chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe

 
 

Blog

Vzdelávanie ako prostriedok rastu samospráv

03/01/2018
od Iveta Husenicová
Jazyk: SK

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v Slovenskej republike oslávila v roku 2017 svoje štvrťstoročie. Jej vznik súvisel s novým územno-správnym usporiadaním Slovenska, významnými zmenami z hľadiska kompetencií, právomocí, rozsiahlymi zmenami v legislatíve a mnohými ďalšími činiteľmi, ktoré významným spôsobom zmenili systém fungovania miest a obcí na Slovensku. Vznikla samospráva a s ňou aj pozícia prednostu obecného úradu, ktorého postavenie v samospráve je veľmi špecifické. Nie je presne zadefinovaná pracovná náplň, no mnohokrát je prednosta konečnou autoritou, ktorá musí urobiť dôležité a veľmi vážne rozhodnutia. Veľa zmien, záplava nepoznaného a doposiaľ nevyskúšaného priniesla potrebu vytvoriť občianske združenie vo forme asociácie, ktoré spojí a zjednotí najvyšších výkonných predstaviteľov samospráv do jedného celku.

APUMS jej členovia nazývajú spoločnou loďou, ktorá im vďaka profesionálnemu vedeniu prináša obrovskú pridanú hodnotu vo vzťahu k ďalšiemu vzdelávaniu, získavaniu informácií a k riešeniu operatívnych pracovných problémov. Manažérske vzdelávanie realizované APUMS vnímajú ako príležitosť na osobný rozvoj práve v oblastiach, ktoré sú pre výkon funkcie prednostu priam nevyhnutné.

VIAC O PROJEKTE MANAŽÉRSKEHO VZDELÁVANIA HOVORÍ výkonný predseda APUMS Ing. Miroslav Vereš.

„Hlavným cieľom pre vznik projektu bola snaha a potreba poskytnúť členom asociácie efektívny a užitočný spôsob na vzdelávanie a získavanie manažérskych zručností. Pritom pridanou hodnotou bol fakt, že tréningy sú určené výlučne prednostom, že sú organizované v malých skupinkách a cieľová skupina si počas nich dokáže odovzdať nezaplatiteľné množstvo dôležitých informácií a skúseností s vlastnej praxe.

Vzdelávanie je určené predovšetkým našim členom, ale aj iným prednostom, ktorí majú záujem o zvýšenie úrovne svojich manažérskych zručností. Členom prispieva na vzdelávanie zo svojho rozpočtu asociácia.“

Aké sú témy vzdelávania, podľa akých kritérií sa volí obsah vzdelávania

Témy vzdelávania a ich rozdelenie do jednotlivých tréningov sú vždy súčasťou samotného projektu. Projekt vypracováva lektor a odborný garant Ladislav Briestenský a predkladá ho snemu na schválenie. Pred samotným spracovaním projektu získavame od svojich členov formou dotazníka spätnú väzbu o výbere tém a ich obsahu. Jedná sa teda o výber, ktorý prichádza od samotných aktérov vzdelávania a ich potrieb. Ďalšou zaužívanou súčasťou získavania spätnej väzby sú miniworkshopy účastníkov tréningov zamerané na identifikáciu vzdelávacích potrieb a zber námetov pre pokračovanie projektu a tiež dotazníky, ktoré vypĺňajú účastníci vždy na záver každého z tréningov.

Ako často a akou formou vzdelávanie prebieha?

Manažérske vzdelávanie prednostov tiež prešlo postupne svojim vývojom a zmenami. Jednou z nich je aj časové hľadisko. Z pôvodných troch dvojdňových tréningov v roku sme prešli na dva trojdňové tréningy. Každý z tréningov pritom má tri rôzne termíny, aby sme vytvorili dostatočný voliteľný priestor pre záujemcov o vzdelávanie. Forma vzdelávania zostala nezmenená – jedná sa o tréningy manažérskych zručností s maximálnym počtom 12 osôb v jednej skupine. Vzdelávanie prebieha formou zážitkového učenia (tréningov); Medzi najfrekventovanejšie vzdelávacie metódy patrí plnenie konkrétnych pracovných zadaní v rámci preberanej témy, simulácie reálnych pracovných situácií, situačné zadania snímané videozáznamom s následnou projekciou a analýzou výsledkov, prezentácie vlastnej práce a dávanie spätných väzieb, diskusie.

 

      V čom vidíte silné a v čom slabé stránky vzdelávania, čo považujete za najsilnejšiu a čo za   najslabšiu stránku vzdelávania?

     Najsilnejšou stránkou podľa mňa je samotný fakt, že takýto projekt má už svoje tretie pokračovanie a prináša účastníkom úžitok nielen na pracoviskách, ale výrazným spôsobom pomáha aj v osobnom živote. Najslabšou stránkou je skutočnosť, že porozumenie pre tento typ vzdelávania u svojich starostov a primátorov nenašli mnohí naši členovia. Je to smutné a do istej miery nepochopiteľné, lebo mať na pozícii prednostu osobu, ktorá rozvíja svoj odborný manažérsky potenciál by malo byť samozrejmosťou.

