tohto blogu tiež vychádza z definície PIAAC.  

Posledný prieskum PIAAC naznačuje, že základné zručnosti fínskych dospelých sú v porovnaní s európskou úrovňou vynikajúce. Ako rizikové skupiny vo Fínsku PIAAC zdôrazňuje imigrantov, starších ľudí a ľudí vylúčených zo vzdelávania. Na európskej úrovni sa pomerne veľké rozdiely vyskytujú najmä v digitálnych a matematických zručnostiach. 

Vek a akumulácia zručností zohráva kľúčovú úlohu v úrovniach zručností 

Maarit Mäkinenová z Tamperskej univerzity uskutočnila výskum základných zručností. Aj keď súhlasí s pozitívnym prehľadom PIAAC o dobrej úrovni schopností fínskych dospelých, varuje pred vyvodzovaním príliš priamych záverov z prieskumu.

– Jasné rozdelenie do skupín populácie je zbytočné, pretože napríklad úroveň zručností imigrantov sa veľmi líši v závislosti od dôvodov migrácie. Zdá sa, že vek je faktorom na pozadí, ktorý ovplyvňuje zručnosti najviac. Navyše, tí, ktorí už majú vysokú úroveň vzdelania, akumulujú svoje vzdelanie a odbornú prípravu

Mäkinenová používa výraz akumulácia na označenie javu, kedy osoby s vysokou úrovňou vzdelania s väčšou pravdepodobnosťou pokračujú v ďalšom vzdelávaní a zamestnávatelia s väčšou pravdepodobnosťou ponúkajú možnosti odbornej príprav osobám na dobrej pozícii.

– Pracovníci na nízkej pozícii sú v mnohých prípadoch vylúčení z odbornej prípravy a priebežné vzdelávanie a ďalšia odborná príprava ostáva v ich rukách. Toto je skutočný problém, ktorý by sa mal riešiť, zdôrazňuje Mäkinenová.

Ako riešenie akumulácie zručností vidí Mäkinenová iniciatívy v oblasti vzdelávacej politiky, ktoré by pracovníkom s pribúdajúcim vekom a osobám s nízkou úrovňou vzdelania tiež uľahčili doplnenie ich zručností. Mäkinenová pracuje na projekte s názvom Taikoja II, Ide o sieť venovanú koordinácii Taito, programu ministerstva školstva a kultúry zameraného na zdokonaľovanie základných zručností. Ako príklad táto sieť uviedla projekty poskytujúce digitálne školenie pre pracovníkov v obchodnom a opatrovateľskom sektore, ktorým nikdy neboli ponúknuté podobné príležitosti.

Výučba základných zručností by mala byť diferencovaná

Jyrki Sipilä je riaditeľom základného vzdelávania na Inštitúte vzdelávania dospelých v Helsinkách, ktorý poskytuje výučbu základných zručností pre dospelých prostredníctvom kurzov liberálneho vzdelávania dospelých, integrácie odbornej prípravy a výučby základného vzdelávania určených pre imigrantov.. Podobne ako Mäkinenová, aj Sipilä hovorí o dôležitosti cieleného vzdelávania na zlepšovanie základných zručností. V praxi to znamená, že študentom, ktorí si precvičujú základné zručnosti, sa musia ponúkať špecializované skupiny, nie len integrácia výučby základných zručností do iných štúdií. Sipilä uvádza príklad:

– V súvislosti s projektom Noste ústrednej vlády sme zorganizovali školenie zamerané na získanie vodičského preukazu na počítače kategórie A. Študenti so slabou počiatočnou úrovňou zručností IKT, z ktorých väčšina mala slabé vzdelanie, by neboli rovnako úspešní, ak by boli zaradení do skupín pozostávajúcich zo zamestnaných administratívnych pracovníkov, ktorí napredovali štandardnou rýchlosťou. Bez skupiny poskytujúcej cielenú výučbu základných zručností by nedostali podporu a povzbudenie, ktoré získajú v skupinách špeciálne určených pre nich.

