chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe

Blog

KTO JE KTO: Priatelia Zeme - CEPA

18/02/2020
od Monika Drinkova
Jazyk: SK

Priatelia Zeme - CEPA je občianske združenie, ktoré chráni prírodu a krajinu, presadzuje spoločenskú spravodlivosť, podporuje vyvážený rozvoj regiónov a posilňuje účasť občanov na rozhodovaní o veciach, ktoré považuje za verejný záujem. Pôsobí v regióne Poľana, presadzuje jeho udržateľný rozvoj a podporuje efektívne využívanie verejných financií v ňom. Na národnej a medzinárodnej úrovni presadzuje, aby sa fondy EÚ a financie európskych verejných bánk využívali v súlade s verejným záujmom a s princípmi udržateľného rozvoja.

Cieľom združenia je chrániť prírodu a krajinu, presadzovať environmentálnu, sociálnu a ekonomickú spravodlivosť, rozvíjať demokraciu a otvorenú občiansku spoločnosť, podporovať vyvážený rozvoj regiónov, zachovávať a zveľaďovať kultúrne hodnoty, podporovať vzdelávanie, posilňovať efektívnu účasť občanov na rozhodovaní o veciach verejného záujmu a tým prispievať k vytváraniu predpokladov k trvalo udržateľnému rozvoju spoločnosti a k zvyšovaniu kvality života. Na dosahovanie svojich cieľov združenie spolupracuje, podporuje a aktivizuje občanov aj mládež a ich skupiny a napomáha rozvoju zručností a schopností svojich členov. Združenie pôsobí na miestnej, regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni. Svoje ciele združenie napĺňa osvetovou, publikačnou, konzultačnou, informačnou a vzdelávacou činnosťou, aktivitami v sociálnej oblasti, organizovaním spoločenských akcií, kultúrnych podujatí a kampaní, vytváraním aliancií a partnerstiev a ďalšími aktivitami.

Cieľovým regiónom väčšiny týchto aktivít je oblasť Poľany - územie štyroch mikroregiónov, ktoré obkolesujú jedinečnú Biosférickú rezerváciu UNESCO, a Chránenú krajinnú oblasť Poľana. Patrí do nich 42 vidieckych samospráv s rozlohou 1100 km2, v ktorých žije približne 62 tisíc obyvateľov. Zamerali  sa na päť hlavných tém: energetika na Poľane, kompostovanie, ochrana prírody, rozvojové plánovanie a dobrá správa verejných financií. 

Kvalitné a priebežné energetické plánovanie je nutným predpokladom rozvoja inteligentnej energetiky. Organizácia Priatelia Zeme vytvorila program pre regionálne energetické plánovanie pre samosprávy a regióny. Tento program umožňuje vypočítať celkovú energetickú potrebu všetkých kategórií budov, ich potenciál úspor, potenciál lokálne dostupných obnoviteľných zdrojov a tiež kvantifikovať únik peňazí z regiónu spôsobený dovozom palív a energie. Program otestovali v rokoch 2009 až 2014 v regióne Poľana (42 samospráv so 62 tisíc obyvateľmi). Postupne program rozširujú tak, aby zahŕňal aj potrebu energie v poľnohospodárstve, priemysle a doprave a aby bol uplatniteľný pre ďalšie regióny na Slovensku.

Vďaka skúsenostiam a zisteniam na Poľane pomohli zriadič koordinačné centrá v okresoch Kežmarok, Rimavská Sobota, Rožňava a Sabinov (spolu 10 miest a 244 obcí, v ktorých žije 279 tisíc obyvateľov). V týchto okresoch pomáha organizácia vytvárať podmienky pre vznik centier udržateľnej energetiky a po ich zriadení im bude organizácia poskytovať metodickú, organizačnú a informačnú podporu. V ôsmych obciach v okolí Banskej Bystrice organizácia iniciovala úspešný projekt využívania lokálneho odpadového dreva na vykurovanie 32 verejných objektov ako alternatívu k dotovaným veľkým mestským spaľovniam dreva. Vďaka tomuto projektu vznikol v regióne uzavretý cyklus prípravy štiepky z odpadového dreva, jej distribúcie a výroby tepla v 15 modernizovaných kotolniach pod úplnou kontrolou obcí, ktorý im prináša značné finančné úspory a ďalšie prínosy.

V rámci prípravy akčných plánov rozvoja najmenej rozvinutých okresov sa organizácia venuje presadzovaniu energeticky inteligentných riešení  miestnych problémov, ako napríklad: koreňové čistiarne odpadových vôd, využívanie ťažných zvierat na sťahovanie dreva, fotovoltické systémy na krytie vlastnej spotreby a iné. Konkrétnym príkladom je príprava návrhu citlivého energetického využívania drevín na tzn. bielych plochách v obci Poniky. Orgnaizácia je súčasťou medzinárodných sietí, ktoré sledujú rozpory medzi verejnými a súkromnými záujmami pri rozhodovaní verejných finančných inštitúcií a prispeli k zastaveniu niekoľkých problematických investícií. Od roku 2015 sa v oblasti verejných financií sústreďujeme na projekty súvisiace s energetikou a s destabilizačným vplyvom na klímu.

Vzdelávanie a osvetu považujú za neoddeliteľnú súčasť rozvoja inteligentnej energetiky, tvorby kapacít v tejto oblasti, a tiež za predpoklad získania trvalej podpory verejnosti. Organizácia vytvorila špecializovaný vzdelávací kurz o inteligentnej energetike, ktorý kombinuje samoštúdium s prednáškami, konzultáciami a testami. Do roku 2015 v regióne Poľana usporiadali už 5 turnusov tohto kurzu, ktoré úspešne dokončilo 60 absolventov. Organizácia zorganizovala desiatky inšpirujúcich exkurzií na miesta dobrej praxe v zahraničí aj na Slovensku. Má k dispozícii vlastné aj prevzaté tlačené a elektronické materiály súvisiace s inteligentnou energetikou, niekoľko mobilných výstav a prednáškových blokov pre pedagógov. Pre samosprávy sme zriadili osobitný internetový portál.  

ZDROJ

 

 

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn