Blog
Blog

Vytvorenie regionálnych centier Europass

Spolupráca Národného centra Europass s regionálnymi Europe Direct centrami.

V nadväznosti na aprílovú Výzvu Národného centra Europass s cieľom vytvoriť a rozvinúť spoluprácu s organizáciami v rôznych regiónoch na Slovensku sa 24.6.2022 konalo stretnutie zástupcov štyroch vybraných Europe Direct centier, a to z Nitry, Žiliny, Popradu a Banskej Bystrice.

Na stretnutí sa diskutovalo o modeli spolupráce a o aktivitách vďaka ktorým budú centrá budovať povedomie a šíriť informácie o možnostiach Europassu na regionálnej úrovni.

Téma tejto spolupráce bola odprezentovaná aj na pracovnom stretnutí v Kodani 9.6.2022 v rámci medzinárodnej skupiny Europass Komunikácia a Propagácia a stretla sa s veľkým ohlasom u našich európskych kolegov, ktorí by v budúcnosti radi realizovali podobnú spoluprácu na ich národnej úrovni.

Sme veľmi radi, že sa Národnému centru Europass podarilo zrealizovať túto unikátnu myšlienku spolupráce a tešíme sa na  všetky informačné a vzdelávacie aktivity Europassu v regiónoch Slovenska.

ede.
Login (2)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Posledná diskusia

Diskusia EPALE: Budovanie inkluzívnej jazykovej rozmanitosti v Európe

Učenie sa jazykov je kľúčom nielen k sociálnemu začleneniu, mobilite pracovnej sily, ale tiež prispieva k súdržnej a kultúrne bohatej Európe. Zúčastnite sa našej ďalšej diskusie a prediskutujte úlohu jazykového vzdelávania v dnešnej Európe!

Viac

Online diskusia EPALE: Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam

V rámci aktuálnej témy v mesiacoch apríl - jún 2020  - Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam - organizuje EPALE online diskusiu.  

Viac