                                                                      Aké sú ďalšie vízie a plány v aktivitách APUMS a ďalšom vzdelávaní?

     Jednou z dlhodobých priorít zakotvených v strategických prioritách asociácie je vzdelávanie svojich členov. Využívame viaceré formy vzdelávania. Okrem spomínaného manažérskeho vzdelávania prednostov každoročne pripravujeme dve veľké odborné konferencie so širokým tematickým záberom a jeden odborný seminár zameraný spravidla na tri rôzne okruhy zmien, ktoré prináša legislatíva do života samospráv. Plány asociácie, zamerané na aktivity do krátkej budúcnosti sú vždy predmetom schvaľovania na sneme členskou základňou. Tie dlhodobé máme premietnuté v strategických prioritách.

A AKO HODNOTIA PRÍNOS VZDELÁVANIA SAMOTNÍ ÚČASTNÍCI ?

    O svoje skúsenosti sa s nami podelia aktívni členovia APUMS  -  prednostovia úradov  Ing. Karol Gurka a Mgr. Andrea Valašťanová.

     Ako často sa zúčastňujete vzdelávania realizovaného APUMS?

  Vzdelávanie sa   realizuje 2 krát ročne.  Zúčastnil som sa na  všetkých s výnimkou jedného. Dá sa povedať, že  sa realizuje  v 4 – ročných blokoch. Teda  nejakých 8 vzdelávaní a potom sa téma  môže zopakovať.  Súvisí to  zrejme  s personálnymi obmenami na jednotlivých úradoch  zvyčajne po komunálnych voľbách.  Metóda  vzdelávania  formou  tréningu zameraného na mäkké zručnosti   úplne dopĺňa  možnosti  vzdelávania  formou prednášok a školení  k odborným témam.  Spôsob a metódy  sú  inovatívne,  kolektívy  do 12 sú  zvolené dobre.  Lektor  je   skúsený  vo všetkých  témach . 

Vyhovujú vám témy, obsah a spôsob vzdelávania?

Témy vzdelávania sú vždy odzrkadlením toho, čo si naša práca vyžaduje, či už je to tvorba dobrého PR úradu či komunikačné zručnosti, vždy ide o taký obsah vzdelávania, ktorý mňa osobne neustále učí a posúva vpred. Spôsob a metódy vzdelávania sú moderné a efektívne a spôsob ich vedenie mi vyhovuje v plnej miere.

Učíme sa  na  sebe, nakoľko dostávame  spätnú väzbu od kolegov,  učíme  sa hodnotiť  iných, učíme sa  od  seba navzájom a samozrejme od lektora  z jeho  bohatých skúseností. Na tréningu si nastavujeme  zrkadlo sami  ale  spätnú väzbu dostávame  aj  od  kolegov  a lektora. Učíme sa prijať konštruktívnu kritiku vecne  a bez emócie.

Najsilnejšiu stránku  ja vidím  v budovaní  osobnosti, sebadôvery, poznania  že na veci  existuje toľko názorov koľko je  ľudí.  Metódy  videí  v ktorých účinkujú  jednotliví účastníci tréningov sú  výborné.  Jedine  čo mi trošku  vadí je   abstraktnosť  niektorých tém. 

Ja osobne sa dosť  ťažko vžívam do  témy, ktorú si neviem  vnútorne vymodelovať do  detailu. V tomto ja vidím  asi jedinú slabú stránku. Lektor by mal pripraviť  témy konkrétnejšie, lebo nie vždy  dokáže  publikum naladiť  na rovnaký myšlienkový kanál.  Niektoré cvičenia potom  nevyznejú a ani sa  celkom nepodaria. 

    Ako sa vzdelávanie prejavuje vo vašej každodennej práci, v čom vidíte jeho pridanú hodnotu?

    Toto vzdelávanie  veľmi intenzívne vplýva na  osobnostný rozvoj jednotlivcov. Aspoň za seba  to vnímam,  že mi to  pomáha  zdokonaliť sa v týchto zručnostiach. Máme možnosť  sa podrobne venovať  témam ako je riadenie zmien, vedenie mestských zastupiteľstiev, vedenie porád,  rétorika, marketing samospráv, riadenie a vedenie verejných zhromaždení  či  ďalšie zaujímavé  skúsenosti. Metódy a postupy ktoré  som si osvojil a s ktorými som sa stotožnil používam prakticky denne. Manažérske vzdelávanie prednostov v rámci APUMS je skvelým nástrojom na učenie a zlepšovanie svojich zručností a vedomostí, ktoré dennodenne využívam vo svojej praxi.

     Projekt manažérskeho vzdelávania beží  od roku 2008 s perspektívou pokračovania v nasledujúcich rokoch. Vidím obrovský zmysel  v jeho  pokračovaní.  Myslím si, že by  nebolo na škodu  pokúsiť  sa  o akreditáciu  takéhoto vzdelávania, kedy by  absolvovaním bolo možné získať  istú odbornosť „certifikát pre  riadiacu  prácu v miestnej samospráve“ alebo čosi podobné.  Myslím, že  toto by  pôsobilo motivačne na  širšiu skupinu  prednostov a pomohlo by  to  k rastu úrovne  samospráv.

 

 

 

 

 

 

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn