chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe

 
 

Blog

Vzdelávanie v Slovenskej republike podľa Education at a Glance 2019

15/10/2019
od Peter Maľa
Jazyk: SK

Education at a Glance 2019 je prínosným zdrojom informácií o stave vzdelávania na celom svete. Poskytuje údaje o štruktúre, financiách a výkonnosti vzdelávacích systémov v OECD a jeho partnerských krajinách. O Education at a Glance 2019 sme informovali v správe EDUCATION AT GLANCE 2019! a v blogu Vzdelávanie dospelých v správe Education at a Glance 2019. Tento príspevok je zameraný na to, aké ďalšie údaje poskytuje tento zdroj informácií o vzdelávaní na Slovensku (Education at a Glance 2019. Country Note: Slovak Republic).

 

Vysokoškolsky vzdelaných ľudí u nás pribudlo, ale je to stále menej, ako vo väčšine krajín OECD

V Slovenskej republike má menej obyvateľov vysokoškolské vzdelanie ako v iných krajinách OECD. Terciárne vzdelávanie u nás ukončilo iba 37% mladých dospelých vo veku 25 - 34 rokov. Priemer v krajinách OECD je 47%. Podiel 25-34 ročných s vysokoškolským vzdelaním v SR sa však výrazne zvýšil z 18% v roku 2008 na 37% v roku 2018. Priemerný nárast v krajinách OECD bol v tom istom období nižší, z 35% na 44%. V Slovenskej republike sa výrazne zvýšil podiel dosiahnutého terciárneho vzdelania u mladých mužov (zo 16% na 30%) a mladých žien (z 21% na 45%).

Napriek tomu, že vo väčšine krajín OECD väčšina vysokoškolsky vzdelaných dospelých absolvovala bakalárskeho stupeň, najviac študentov v Slovenskej republike absolvuje magisterské a inžinierske štúdium (podobne ako v Českej republike, Poľsku a Slovinsku): 29% mladých dospelých v Slovenskej republike absolvovalo vysokoškolské štúdium druhého stupňa (priemer v krajinách OECD je 14%). Bakalárske vzdelanie dosiahlo v SR len 7% z populácie, čo je výrazne pod priemerom OECD, kde sa uvádza miera až 24%.

 

Dospelí s vysokoškolským vzdelaním majú nižšiu šancu zamestnať sa ako dospelí s vyšším sekundárnym vzdelaním

Dospelí s vysokoškolským vzdelaním majú v Slovenskej republike horšie výsledky na trhu práce ako v iných krajinách OECD. Zatiaľ čo v krajinách OECD je v priemere zamestnaných 83% mladých dospelých s bakalárskym vzdelaním, miera ich zamestnanosti v Slovenskej republike je iba 65% (Obrázok 1). Je to dokonca nižšie ako percento mladých dospelých s vyššou stredoškolskou kvalifikáciou (80%).

Osoby s vyššou terciárnou kvalifikáciou majú lepšie vyhliadky na zamestnanie. Mladých dospelých s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa je v Slovenskej republike zamestnaných 79%, v krajinách OECD je to 87%. V prípade mladých dospelých, ktorí absolvovali tretí stupeň vysokoškolského vzdelania, je miera zamestnanosti rovnaká ako priemer OECD, čiže 90% (Obrázok 1).

Zamestnanosť osôb vo veku 25 - 34 rokov s vysokoškolským vzdelaním je na úrovni 77% a patrí medzi tie nižšie v rámci OECD (priemer: 84%), zatiaľ čo miera zamestnanosti vysokoškolsky vzdelaných osôb vo veku 45 - 54 rokov na úrovni 94% je jednou z najvyšších v krajinách OECD, kde je priemer 90%.

Ekonomicky neaktívnych vysokoškolsky vzdelaných ľudí vo veku 25 - 34 rokov je u nás 20%, tiež výrazne viac ako priemer OECD, ktorý dosahuje 11%.

Napriek nízkej miere zamestnanosti nie sú dospelí s vysokoškolským vzdelaním v Slovenskej republike vystavení dlhodobej nezamestnanosti ako nezamestnaní s nižším vzdelaním. Medzi nezamestnanými vo veku 25 - 64 rokov bolo 41% osôb s vysokoškolským vzdelaním nezamestnaných dlhšie ako 12 mesiacov, čo je nad priemerom OECD (29%), je to však výrazne nižší podiel ako v prípade tých, ktorí dosiahli iba vyššie sekundárne (64%) alebo nižšie sekundárne vzdelanie (72%).

Dospelí s vysokoškolským vzdelaním zarábajú v Slovenskej republike viac ako ich kolegovia s nižším vzdelaním. Dospelý s vysokoškolským vzdelaním druhého alebo tretieho stupňa zarába o 69% viac ako dospelí s vyšším sekundárnym vzdelaním (priemer OECD - až o 91% viac). Osoby s vysokoškolským vzdelaním prvého stupňa u nás zarábajú iba o 21% viac, v porovnaní s priemerom OECD, kde je to o 44% viac, ako osoby so stredoškolským vzdelaním.

 

Obrázok 1  (zdroj: Education at a Glance 2019)

/sk/file/eag2019cnsvk1jpg-0eag2019_cn_svk_1.jpg

 

Výdavky na stredné odborné vzdelávanie sú nízke napriek vysokej miere účasti študentov na tomto vzdelávaní

Nižšia účasť na terciárnom vzdelávaní môže byť výsledkom dobre zavedeného systému odborného vzdelávania v Slovenskej republike. V roku 2017 získalo 71% absolventov stredoškolského vzdelania odbornú kvalifikáciu, čo je druhá najvyššia miera v krajinách OECD po Rakúsku (77%) a výrazne nad priemerom OECD (40%).

Vo vysokej úrovni účasti na stredných odborných programoch v Slovenskej republike sa skrývajú výrazné rodové rozdiely. Kým krajina má jeden z najvyšších podielov žien medzi absolventmi všeobecných programov (61% oproti priemeru 55% v OECD), podiel žien medzi odbornými absolventmi je pod priemerom OECD (44% oproti priemeru 46% v OECD).

Zatiaľ čo v niektorých krajinách sú absolventi stredných odborných škôl podstatne starší ako absolventi stredných škôl so všeobecným zameraním, v Slovenskej republike majú obe skupiny v priemere 19 rokov. Absolventi vyššieho stredného odborného vzdelávania v Slovenskej republike sú o niečo mladší ako priemer OECD (21 rokov).

Najviac absolventov stredných odborných škôl v Slovenskej republike (38%) študovalo v odbore strojárstvo, výroba a stavebníctvo, čo je nad priemerom OECD - 34%. Menej absolventov študovalo podnikanie, administratívu a právo (16% oproti 18% v OECD) a zdravotníctvo a starostlivosť (8% oproti 12% v rámci OECD).

Rovnako ako vo väčšine krajín OECD, aj SR vynakladá viac prostriedkov na verejné stredné odborné školy ako stredné školy so všeobecným zameraním. Výdavky do obidvoch druhov škôl boli v roku 2016 nižšie ako priemer OECD: Slovenská republika použila na jedného študenta vo všeobecno-vzdelávacích programoch 6 201 USD a na študenta v odborných programoch 7 391 USD (pre porovnanie priemer OECD: 9 738 USD - USD 10 237 ).

Napriek vysokému podielu študentov, ktorí navštevujú stredné odborné vzdelávanie, je rozdiel vo výdavkoch na študenta medzi odborným a všeobecným zameraním v Slovenskej republike menší ako vo väčšine krajín v rámci OECD, vrátane tých, ktoré majú rovnako vysoký podiel absolventov stredných odborných škôl, ako sú napr. ako Rakúsko a Česká republika.

 

Predprimárne vzdelávanie si vyžaduje zvýšené investície na udržanie vyššieho počtu detí na tomto vzdelávaní

V priemere vo všetkých krajinách OECD sa podiel detí vo veku 3 - 5 rokov zapísaných do predprimárneho vzdelávania medzi rokmi 2005 a 2017 zvýšil o 11 percentuálnych bodov zo 76% na 87%. Naproti tomu sa počet detí v tejto vekovej skupine v Slovenskej republike zapísaných do predprimárneho vzdelávania v podstate nezmenil a zvýšil sa len o 1 percentuálny bod zo 74% na 75%. Keďže však miera zápisu v roku 2010 klesla na 72%, medzi rokmi 2010 a 2017 sa skutočne zvýšil (Obrázok 2).

Počet detí mladších ako 3 roky zapojených do predprimárneho vzdelávania a starostlivosti je v Slovenskej republike veľmi nízky (v roku 2017 v SR len 5% , v krajinách OECD v priemere až 26%).

Výdavky na predškolské vzdelávanie a starostlivosť v Slovenskej republike sú nižšie ako v priemere v iných krajinách. Celkové výdavky na dieťa vo veku 3-5 rokov dosiahli v roku 2016 0,5% HDP, čo je pod priemerom OECD 0,6%. Celkové výdavky na dieťa v predškolskom vzdelávaní sú tiež nižšie, v Slovenskej republike je to 6 169 USD v porovnaní s 8 141 USD, čo je priemer v krajinách OECD.

Napriek nižším výdavkom je pomer učiteľov a asistentov učiteľov k deťom na predprimárnej úrovni v súlade s priemerom OECD (12:1). V SR pracuje v predprimárnom vzdelávaní oveľa menej asistentov učiteľov ako v iných krajinách OECD: v SR tvoria len 1% všetkých pracovníkov v priamom kontakte s dieťaťom v porovnaní s OECD, kde je to až 27%.

 

Obrázok 2  (zdroj: Education at a Glance 2019)

/sk/file/eag2019cnsvk2jpgeag2019_cn_svk_2.jpg

 

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn