Blog
Blog

Vzdelávanie k udržateľnej spotrebe

Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska SR ukončila aktivity realizované v projekte Zelený spotrebiteľ a environmentálny pas produktov.

Výsledkom týchto aktivít je viacero metodických materiálov, ktoré uľahčí prácu učiteľovi. S odbornou pomocou pracovníkov Slovenskej agentúry životného prostredia vznikli metodické materiály, environmentálny dotazník a informačné letáky. Precvičenie práce s informáciami a kritické myslenie môžu učitelia so svojimi žiakmi rozvíjať na environmentálnych pasoch viac ako 300 produktov, ktoré boli vyhľadané v kamenných obchodoch alebo v predaji na internete. Všetky materiály sú zverejnené na webovom sídle A3S

Prieskum názorov a  postojov slovenských spotrebiteľov k nákupu environmentálne vhodných produktov odhalil, že takmer tretina opýtaných nie je ochotná  nakupovať produkty s environmentálnou značkou a iba 13 %  opýtaných je ochotná zaplatiť vyššiu cenu za produkty s environmentálnou značkou.  Prieskum v predajniach odhalil , že  obchody v regáloch ponúkajú  iba minimálne množstvo produktov s environmentálnou značkou. Najviac týchto produktov ponúkajú potravinárske predajne, v ktorých sú  aj  výraznejšie označené.  

Širšiu ponuku  produktov s environmentálnou značkou nájdu  spotrebitelia na internete. Spracovanie environmentálnych pasov pre viac ako 300 produktov ukázalo, že webové sídla  poskytujú spotrebiteľom rôzny obsah informácií.  Komplexnejšie informácie poskytujú spotrebiteľom producenti, ktorí poskytujú aj návod ako si spotrebiteľ môže overiť pravdivosť informácií.   Väčšina predajcov  poskytuje iba  minimálne informácie o značkách, často stručné slovné  vyjadrenia alebo grafické zobrazenie značky. V prieskume sa sa objvili predajcovia “greenwashingu”,  ktorí  spotrebiteľov zavádzali a produkty environmentálnu značku  nezískali, no našli sa aj nelegálni predajcovia, ktorých by mali riešiť kompetentné orgány dozoru na trhu.     

Výsledky prieskumu  prispeli k vytvoreniu  manuálu  pre učiteľov, ktorý podporí rozvoj kľúčových kompetencií k udržateľnej spotrebe. Vzdelávacie materiály a osvetová kampaň smerovala najmä do základných a stredných škôl, aby mladí spotrebitelia podporovali  producentov, ktorí znižujú dopady na životné prostredie. Informovaní spotrebitelia tak budú schopní rozlišovať “greenwashing  a podporovať  férovú súťaž producentov  environmentálnych produktov k udržateľnej spotrebe.

Login (1)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Posledná diskusia

Diskusia EPALE: Budovanie inkluzívnej jazykovej rozmanitosti v Európe

Učenie sa jazykov je kľúčom nielen k sociálnemu začleneniu, mobilite pracovnej sily, ale tiež prispieva k súdržnej a kultúrne bohatej Európe. Zúčastnite sa našej ďalšej diskusie a prediskutujte úlohu jazykového vzdelávania v dnešnej Európe!

Viac

Online diskusia EPALE: Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam

V rámci aktuálnej témy v mesiacoch apríl - jún 2020  - Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam - organizuje EPALE online diskusiu.  

Viac

EPALE diskusia: ako prispieť k environmentálnemu povedomiu v oblasti vzdelávania dospelých.

V naväznosti na hlavnú EPALE tému v tomto období, ktorou je Environmentálne povedomie a ochrana životného prostredia , platforma EPALE organizuje  písanú diskusiu o tom, ako prispieť k environmenálnemu povedomiu vo vzdelávaní dospelých. Živá diskusia sa uskutoční na tejto webovej stránke 18 marca 2020 v čas od 10:00 - 16:00 hod. 

Viac