Inými slovami, cielené projekty a dlhodobé cielené programy odbornej prípravy siete Taikoja sú pri výučbe základných zručností kľúčové. Mäkinenová a Sipilä poukazujú na to, že pri plánovaní týchto programov by mali byť vypočutí pedagogickí odborní pracovníci na miestnej úrovni, ktorí sú oboznámení s týmito praktickými výzvami.   

Smerom k širšej definícii základných zručností

Strana, ktorá definuje základné zručnosti potrebné v spoločnosti, si uplatňuje veľkú politickú moc. Zainteresované strany, ako napríklad výskumná komunita, kritizovali prieskum OECD PIAAC za používanie rovnakých štandardizovaných ukazovateľov pre všetky krajiny a za uprednostňovanie zručností, ktoré sú najdôležitejšie pre ekonomiku a pracovný život. Na druhej strane sa veľa vedcov zaoberajúcich sa základnými zručnosťami spolieha na PIAAC ako na kľúčový zdroj – len málo organizácií má zdroje na uskutočnenie podobných hromadných prieskumov na túto tému.  

Mäkinenová by chcela do diskusie o základných zručnostiach zaradiť viac odtienkov. V súčasnosti jej dominuje PIAAC, čo výskumníčka považuje za úzku škálu.

– Bolo by dobré vyzdvihnúť preferencie a ciele definované samotnými ľuďmi, čo umožní identifikovať základné zručnosti, ktoré sú pre nich osobne najdôležitejšie.

Mäkinenová uvítala reformy nového prieskumu PIAAC, ktoré sa začali na jar 2020. Očakáva sa, že zistenia tohto prieskumu, ktorý zahŕňa aj Fínsko, budú zverejnené v rokoch 2021 – 2022. V novom prieskume PIAAC boli adaptívne zručnosti pri riešení problémov predstavené ako tretia základná zručnosť. Používajú sa na hodnotenie toho, ako dobre sú ľudia schopní riešiť viac problémov súčasne alebo zvládať meniace sa problémové situácie potenciálne v technologicky bohatom prostredí.

– Tento dodatok odráža komplexné myslenie, v ktorom sa svet vníma ako meniace sa a nepredvídateľné miesto. Koniec koncov, také javy, ako je pandémia koronavírusu, nás nedávno postavili zoči-voči zložitosti sveta. V súčasnej spoločnosti už nestačí zvládnuť tri základné zručnosti.

 

Zoznam použitej literatúry

 

Navrhované blogy a zdroje:

 

Autor, Markus Palmén (MSc/BA), je nezávislý novinár, spisovateľ a producent zaoberajúci sa online žurnalistikou a audiovizuálnym obsahom. Markus predtým pracoval v oblasti vzdelávania dospelých ako tematický koordinátor EPALE a predtým ako šéfredaktor európskeho časopisu o celoživotnom vzdelávaní (European Lifelong Learning Magazine (Elm)) vo Fínskej nadácii celoživotného vzdelávania. V oblasti vzdelávania patria medzi Markusove špeciálne záujmy rôzni študenti a liberálne vzdelávanie dospelých. Twitter: @MarkusPalmen 

Login (14)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Chcete iný jazyk?

Tento dokument je k dispozícii aj v iných jazykoch. Vyberte si nižšie.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Posledná diskusia

Online diskusia EPALE: Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam

V rámci aktuálnej témy v mesiacoch apríl - jún 2020  - Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam - organizuje EPALE online diskusiu.  

Viac

EPALE diskusia: ako prispieť k environmentálnemu povedomiu v oblasti vzdelávania dospelých.

V naväznosti na hlavnú EPALE tému v tomto období, ktorou je Environmentálne povedomie a ochrana životného prostredia , platforma EPALE organizuje  písanú diskusiu o tom, ako prispieť k environmenálnemu povedomiu vo vzdelávaní dospelých. Živá diskusia sa uskutoční na tejto webovej stránke 18 marca 2020 v čas od 10:00 - 16:00 hod. 

Viac