chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe

 
 

Blog

Vzdelávací ekosystém organizácie

06/09/2019
od Peter Maľa
Jazyk: SK

Organizácia so vzdelávacím ekosystémom dokáže strategicky uvažovať o vlastnom vzdelávaní a efektívne dosahovať ciele, ktoré si stanovila. Vzdelávací ekosystém môžeme prirovnať k ekosystému vo voľnej prírode, ktorý pozostáva z viacerých druhov, žijúcich v konkrétnom prostredí a ktoré sa rôznym spôsobom navzájom ovplyvňujú. Vzdelávací ekosystém tvoria ľudia a ich vzťahy v organizácii v rôznych kontextoch vzdelávania a učenia sa. Rovnako ako živý ekosystém môže byť vzdelávací ekosystém zdravý alebo chorý, sebestačný alebo ohrozený. Ak chce organizácia dosahovať svoje ciele rozvoja, musí si vytvoriť svoj vlastný vzdelávací ekosystém vrátane jeho jednotlivých súčastí a takisto vnútorných a vonkajších síl, ktoré ho významne ovplyvňujú (1). Vzdelávací ekosystém je systém pozostávajúci z ľudí, obsahu, technológie, kultúry a stratégie, ktorý existuje v rámci organizácie a ovplyvňuje formálne a neformálne vzdelávanie rovnako ako informálne učenie všetkých zamestnancov.

Vzdelávací ekosystém:

  • má za úlohu zlepšovať a / alebo podporovať učenie aj výkon (2),
  • ovplyvňuje formálne a neformálne vzdelávanie, rovnako ako informálne učenie a iné formy podpory výkonu zamestnancov (2), 
  • je vždy v súlade s cieľmi organizácie (alebo s obchodnými cieľmi organizácie) a so vzdelávacími potrebami zamestnancov (3).

Vzdelávací ekosystém pozostáva z nasledujúcich súčastí (1) a (2):

1. Ľudia

Ľudia vo vzdelávacom ekosystéme sú všetci jednotlivci, ktorí sa zúčastňujú vzdelávania, alebo sa učia, a všetci, od ktorých títo ľudia prijímajú nové vedomosti a zručnosti: interní a externí lektori, manažéri a vedúci tímov, doménoví experti (odborníci v konkrétne vymedzenej oblasti - doméne), starší skúsení pracovníci, odborníci zo spolupracujúcich organizácií, ale aj internet, rodina a priatelia. Všetci sú zoradení v poradí podľa stupňa kontroly organizácie nad tým, čo sa od nich účastníci vzdelávania alebo učiaci sa zamestnanci naučia. Najväčšiu kontrolu nad vzdelávaním a učením má organizácia nad plánovaným vzdelávaním realizovaným lektormi organizácie. Ľudia v organizácii sa ale učia aj od kolegov, iných zamestnancov, priateľov a rodiny. Organizácia má väčšiu kontrolu nad učením svojich zamestnancov, ktoré pochádza z jej vnútra ako nad učením mimo nej. Dôležitý je jednotný postoj k učeniu sa v organizácii na všetkých jej úrovniach. Vyššie úrovne riadenia sú v tomto príkladom pre nižšie úrovne.

2. Obsah 

V rámci neformálneho vzdelávania v organizáciách voľba obsahu, foriem a metód vzdelávania vychádza zo vzdelávacích potrieb jej zamestnancov a je plne pod kontrolou samotnej organizácie. Zamestnanci ale nadobúdajú nové vedomosti a zručnosti aj prostredníctvom informálneho učenia (napr. rozhovory s manažérmi, vedomosti a zručnosti odovzdávané v rámci mentorského vzťahu a pod.). Zamestnanci sa tiež môžu zúčastňovať ďalšieho vzdelávania mimo organizácie, zvyšovať si úroveň dosiahnutého vzdelania na vysokej škole, venovať sa sebavzdelávaniu prostredníctvom videomanuálov na internete a pod. 

/sk/file/learnjpglearn.jpg

 

3. Technológia 

Nové technológie neustále vytvárajú príležitosti pre formálne, neformálne vzdelávanie a informálne učenie. Ponúkajú neobmedzený prístup k novým informáciám, ako aj príležitosť na vzájomnú interakciu s rovesníkmi v rôznych vzdelávacích kontextoch (motivácia a podpora v učení, výmena skúseností). E-learning poskytuje online priestor pre vzdelávanie, lektori a manažéri vzdelávania vďaka technológiám môžu sledovať účasť zamestnancov na e-learningu, získavať informácie, ktoré online vzdelávacie videá sú najsledovanejšie, sledovať individuálny pokrok jednotlivých účastníkov vzdelávania, získavať od nich online spätnú väzbu, atď. Technológie tiež umožňujú nachádzať nový obsah vzdelávania mimo organizáciu (webové stránky, Youtube, Linkedin Learning, atď.). V tomto prípade je ale potrebné zdroje overovať, aby informácie z nich získané boli relevantné, pravdivé a aktuálne.

4. Vzdelávacia kultúra

Vzdelávacia kultúra organizácie predstavuje postoj organizácie k vzdelávaniu sa a učeniu svojich zamestnancov. Každá organizácia môže zhodnotiť svoju vzdelávaciu kultúru položením si niekoľkých otázok. Podporuje organizácia sebariadené učenie svojich zamestnancov? Sú zamestnanci motivovaní podeliť sa o svoje pracovné skúsenosti so svojimi kolegami? Do akej miery organizácia chce alebo potrebuje mať kontrolu nad vzdelávaním svojich zamestnancov? 

5. Stratégia

Rozhodnutia o vzdelávaní a rozvoji zamestnancov by sa mali prijímať zo strategického hľadiska, pričom všetky zložky vzdelávacieho ekosystému by mali smerovať k dosiahnutiu strategických cieľov organizácie.

 

Aké výhody poskytuje vzdelávací ekosystém zamestnancom? (2):

  • podporuje sociálne učenie a výmenu poznatkov medzi zamestnancami (napr. zriadenie webu alebo nástenky na tento účel),
  • podporuje výkon zamestnancov (pomáha zamestnancom získať prístup k informáciám vtedy, keď to práve potrebujú, alebo im inak uľahčuje získať odpovede na otázky, ktoré im pomôžu pri práci),
  • umožňuje prístup k sebariadenému vzdelávaniu zamestnancov (zamestnanec sa sám rozhodne v čom, ako a kedy sa bude vzdelávať).


 

Zoznam bibliografických odkazov:

1. EUDY, R. 2018. What is a Learning Ecosystem? And How Does it Support Corporate Strategy? [online]. [cit. 02.09.2019]. Dostupné z: https://www.ej4.com/blog/what-is-a-learning-ecosystem 

2. DALTO, J. 2019. What is Learning Ecosystem? [online]. [cit. 02.09.2019]. Dostupné z: https://www.convergencetraining.com/blog/what-is-a-learning-ecosystem 

3. BENEDICKS, R. 2018. Learning Ecosystems: What Are They, and What Can They Do For You? [online]. [cit. 02.09.2019]. Dostupné z: https://trainingindustry.com/articles/strategy-alignment-and-planning/le...

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn